İsmail Berkok

5 yazı

Tarihte Kafkasya

(Haziran’10 sayısından devam)  Kafkasya’nın etnik yapısını değerlendirirsek şöylesine bir tabloyla karşılaşırız:  Kafkasya’da ırk (kan) yönünden üç farklı etnik öğe bulunur:  1 – Kas Irkı (6): Batı Kafkasyalılar (Adığe-Abaza), Nohçiler (Çeçenler), Dağıstanlılar (Andelal-Avar), Laklar (Gazi Kumuklar), Lezgiler.  Bu topluluklara...

Kafkasya’da Ulus ve Ulusallık

Kafkas ulusu, ulusallığı ve ulusal kimlik gibi konularda konuşabilmek için, öncelikle ulus ve ulusallık gibi kavramlarla neyin anlatılmak istendiğini bilmekte yarar vardır  Ulus ve ulusallık kavramları birer deyim olarak 1835’te sözlüklerde yer...

Tarihte Kafkasya

“Abadzeh/Abzegh kabilesinden  kaynaklanan demokratik devrimci hareketler Kabardey yöresine de sıçramıştı. Destanıyla ünlü Aydemirkan bu demokratik devrim mücadelesinin kahramanlarındandı.”  Sadeleştiren: Hapi Cevdet Yıldız  Bu başlık altında yeni şeyler yazacak değiliz. Kitapta, şimdiye değin  konuya ilişkin olarak sunulmuş olan...

Türkiye diyasporası yayınlarından seçmeler

Toplumsal Yasalar (Xabze) ve  Bu Yasalardan Kaynaklanan Bireysel ve Ulusal Özellikler(s.244-253) Kafkas adetleri/gelenekleri   (Jıneps, Eylül sayısında I. Bölümü yayınlanan yazının devamı)   * Kafkaslılar ile Ruslar arasında yapılan bir savaşta karşılıklı tutsaklar alınır. Rus tarafındaki tutsaklardan bir Çeçen, kendisine...

Türkiye diyasporası yayınlarından seçmeler

Sadeleştiren: Hapi Cevdet Yıldız  (s.244-253)  Toplumsal Yasalar (Xabze) ve Bu Yasalardan Kaynaklanan  Bireysel ve Ulusal Özellikler  Bu noktaya değin, Kafkas toplumunun tipik/kendine özgü özellikleri ve bu özellikler çerçevesinde, toplumsal ilişkilerde zayıflığa yol açan öğeler...