Okuma Önerileri

0
702
 • – Çeçenistan: Yok Sayılan Ülke, Der. Özcan Özen, Osman Akınhay, Everest Yay. İst.2002
 • – Neredesin Prometheus? Cem Kumuk, Alfa Yay. İst.2004
 • – Doğu Karadeniz’de Resmî İdeolojiler Kuşatması, A.İhsan Aksamaz, Sorun Yay.İst.2003
 • – Avrupa’nın Etnik Parselasyonu, Haz: Belgin Mungan, YGS Yay. İst.1998
 • – Çerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgali, Semen Esadze, Kafkas Derneği Yay. Ank. 1999
 • – Plevne’de Bir Avustralyalı, Charles S. Ryan, T.İş Bankası Yay. İst. 2005
 • – Dr. Rıza Nur’un Moskova-Sakarya Hatıraları, Boğaziçi Yay. İst.1993
 • – Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, Burhan Oğuz, İstanbul Mat. İst. 1977
 • – Türk Kimliği, Bozkurt Güvenç, Kültür Bak. Yay. Ankara 1994
 • – İstiklal Harbi, C.Kerim İncedayı, Haz. Muhammed Safi,Yapı Kredi Yay. İst. 2007
 • – Milliyetler ve Sınırlar, Stefanos Yerasimos, İletişim Yay. İst. 1994
 • – Türkiye’nin B Planı, Anıl Çeçen, Fark Yay. Ankara 2007
 • – Emperyalizm İle Bolşevizm Arasında Türkiye, Bülent Gökay, Agora Kit. İst. 2006
 • – Türk(iye) Kültürleri, Der: Gönül Putlar – Tahire Erman, Tetragon Yay. İst. 2005
 • – Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Haz: Sabahattin Şen, Bağlam Yay. İst. 1992
 • – Kafkasya Çemberi, Nur Dolay, Çiviyazıları, İst. 2000
 • – Sikkesiz Sultanlar, Murat Çulcu, E Yay. İst. 2001
 • – Karadeniz, Charles King, Kitap Yay. İst. 2008
 • – Karadeniz, Neal Ascherson; T.İş Bankası Yay. İst. 2001
 • – Irk Ulus Sınıf, Balibar ve Wallerstein, Metis Yay. İst. 2000
 • – Çerkes Ethem “Apoletsiz General”, Turgut Türksoy, Siyah Beyaz Yay. İst. 2008
 • – Çerkez Şahanı Ethem, Nurer Uğurlu, Örgün Yay. İst. 2006
 • – Çerkes Ethem, Cemal Kutay, Özgür Yay. İst. 2004
 • – Yeni Türkiye’nin Doğuşu, V.A. Gurko-Kryajin, Kaynak Yay. İst. 2008
 • – Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Kaf-Der Yay. Ankara 1996
 • – Uzunyayla Rapor ve Belgeleri-2, Der: Muhittin Ünal, KafDav Yay. Ankara 2007
 • – Kafkasya’da Bulunan Antik Eserlerin Keşfi ve Yazılarının Çözümlenmesi, Prof.G.F.
 • Turçaninov, Haz: Mahmut Bi, Birleşik Kafkas Dernekleri Yay. Ankara 2006
 • – Kıskaçtaki Bölge Kafkasya, Dr. Hakan Kantarcı, IQ Yay. İst. 2006
 • – Çerkesya ‘Ada’ Uygarlığı, Bela S. Agrba-Samir Khotko, KafDav Yay. Ankara 2008
 • – Çerkesler, Ramazan Traho, Belge Yay. İst. 2007
 • – Kültür ve Ruh Sağlığı, Haz: Kemal Sayar, Metis Yay. İst. 2002
 • – Kimlik Adına Öldürmek, Vamık D. Volkan, Everest Yay. İst. 2007
 • – Yüzbaşı Selahattin’in Romanı, İlhan Selçuk, Remzi Kit. İst. 1975
 • – Kafdağı’nın Bu Yüzü, Metin Sever, Doğan Kitap, İst. 1999
 • – Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, H.Zafer Kars, Kaynak Yay. İst. 1984
 • – Milletler ve Milliyetçilik, E.J. Hobsbawm, Ayrıntı Yay. İst. 1993
 • – Uluslar ve Milliyetçilikler, Haz: Jean Leca, Metis Yay. İst. 1998
 • – Çerkes Soykırımı, Ali Kasumov-Hasan Kasumov, Kaf-Der Yay. Ankara 1995
 • – Kafkasya Bibliyografyası, Sefer E. Berzeg, Chiviyazıları, İst. 2004
 • – Kafkasya ve Diaspora Yayın Hayatından, Sefer Berzeg, Kuban Matbaacılık, Ank. 2008
 • – Sınırlar ve Kardeşler, Brenda Shaffer, İst.Bilgi Ünv. Yay. İst. 2008
 • – 1. ve 2. Gençlik Toplantısı Bildirileri, Kaf-Fed Yay. Ankara 2000-2001
 • – Soçi’nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes-Vubıhlar, Sefer E. Berzeg, Ankara 1998
 • – Kafkasya Halkları, Alexandre Grigoriantz, Sabah Kitapları, İst. 1998
 • – Ölüm ve Sürgün, Justin McCharty, İnkılâp Yay. İst. 1995
