Okuma Önerileri

0
11

– Çeçenistan: Yok Sayılan Ülke, Der. Özcan Özen, Osman Akınhay, Everest Yay. İst.2002
– Neredesin Prometheus? Cem Kumuk, Alfa Yay. İst.2004
– Doğu Karadeniz’de Resmî İdeolojiler Kuşatması, A.İhsan Aksamaz, Sorun Yay.İst.2003
– Avrupa’nın Etnik Parselasyonu, Haz: Belgin Mungan, YGS Yay. İst.1998
– Çerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgali, Semen Esadze, Kafkas Derneği Yay. Ank. 1999
– Plevne’de Bir Avustralyalı, Charles S. Ryan, T.İş Bankası Yay. İst. 2005
– Dr. Rıza Nur’un Moskova-Sakarya Hatıraları, Boğaziçi Yay. İst.1993
– Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, Burhan Oğuz, İstanbul Mat. İst. 1977
– Türk Kimliği, Bozkurt Güvenç, Kültür Bak. Yay. Ankara 1994
– İstiklal Harbi, C.Kerim İncedayı, Haz. Muhammed Safi,Yapı Kredi Yay. İst. 2007
– Milliyetler ve Sınırlar, Stefanos Yerasimos, İletişim Yay. İst. 1994
– Türkiye’nin B Planı, Anıl Çeçen, Fark Yay. Ankara 2007
– Emperyalizm İle Bolşevizm Arasında Türkiye, Bülent Gökay, Agora Kit. İst. 2006
– Türk(iye) Kültürleri, Der: Gönül Putlar – Tahire Erman, Tetragon Yay. İst. 2005
– Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Haz: Sabahattin Şen, Bağlam Yay. İst. 1992
– Kafkasya Çemberi, Nur Dolay, Çiviyazıları, İst. 2000
– Sikkesiz Sultanlar, Murat Çulcu, E Yay. İst. 2001
– Karadeniz, Charles King, Kitap Yay. İst. 2008
– Karadeniz, Neal Ascherson; T.İş Bankası Yay. İst. 2001
– Irk Ulus Sınıf, Balibar ve Wallerstein, Metis Yay. İst. 2000
– Çerkes Ethem “Apoletsiz General”, Turgut Türksoy, Siyah Beyaz Yay. İst. 2008
– Çerkez Şahanı Ethem, Nurer Uğurlu, Örgün Yay. İst. 2006
– Çerkes Ethem, Cemal Kutay, Özgür Yay. İst. 2004
– Yeni Türkiye’nin Doğuşu, V.A. Gurko-Kryajin, Kaynak Yay. İst. 2008
– Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Kaf-Der Yay. Ankara 1996
– Uzunyayla Rapor ve Belgeleri-2, Der: Muhittin Ünal, KafDav Yay. Ankara 2007
– Kafkasya’da Bulunan Antik Eserlerin Keşfi ve Yazılarının Çözümlenmesi, Prof.G.F. Turçaninov, Haz: Mahmut Bi, Birleşik Kafkas Dernekleri Yay. Ankara 2006
– Kıskaçtaki Bölge Kafkasya, Dr. Hakan Kantarcı, IQ Yay. İst. 2006
– Çerkesya ‘Ada’ Uygarlığı, Bela S. Agrba-Samir Khotko, KafDav Yay. Ankara 2008
– Çerkesler, Ramazan Traho, Belge Yay. İst. 2007
– Kültür ve Ruh Sağlığı, Haz: Kemal Sayar, Metis Yay. İst. 2002
– Kimlik Adına Öldürmek, Vamık D. Volkan, Everest Yay. İst. 2007
– Yüzbaşı Selahattin’in Romanı, İlhan Selçuk, Remzi Kit. İst. 1975
– Kafdağı’nın Bu Yüzü, Metin Sever, Doğan Kitap, İst. 1999
– Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, H.Zafer Kars, Kaynak Yay. İst. 1984
– Milletler ve Milliyetçilik, E.J. Hobsbawm, Ayrıntı Yay. İst. 1993
– Uluslar ve Milliyetçilikler, Haz: Jean Leca, Metis Yay. İst. 1998
– Çerkes Soykırımı, Ali Kasumov-Hasan Kasumov, Kaf-Der Yay. Ankara 1995
– Kafkasya Bibliyografyası, Sefer E. Berzeg, Chiviyazıları, İst. 2004
– Kafkasya ve Diaspora Yayın Hayatından, Sefer Berzeg, Kuban Matbaacılık, Ank. 2008
– Sınırlar ve Kardeşler, Brenda Shaffer, İst.Bilgi Ünv. Yay. İst. 2008
– 1. ve 2. Gençlik Toplantısı Bildirileri, Kaf-Fed Yay. Ankara 2000-2001
– Soçi’nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes-Vubıhlar, Sefer E. Berzeg, Ankara 1998
– Kafkasya Halkları, Alexandre Grigoriantz, Sabah Kitapları, İst. 1998
– Ölüm ve Sürgün, Justin McCharty, İnkılâp Yay. İst. 1995
