Çerkes Ethem Marşı’nın Güftesi

0
723

Milli Kahramanımız Ethem Yoldaşın Marşıdır Ki
Üstadane bir zevkle bestelenmiştir:
Güneş, ay gibi ülkeyi parlattı
Kahraman Ethem, cihadın senin!
Garbı, cihanı yerinden oynattı
Kahraman Ethem, nejadın senin!
Felek Milleti yasa salmıştı
Gökleri kara bulut sarmıştı
Çocuk, ihtiyar imdat dilerdi
Düşman zulmünden feryat ederdi
Erler içinde arslanca durdun
 Eğildi sana, bayırlar, dağlar!
Alçak düşmanı her yandan bozdun
Kopardın ve kırdın, çözüldü bağlar
….
Yurdun Kafkastır, uludur oymağın
Kalplerde böyle yadların vardır!
Gönlün yücedir, dünyadır oynağın
Alemde böyle adların vardır!
….
(Tek yapraklık bir el ilanı)
Not: Yukarıdaki güfte, taranmış orijinal sayfadan da anlaşılacağı gibi, Necmettin Karaerkek (kendisine teşekkür ediyoruz) tarafından bize ulaşan metinden olduğu gibi alınmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşamadığımızı, bilgi aktarımı olursa bunu okuyucularımızla paylaşacağımızı iletelim.

Sayı : 2008 01