Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

İnguş Teip ve Aileler – 2

İnguş soylarına kısa bir bakışa devam ediyoruz: Bu bölümde Tshoroy, Polonkoy ve Puvvoy Tukhumlarını oluşturan Teipleri göreceğiz.

TSHOROY (ЦХЬОРОЙ) TSOROY (Цороевы )

1. Tsoroy (Цороевы)

2. Amoy (Амиевы)

3. Badoy (Бадиевы)

4. Ganijoy (Ганижевы)

5. Batıroy (Батыровы)

6. Çegoy (Чегиевы)

7. Botajoy (Ботажевы) – Adige ve Balkar soyu Botaşlarla isim benzerliği

8. Haşoy(Хашиевы)

9. Batıroy (Батыровы)

10. Çomakoy (Чомаков)

11. Çoroy (Чориевы)

12. Gaytukoy (Гайтукиевы)

13. İsmailoy (Исмаиловы), Hasoy (Хасиевы), Tatoy (Татиевы), Çerikoy (Черкиевы), Gatoy (Гатиевы), Hapanoy (Хапановы) – Gaytukoyların koludur. Gelojoy (Гелажевы)

14. Geloy (Гелиевы)

15. Geroy – Govroy (Героевы – Говрой)

16. Gudoy (Гудиевы)

17. Zangoy / Dzangoy (Зангиевы / Дзангиевы)

18. Dzeytoy (Дзейтовы)

19. Dzugoy (Дзугаевы / Дзугиевы)

20. Daurbekoy (Даурбековы) – Tsoroyların koludur.Ata adından türemiştir.

21. İslamoy (Исламовы)

22. Meyroy (Мейревы)

23. Minoy (Миниевы)

24. Geboy (Гебоевы)

25. Hampoy (Хампиевы)

26. Tatoy (Татиевы) –Ganijoy’ların koludur. Vladikafkas i Osetyada meskundurlar.

27. Hanakoy (Ханакиев)

Kokkurhoy (Коккурхой)

1. Kokkurhoy (Коккурхоевы)

2. Akboy (Акбиевы) – Kokkurhoyların kardeş soyudur. Aslen Kabardeydirler.

3. Marhoy (Мархиевы)

4. İslamoy (Исламовы)

5. Halmurz(i)oy (Халмурзиевы)

6. Muhoy (Мухиевы)

7. Araphanoy (Арапхановы)

8. Arçoy (Арчхоевы)

9. Harisoy (Харсиевы)

10. Cabrailoy (Джабралиевы)

11. Gabrailoy (Габралиевы), Çapanoy (Чапановы), Orhoy(Орхиевы), Murtazoy (Муртазовы), Aloy (Алиевы)

12. İdiroy (Идировы).

13. Ortshanoy (Орцхановы)

14. Majirgoy (Мажирговы)

15. Nilhoy (Нилхоевы)

16. Artshanoy (Арцхановы)

17. Şavloy (Шавлиевы)

18. Şauhaloy (Шаухаловы)

19. Şauloy (Шаулиевы)

20. Kalimatoy (Калиматовы)

Guloy – Гулиевы

1. Guloy (Гулиевы)

2. Nagadoy (Нагадиевы)

3. Huçbaroy (Хучбаровы)

4. Gatsoy (Гациевы)

5. Abadihoy (Aбадиевы)

6. Bazihoy (Базиевы)

7. Beygoy (Бейговы)

8. Tolagoy (Толаговы)

9. Espihoy (Эспиев/Аспиев)

POALANKOY – POLONKOY (ПОАЛАНКОЙ – ПОЛОНКОЕВЫ) Polonkoy (Полонкоевы)

1. Polonkoy (Полонкоевы)

2. Çanoy (Чаниевы)

3. Aloy (Алиевы)

4. Bekmurzoy (Бекмурзиевы)

5. Marhoy (Мархиевы)

6. Darsigoy (Дарсиговы)

7. Bokoy (Боковы)

8. Gantemiroy (Гантемировы)

9. Dudaroy (Дударовы)

10. Dovtahoy (Довтаевы)

11. Nikarahoy (Нккархоевы)

12. Artshanhoy (Арцхановы)

13. Tahkoy (Тахкиевы)

PUVVOY –PUGHOY (ПУВВОЙ – ПУГОЕВЫ) Пугоевы

1. Pugoy (Пугоевы)

2. Alihoy (Алиевы)

3. Almurzoy (Альмурзиевы)

4. Navurb(i)hoy (Наурбиевы)

5. Marzoy (Марзиевы)

6. Navurzoy (Наурузовы)

7. Ajigoy (Ажиговы)

8. Akoy (Акиевы)

9. Bambotoy (Бамботовы)

10. Murzabekoy (Мурзабековы)

11. Bambotoy (Бамботовы)

12. Bolhoy (Болхоевы)

13. Gambotoy (Гамботовы)

14. Goşkoy (Гошкиевы)

15. Dadoy (Дадиевы)

16. Darşkoy (Даршкиевы)

17. Dolakoy (Долаковы)

18. Doloy (Доловы)

19. İtaroy (Итаровы)