 • – Kurtuluş Şavaşında Çerkeslerin Rolü, Muhittin Ünal (Agaçe), Cem Yay. İst. 1996
 • – Geçmişten Günümüze Kafkasların Trajedisi, Kafkas Vakfı Yay. İst. 2006
 • – İngiliz Belgelerinde Türkiye ve Kafkasya, Osman Çelik, Ankara 1992
 • – Basında Çerkesler-1, İst. Kafkas Kültür Derneği Savsırıko Ekibi, İst. 1993
 • – Tarih-Lenk, Y. Hakan Erdem, Doğan Kitap, İst. 2008
 • – MİT’in Gizli Tarihi, Tuncay Özkan, Alfa Yay. İst. 2003
 • – Teşkilât-ı Mahsusa’dan MİT’e, Ergun Hiçyılmaz, Varlık Yay. İst. 1990
 • – Teşkilât-ı Mahsusa, Dr. Philip H. Stoddard, Arba Yay. İst. 1993
 • – Türkiye’de Nüfus Hareketleri, Devlet Politikaları ve Demografik Yapı, F.Özbay –B.Yücel Hacettepe Üniv. Ankara, 2002
 • – Çerkesler- Kafkas Sürgünü ve Vatansız Bırakılan Bir Halk, Nihat Berzeg, Chiviyazıları, İst.2006
 • – Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim
 • (Tahtakılıç) Bey, İ. Tekeli-S. İlkin, TTK Yay. Ank. 1989
 • – Sovyetler Birliği Neden/Nasıl Yıkıldı? İ.Gali, V.İ.Gromov, G.A Vasiliyev, O.S.Şenin, Phoenix Yay. Ankara 2008
 • – Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, Mürşit Balabanlılar, T.İş Bankası Yay. İst. 2003
 • – Genesis “Büyük Ulusal Anlatı ve Türklerin Kökeni”, Murat Belge, İletişim Yay. İst. 2008
 • – Türklüğü Ölçmek, Nazan Maksudyan, Metis Yay. İst. 2007
 • – Kavimden Ulusa Türkler, H. Erdem Oksaçan, Tekin Yay. İst. 2009
 • – Anadolu Türkiye Olacak mı? Johns Mool, Selis Kitaplar, İst.2009
 • – Çerkesya Seyahatnamesi 1818-1824, Taitbout De Marigny, Nart Yay. İstanbul 1996
 • – Rumeli’den Türk Göçleri, Bilâl N. Şimşir, TKAE Yay. Ankara, 1970
 • – Çerkesya’dan Savaş Mektupları, J.S. Bell, Kafkas Vakfı Yay. İstanbul, 1998
 • – Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, Fuat Dündar, Doz Yay. İstanbul, 1999
 • – Kuzey Kafkas Cumhuriyeti 1917-1922, Sefer E. Berzeg, Birleşik Kafkas Der. Yay.İst.2003
 • – Kafkasya, Rusya’nın Kanayan Yarası, Christian Neef, Yeni Hayat Yay. İstanbul 2004
 • – Çerkesya Gönül Yaram, Tamara V. Polovinkina, KafDav Yay. Ankara, 2007
 • – Hititler Devrinde Anadolu, Ahmet Ünal, Arkeoloji ve Sanat Yay. İstanbul, 2002
 • – Kafkasya ve Kafkasya Dışındaki Çerkesler, Kadir Natkho, KafDav yay. Ankara, 2009
 • – Çerkesler’in Etnik Tarihi, Ruslan Betrozov, KafDav Yay. Ankara, 2009
 • – Kafkas Dolmenleri ve Mısır Piramitleri, İbrahim Canhot-Doç.Nurbiy Lovpaçe, KafDav Yay. Ankara, 2009
 • – The Vainakhs (The Chechens and Ingush), Prof. George Anchabadze, Caucasian House, Tbilisi, 2001
 • – İçimden Onları Anlatmak Geldi, Alp Basuter (Apsuwa Fuat), Şamil Vakfı Yay. İst.2005
 • – Onüçüncü Kabile, A.Koestler, Say Yay. İstanbul, 1984
 • – Hazar İmparatorluğu, J. Piyatigosk- J. Sapır, Bilge yay, İstanbul, 2005
 • – Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, Semra Somersan, Bilgi Üniv. Yay, İstanbul, 2004
 • – Türkiye’de Azınlıklar, Baskın Oran, İletişim yay. İstanbul, 2004
 • – Yemin, Hasan Bayev, Literatür Yay.İstanbul, 2004
 • – Nuh Tufanı, W. Ryan, W. Pitman, Arkadaş yay. İstanbul, 1998
 • – Hikâyemi Dinler misin? Tarih Vakfı Yay. İstanbul, 2004
 • – Genç Bir İşadamına Aforizmalar, Emre Yılmaz, İlkkaynak yay.Ankara, 1996
 • – Topluluk ve Birey, A.V. Petrovski, Bilim ve Sanat yay. İstanbul, 1986
 • – Mehmedin Kitabı, Nadire Mater, Metis Yay. İstanbul, 1999
 • – Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği, Kâzım Berzeg, Siyasal Kitabevi, Ank. 1993
 • – 20 YY. Siyasi Tarihi, Prof.Fahir Armaoğlu, T.İş Bankası Yay.Ankara, 1988

Hazırlayan: Yalçın Karadaş

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz