Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Açılım tartışmaları konusunda Kaffed’in bildirisi

Son günlerde hükümetin inisiyatifi ile başlatılan “AÇILIM” çalışmaları Federasyonumuzca dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu gün itibarıyla gelinen noktayı değerlendirmeyi ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşmayı Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak önemli tarihi bir görev addediyoruz.  

Hükümet’in başlatmış olduğu “AÇILIM” çalışmalarının içeriğini tam olarak anlamamış olmakla beraber, seçilen çalışma yönteminden, “AÇILIM” paketinin (adıyla birlikte),  fikir olarak tartışmaya açıldığı anlaşılmaktadır. Paketin içeriğinin ise mevcut siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve toplum önderlerinden gelecek fikirler çerçevesinde zaman içinde doldurulması yönünde bir çalışmanın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yürütüldüğü şeklinde bir görünüm mevcuttur. Ancak gerek konunun tartışmaya açılış biçimi, gerekse bu güne kadar yapılan görüşmelerden, hükümetin, yeterli ön çalışmayı yapmadan ve gerekli yol haritasını çıkarmadan, belirli bir tarih öncesinde inisiyatif almak için taktiksel bir çıkış yaptığı endişesini taşımaktayız. Bu gözlemimizi öncelikle belirtmekte yarar görüyoruz. Bu şekilde bir taktiksel yaklaşım kamuoyunu çıkacak sonuca hazırlamak açısından yararlı görülebilir. Ancak gelinen noktadaki tartışmaların içeriği ve üslubunun, “paket ile amaçlanan ülke birlik ve bütünlüğünün güçlendirilmesi” yerine, ayrışma endişelerini ön plana çıkartmış olması, “paket”in geleceği açısından karamsarlık vericidir. Gelinen aşamada yapılması gerekenler bizce şunlardır:  

1-  Acilen “AÇILIM” paketinin adı amacına uygun şekilde konulmalıdır. Ülkemizde bu güne kadar uygulanan yanlış politikalar yüzünden acı çekmiş, baskı görmüş, birçok insan vardır. Paket’i bir etnik kimlik ile adlandırmak yanlıştır ve ülke birlik ve bütünlüğüne büyük zarar verecektir. Bizce “AÇILIM” kavramı, Türkiye’nin, ülke geleceğine yönelik olarak “Demokratik Açılım”ı ifade etmeli, adıyla ve içeriğiyle Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşları etnik, dinsel veya cinsel kimlikleri ile kapsamalı, Güçlü bir Türkiye’nin geleceğini garantiye alan “TOPLUMSAL BARIŞ” projesi olmalıdır.  

2-  Ülkemizde yaşayan tüm kesimleri barıştıracak, Devlet ile vatandaşı barıştıracak bir projenin yaşama geçmesi için, sonucun Türkiye Büyük Milleti Meclisi’nden fikir birliği ile çıkması kaçınılmazdır. Çıkacak proje TBMM’de mevcut tüm siyasi partilerce benimsenmiş olmalı ve desteklenmelidir. Bu konuda Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na büyük görev düşmektedir. Konu siyasi bir polemik ve siyasi rant malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır.  Tüm parti başkanlarıyla görüşmeler bizzat Başbakan tarafından yürütülmeli, Cumhurbaşkanı uzlaştırıcı rolünü üstlenmelidir. İçişleri bakanlığınca yürütülen teknik ve istişari çalışmalar ise tüm etnik, dinsel ve diğer kesimleri kapsamalı, görüşleri alınmalı, sorunları dinlenmelidir.  

3-  “PAKET” içerik olarak ana hatlarıyla şu konuları kapsamalıdır:  

A-Türkiye’de yaşayan tüm etnik, dinsel, cinsel ve diğer grupların, kimliklerini ifade koruma ve geliştirme özgürlüğünü eşit şekilde sağlamalıdır. Bu özgürlüklerin kullanılabilmesi için tüm engeller kaldırılmalı, devlet desteği sağlanmalıdır.  

B-Anayasamız ve Evrensel İnsan Hakları içerisinde yer alan bireysel özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen tüm engeller kaldırılmalıdır. Bireysel özgürlükler güvence altına alınırken, devletin üniter yapısını güçlendirecek olan, tarih boyunca oluşmuş birlikte yaşama, kaderde ve tasada birlik olma bilincini besleyecek, saygı ve hoşgörü ortamı geliştirilmelidir. Devlete bu konuda düşecek görevler tanımlanmalıdır.  

C- Ortak, eşit, özgür bireylerin güçlü bir vatandaşlık bilincini oluşturmak, gerçek anlamda demokratik bir yasal çerçeve oluşturmak nihai hedef olmalıdır.  

Federasyonumuz kurulduğu günden beri yukarıda ifade ettiğimiz düşünceleri savunmaktadır. Bu düşüncelerimiz, Federasyonumuzun “ilkeleri” ile somutlaştırılmıştır. İçişleri Bakanı’nın henüz Federasyonumuz ile ve benzer STK’lar ile henüz görüşmemiş olması büyük eksikliktir. Ancak zaman içerisinde, şayet hükümetimiz projenin hayata geçirilmesinde samimi ise, bu eksikliğin de giderileceğini umuyoruz.  

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak, Türkiye’yi güçlü bir dünya ülkesi haline getirmek için kanayan yaraları iyileştirecek, her çalışmayı önemli görüyor, bu çerçevede “AÇILIM” paketinin başarıya ulaşması için temsil ettiğimiz toplumumuz adına üzerimize düşenleri yapmayı görev addediyoruz.  

Tüm kamuoyuna saygılarımızla.  

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU  

www.kafkasfederasyonu.org  

   

Sayı : 2009 09  

 

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img