20. Ekargoy (Екарговы)

21. Marhoy (Мархиевы)

22. Timoy (Тимиевы)

Diğer Tukhumlar gibi , Tsizdoy (Циздой), Loalahoy (Лоалахой), Tsikmabuhoy (Цикмабухой), Orsthoy (Орстхой), Hulahoy (Хулахой), Barkinhoy (Баркинхой), Evloy (Евлой), Barhanhoy (Барханной), Barahoy (Барахой), Leymoy (Леймой),Gorakoy (Горакой), Fyappi (Фяппи), Toarşhoy (Тоаршхой), Ceyrahoy (Джейрахой), Morçhoy (Морчхой), Mohloy (Мохлой), Doşkloy (Дошклой), Khorahoy (Кхорахой), Loşhoy (Лошхой),Koahkoy (Коахкой) ve Obinhoy (Обинхой)’lar da 500’den fazla teip’i barındırır.

İnguş halkı, tarihsel süreç içinde komşu halklarla etnik geçişler de yapmıştır. Örnekleme yapılması gerekirse Oset kökenli çok sayıda aileye İnguşlarda rastlamak mümkündür.

Halk söylencelerine göre Oset

Dzæræxoxtæ ailesi aslen İnguşdur.

Bir İnguş sülalesi olan Dudarovların ataları, akrabalarının yanına kaçan Oset Arslan idi. Bu arada Osetin Dudarovlar eskiden beri İnguşlarla akrabalık ilişkisi içerisindedirler.

İnguş sülaleleri olan Tsurovlar, Lyanovlar, Hamathanovlar, Bedoyevler, Gaytovlar, Tauçiyevler, Tariyevler Osetin kökenlidirler.

Örneğin, Tsurov adlı İnguş sülalesinin tüm nesillerinin Osetce’yi çok iyi bildikleri, aynı soy ismi taşıyan Osetlerle akrabalık ilişkilerini canlı tutmaya devam ettikleri bilinmektedir. Hatta Tsurovlar sülalesinin ihtiyarları, önemli konuları görüşmek üzere toplandıkları zaman, geleneğe göre Osetce konuşuyorlardı.

Ayrıca, Guşoy (Гушиевы) , Dudurhanoy (Дудурхановы) , İzmayloy (Измайловы) Thoştoy (Тхо(c)товы – Txoştæ) , Bedoy (Бедоевы).

İnguşlarda belli bir Tukhum’a bağlı olmayan teiplerin bir kısmı İnguş kökenli değildir.

Abhaz kökenliler:

Vodeloy (Воделовы), Marşani (Маршани)

Kabardey Kökenliler:

İnguşoy (Ингушевы), Klimatoy (Климатовы) “Kokurhoy (Коккурхоевы) soyu ile kardeş”, Haşaguloy (Хашагульговы) “Albogaçoy (Албогачиевы) soyu ile kardeş”, Lyagoy ( Лягиевы) “Kotoy (Котиевы), Toçoy (Точиевы), Aldd,oy ( Альдиевы), Vedhoy (Ведхиевы), Cabagi (Джабагиевы)* ve Kusoy (Кусиевы) soyları ile kardeş”, Akboy (Акбиевы)

Diğer: Yovgor-Nakan(Йовгор-наькъан) “Rusya Egor’dan.”, Mamedoy (Мамедовы) “Türk kökenli”, Batoy (Батиевы) Tatar”

Dağıstan Kökenliler: Mudaroy (Мурадовы) , Ramazanoy(Рамазановы), Hakoy (Хакиевы) , Şamhaloy (Шамхаловы) “Kumuk” , Şundaloy (Шундалиевы) , Avaroy (Аваровы) Bazaloy ( Базалаевы) 8Bitti)

Beştoy Selman’a yardımları için teşekkür ederim.

Kaynaklar:

http://ingushforum.ru/viewtopic.php?id=1158 Фамилии и тейпы Ингушей ( А. Чербижева )

Aors.narod.ru

* Cabagi ((Джабагиевы) , Vassan Giray Cabagi’nin soyudur. (Siyaset ve devlet adamı, gazeteci ve yazar. Doğum: 1882 Nasırkort , şimdiki Nazran – Vefat: 1961, Istanbul)

© Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz, kısmen veya bütünüyle kullanılamaz.

Sayı:
Yayınlanma Tarihi: 2014-05-01 00:00:00

Yazarın Diğer Yazıları

Kalbi Kafkasya sevgisi ile yananlar

Geçtiğimiz pazar günü çok güzel bir gündü. Hava güzeldi ama daha da güzeli 30 Eylül AYAAYRA idi. Abhazyamızın bağımsızlık kutlamaları yapıldı. Abhazya, son 25...

İnadım, inatsın, inat

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yoğun iç ve dış baskılarla ile uğraşırken, yerel kontrol zafiyeti göstermeye başlamış; bu durumdan da ülke içinde bazı halklar arasında...

Anadillerimiz onurumuzdur

Fesapş, Geçen sayıda iş yoğunluğum sebebiyle yazı yetiştirememiş olmanın acısını çıkartmak gerek diye düşünüyorum. Ara ara, farklı konuları da değerlendirmek şart. Rusya Federasyonu’nda (RF) toplumumuz açısından...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img