Soyadı Kanunu Anayasa Mahkemesi’nde

0
416

Kendi dillerindeki soyadlarını kullanmak isteyen Süryaniler’in avukatı Rudi Sümer, Soyadı Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan “…Yabancı ırk ve millet isimleriyle…” bölümünün Anayasa’nın eşitlikle ilgili 10. maddesindeki “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” düzenlemesine aykırı olduğunu öne sürerek Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Sümer’in Anayasa’ya aykırılık iddiasını uygun bulan Asliye Hukuk Mahkemesi, başvuru gerekçesiyle Türkçe kökenli olmayan soyadların kullanılmasını yasaklayan hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, konuyla ilgili incelemeyi tamamlayarak, davayı esastan görüşmeye karar verdi. Mahkemenin Soyadı Kanunu’nun 3. maddesinin söz konusu ibareyi iptal etmesi halinde başta Süryanice, Ermenice ve Kürtçe soyadı kullanabilmek mümkün olabilecek.
 “Soyadı Kanunu Günümüzün Şartlarına Uygun Değil”
Süryani avukat Sümer, benzer davalarla sık karşılaştığını ve Soyadı Kanunu’ndaki yasal düzenleme nedeniyle reddedileceğini düşünen bir çok kişinin dava açamadığını ifade ederek, .. “1934 yılında çıkarılan ve 75 yıldır uygulanan Soyadı Kanununun 3. maddesi ‘Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz’ diyor. Mahkeme bu düzenlemeyi iptal ederse Süryanice, Ermenice ve Kürtçe gibi farklı etnik kimlik sahibi kişilerin istediği soyadı kullanmasının önünde engel kalmayacak. Ancak mahkeme iptal kararı verirse doğabilecek hukuk boşluğu karşısında TBMM’nin yasal düzenleme yaparak ‘kamu düzenini ve Türkçe’nin grametikal yapısına aykırı olan soyadları kullanılamaz’ şeklinde yasal bir düzenleme yapması gerekebilir” dedi. Mahsum İş (AHT) (haberturk.com)

Sayı : 2009 08

Yayınlanma Tarihi: 2009-08-01 00:00:00