Исскуствэ Ямаркыр

0
47

Дунэе Искуствэ Ямаркэу АртКонтаст (ArtContact) зыфиlорэр, Мэкъуогъум и 1-4-мрэ щыlагъ. Станбул Еникапы гупчьэшхом щызэlухыгъэ къэгъэлъэгъоным, Къэралыгъо 40-м щыщ сурэтышlэхэм яlэшlагъэу мин 4-рэ 500-рэ хэлэжьагъ. Къэгъэлъэгъоным, Осэтын сурэтышlэу Вадим Кодзаев ыкlи Марат Кезаев, Щэщэн сурэтышlэхэу Рустам Яхинаковрэ Махмуд Закриеврэ яlэшlагъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz