ÇERKESLERİN TOPLUMSAL HASTALIKLARI (3)

0
496

İki sayıdır işlemeye devam ettiğim Çerkeslerin bütçe problemi meselesine bu sayıda bireyler, kurumlar ve genel bir organize olma durumundan bahsederek son noktayı koymak istiyorum. Suriyeli Çerkesler için ellerinden geleni yapan Türkiyeli Çerkeslerin varlığını biliyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Fakat bu fedakarlık sadece bu tip özel durumlarda ortaya çıkmamalı ve bir kısım Çerkeslerle sınırlı kalmamalıdır. Toplumun genelinden; sadece özel durumlarda değil, genelde üstlerine düşen vazifeleri yerine getirmelerini bekliyoruz. Bu aşamadan sonra ise Çerkes kurumlarına, yaptıkları çalışmalar ile ilgili her soruyu sorma, yıkıcı değil ama olumlu-olumsuz her eleştiriyi yapma haklarının güçleneceğini düşünüyoruz. Bir taraf: “Destek yok ama hareket bekleniyor, öyle şey mi olur?” derken diğer taraf: “Hareket yok, niye destek olayım?” diyorsa ve bu iki taraf da karnından konuşuyorsa, ikisi de kendince haklı ama ikisinin de birbirinden haberi yoksa, biri cafede çay içerken, diğeri de dernekte sohbet ederken bunlardan yakınıyorsa, ortada aslında yine çok zor olmayan ama çözülmesi gereken birtakım meseleler var demektir. Şimdi probleme yukarıdan kabataslak bakalım: Bütçe ihtiyacı için genel ve büyük bir organizasyon yok. Kurumların kendisinin bütçe açığı var ki; nasıl bir yerlerin ya da kişilerin maddi problemlerine derman olsunlar? Bireyler konulardan uzak. Uzak olmayanların bir kısmının yukarıdaki türden şikayetleri var.

Organizasyon: – Kurumlar: – Bireyler: – Peki nasıl olacak? Olmayacak. Olmuyor zaten. Bu unsurlara dahil olan kişi ve gruplar da kendi köşelerinde, kendi haklı pencerelerinden birbirlerini suçlayıp çözüm için hiçbir somut adım atmayınca, iletişim kurmaya çalışmayınca hiç olmuyor. Fakat olması için genel bir organizasyon önemlidir. Bu problemin en önemli çözümlerinden biri genel bir organizasyondur. Bu organizasyon oluşturulup topluma ulaştırıldığı takdirde problem büyük oranda ortadan kalkacaktır. Peki bu organizasyonu oluşturmak çok mu zordur? Hayır, bence bu da zor değildir. Toplumumuzda gerçekten kendini yetiştirmiş, uzman, tecrübe sahibi, devletin önemli kademelerinde bulunmuş yetenekli insanlar var. Bunların bir kısmı da hepimizin yakından tanıdığı yazarlardır. Fakat mesela bu yazarlara hatırlatılması gereken bir şey var: Yazı bilinç oluşturur. Elle tutulur bir karşılığı yoktur. Madde değildir yani. Gerçek hayatta bir karşılığını bulamazsınız yazının. Yazı, gerçekleşebilecek şeylerin fikri ve ruhi temelini oluşturur. Yazı çözmez; çözmek için harekete geçirir.

Kişi yazı ile bilinçlenir, bilinç ile hareket eder, hareket ile çözer. Bundan dolayı; bilgi, fikir ve yazı sahibi Çerkeslerin bunlar ile görevlerini yapmış olmayacaklarını ya da bunların problemlerin çözümü için yeterli olmayacağını da bilmeleri gerekir. Problemin çözümü: Bilgi, fikir ve yazı ile alt yapısını oluşturduğunuz ideal için harekete geçmektir. Organize olmaktır. Bilmek fakat uygulamamak tüm kadim felsefelerde çok yanlış, ayıp, günah olarak değerlendirilen bir davranıştır. Çözüm, organize olmak ve topluma ulaşmaktır.

 

Sayı : 2014 06