– Kurtuluş Şavaşında Çerkeslerin Rolü, Muhittin Ünal (Agaçe), Cem Yay. İst. 1996
– Geçmişten Günümüze Kafkasların Trajedisi, Kafkas Vakfı Yay. İst. 2006
– İngiliz Belgelerinde Türkiye ve Kafkasya, Osman Çelik, Ankara 1992
– Basında Çerkesler-1, İst. Kafkas Kültür Derneği Savsırıko Ekibi, İst. 1993
– Tarih-Lenk, Y. Hakan Erdem, Doğan Kitap, İst. 2008
– MİT’in Gizli Tarihi, Tuncay Özkan, Alfa Yay. İst. 2003
– Teşkilât-ı Mahsusa’dan MİT’e, Ergun Hiçyılmaz, Varlık Yay. İst. 1990
– Teşkilât-ı Mahsusa, Dr. Philip H. Stoddard, Arba Yay. İst. 1993
– Türkiye’de Nüfus Hareketleri, Devlet Politikaları ve Demografik Yapı, F.Özbay –B.Yücel Hacettepe Üniv. Ankara, 2002
– Çerkesler- Kafkas Sürgünü ve Vatansız Bırakılan Bir Halk, Nihat Berzeg, Chiviyazıları, İst.2006
– Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, İ. Tekeli-S. İlkin, TTK Yay. Ank. 1989
– Sovyetler Birliği Neden/Nasıl Yıkıldı? İ.Gali, V.İ.Gromov, G.A Vasiliyev, O.S.Şenin, Phoenix Yay. Ankara 2008
– Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, Mürşit Balabanlılar, T.İş Bankası Yay. İst. 2003
– Genesis “Büyük Ulusal Anlatı ve Türklerin Kökeni”, Murat Belge, İletişim Yay. İst. 2008
– Türklüğü Ölçmek, Nazan Maksudyan, Metis Yay. İst. 2007
– Kavimden Ulusa Türkler, H. Erdem Oksaçan, Tekin Yay. İst. 2009
– Anadolu Türkiye Olacak mı? Johns Mool, Selis Kitaplar, İst.2009
– Çerkesya Seyahatnamesi 1818-1824, Taitbout De Marigny, Nart Yay. İstanbul 1996
– Rumeli’den Türk Göçleri, Bilâl N. Şimşir, TKAE Yay. Ankara, 1970
– Çerkesya’dan Savaş Mektupları, J.S. Bell, Kafkas Vakfı Yay. İstanbul, 1998
– Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, Fuat Dündar, Doz Yay. İstanbul, 1999
– Kuzey Kafkas Cumhuriyeti 1917-1922, Sefer E. Berzeg, Birleşik Kafkas Der. Yay.İst.2003
– Kafkasya, Rusya’nın Kanayan Yarası, Christian Neef, Yeni Hayat Yay. İstanbul 2004
– Çerkesya Gönül Yaram, Tamara V. Polovinkina, KafDav Yay. Ankara, 2007
– Hititler Devrinde Anadolu, Ahmet Ünal, Arkeoloji ve Sanat Yay. İstanbul, 2002
– Kafkasya ve Kafkasya Dışındaki Çerkesler, Kadir Natkho, KafDav yay. Ankara, 2009
– Çerkesler’in Etnik Tarihi, Ruslan Betrozov, KafDav Yay. Ankara, 2009
– Kafkas Dolmenleri ve Mısır Piramitleri, İbrahim Canhot-Doç.Nurbiy Lovpaçe, KafDav Yay. Ankara, 2009
– The Vainakhs (The Chechens and Ingush), Prof. George Anchabadze, Caucasian House, Tbilisi, 2001
– İçimden Onları Anlatmak Geldi, Alp Basuter (Apsuwa Fuat), Şamil Vakfı Yay. İst.2005
– Onüçüncü Kabile, A.Koestler, Say Yay. İstanbul, 1984
– Hazar İmparatorluğu, J. Piyatigosk- J. Sapır, Bilge yay, İstanbul, 2005
– Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, Semra Somersan, Bilgi Üniv. Yay, İstanbul, 2004
– Türkiye’de Azınlıklar, Baskın Oran, İletişim yay. İstanbul, 2004
– Yemin, Hasan Bayev, Literatür Yay.İstanbul, 2004
– Nuh Tufanı, W. Ryan, W. Pitman, Arkadaş yay. İstanbul, 1998
– Hikâyemi Dinler misin? Tarih Vakfı Yay. İstanbul, 2004
– Genç Bir İşadamına Aforizmalar, Emre Yılmaz, İlkkaynak yay.Ankara, 1996
– Topluluk ve Birey, A.V. Petrovski, Bilim ve Sanat yay. İstanbul, 1986
– Mehmedin Kitabı, Nadire Mater, Metis Yay. İstanbul, 1999
– Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği, Kâzım Berzeg, Siyasal Kitabevi, Ank. 1993
– 20 YY. Siyasi Tarihi, Prof.Fahir Armaoğlu, T.İş Bankası Yay.Ankara, 1988

Hazırlayan: Yalçın Karadaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here