Ana Sayfa 2009 Şubat

Aylık Arşiv: Şubat 2009

Nartlardan Günümüze Kafkaslarda Sanat

0
Toplumları anlama, olayları kavrama kültürü sanatı doğurmuştu. Dünyayı değiştirmek onu mevcut durumuyla tanımak sanattı. Çerkesler varlıklarını en somut biçimde sanatla anlatmışlar. Onların ilk çağdan günümüze...

Kafkas (Çerkes) Kimliği ve “Türklük” Dayatması

0
Bilinçli Politika mı Cahalet mi?Aynı başlıklı önceki iki makalemizde Dünya Çerkes Birliği (DÇB) ve Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (Kaf-Fed) Doğu Kafkasya ve halklarını reddeden...

Hititler ve Adıgeler Üzerine Bir İnceleme

0
  I. Bölüm Hititler olarak adlandırdığımız insanların Anadolu’ya nereden geldiklerini henüz net olarak bilemiyoruz. Yine de bu alanda pek çok araştırmacı, Hititler’in Anadolu’ya Karadeniz’in kuzeyinden geldikleri...

Hititler ve Adıgeler Üzerine Bir İnceleme

0
Turabi Saltık I. Bölüm Hititler olarak adlandırdığımız insanların Anadolu’ya nereden geldiklerini henüz net olarak bilemiyoruz. Yine de bu alanda pek çok araştırmacı, Hititler’in Anadolu’ya Karadeniz’in kuzeyinden...

Hititler ve Adığeler Üzerine Bir İnceleme

0
IV. Bölüm Kuzey Kafkasyalıların Pelasglarla İlişkileri Troyalı Artemis yine Troyalı Athena’nın ardılıdır ve ikisi de Pelasglara aittir. Burada Nart Destanlarını anlamak başat etkendir. Nartların kökenleri Kuzey...

Hititler ve Adığeler Üzerine Bir İnceleme

0
  Foto: Alacahöyük Sfenksli Kapı III. Bölüm Kuzey Kafkasyalıların  Pelasglarla  İlişkileri Hititlerin egemenliğinin ve Hattuşa’nın yıkılmasından sonra batıya yönelimler başlamıştı. Batı Anadolu’nun arka bahçesinde iki önemli güç vardı....

Hititler ve Adığeler Üzerine Bir İnceleme

0
II. Bölüm Hititlerin Konuştukları Dil ve Anadolu’ya Gelişleri  “MÖ. 2000’in Anadolusu’nda, kısmen Hint-Avrupası’ndan da etkilenmiş beş anadilin varlığı saptanmıştır. Bunlar da kendi aralarında olasılıkla...

Adigey’e dönüş konulu bir görüşme

0
Aslan Thak’uşın: “Sorunları çözmek için, ilk elde Adigey Cumhuriyeti’ne dönmek isteyen Adigelerin sayısını bilmemiz gerekiyor, henüz elimizde böyle bir liste yok. Belirttiğim gibi, RF...

Her seçim öncesi ne oluyorsa o oldu:

0
biz Çerkesler ‘kimliğimizi tanımayan hiçbir parti ve kişiye, bu en yakınımızdaki kardeşimiz de olsa oy vermeyeceğimizi’ de bu vesile ile beyan ediyoruz.Bu kez de...

Yeleme Köyü

0
Yeleme Köyünü kuranların, günümüzdeki Adıgey Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan Vınerıqo Habl köyünden takriben 1888 yıllarında ayrıldıkları sanılmaktadır. Tarihi Adıgey’in Karadeniz kıyısındaki bir limanda vapura...

KİTAP