Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Байт

Мел йогІу буьйса 

  

Мел йогІу буьйса кхоьлина йогІу, 

Стиглара мархаш елхаеш. 

Цхьа Іаьржа марха къилбехьа йолу, 

Дуьнена гІийла ойла еш. 

  

Седарчий стиглахь гучу ца довлу, 

Со шайна гушшехь хьо ларйеш. 

Мел дехарх маьлхан догІа ца догІу, 

Лозучу дагна гІоле еш. 

  

Хьо йолчу агІор мархаш зарзйина, 

Лаьар-кха кхета бетта са. 

Марж-яІ тховса,хьан дагара хиъна, 

ЦІа верза йиш елар-кха сан. 

  МохIмад Дикаев

https://www.youtube.com/watch?v=XCaVcMZ_1LkБайт 

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img