Değerli Hemşerilerim,

0
412

Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesi Başkanı Sn. İrfan Argun’un 09 Ekim 2009 tarihli Abhazya’da Özgürlük radyosunun yayını başlıklı ancak içeriği çok daha farklı olan yazısını büyük bir hayret ve üzüntü ile okumuş bulunmaktayız. 

Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesi Başkanı bugüne kadar sürekli Abhazya politikalarının kayıtsız şartsız desteklenmesi gerektiğini ve Abhazya’nın iç politikalarında diaspora olarak, diasporanın resmi kurumları olarak çok fazla yorum yapılmaması gerektiğini, iç çekişmelerde diasporanın tarafsız olması gerektiğini söylerken 09 Ekimdeki yazılarında ne değişmişti ki işin iç yüzünü ve ayrıntılarını bilmezken Abhazya Dışişleri Bakanı ve yardımcısını dolayısıyla Abhazya hükümetini eleştiren talihsiz bir yazı yayınlamışlardır. Meselenin iç yüzü ne olursa olsun konuyu Abhazya’nın yetkili makamlarından teyyit etmeden, bahsi geçen şahıs ve kurumlarla görüşmeden internet ortamında tüm Komite ve Abhaz diasporası adına yayınlanması büyük bir diplomasi yanlışı olduğu kadar, Abhazya’da başkanlık seçimleri öncesi gayet tehlikeli bir çıkıştır. Geçtiğimiz aylarda komitemizin bir takım yönetim kurulu üyelerinin önümüzdeki başkanlık seçimlerinde muhalefeti destekler konuşmalarına şahit olduk, bu tabi ki gayet normal ve demokratik bir haktır. Her Abhazya Cumhuriyeti vatandaşının seçimlerde istediği adaya destek vermesi en doğal hakkıdır. Ancak bu tür konuşma ve açıklamaların Komite ya da Abhaz diasporası adına yapılmasını doğru bulmadığımı belirtmek isterim. Abhazya Devlet Başkanı ya da hükümeti kim olursa olsun diasporamızın hükümete halkımızın ve devletimizin ortak çıkarları doğrultusunda destek vermesi şarttır. Gel gelelim adı geçen radyo bugüne kadar tek taraflı Gürcistan’dan alınan bilgiler dahilinde yayın yaptıkları için bizim mücadelemizin karşısında açıklama ve yayınlarda bulunabilmişlerdir. Dünyanın bir çok bölgesinde yayın yapan bu radyoyu Abhazya çıkarlarına uygun olmayan açıklama ve yayınlar yapılmaması şartıyla calışmalarına izin vererek bu yayın kurulunu kazanmamızın ne gibi bir yanlışı olabilir o da ayrı bir tartışma konusudur. Ancak tartışmanın yeri internet ortamı değil Abhazya Cumhuriyeti’dir. 

Bu radyonun yayın meselesi başlangıcındaki yazının devamında da Dışişleri Bakanlığının çok yönlü politikaları Komite başkanı tarafından eleştirilmektedir. Sn. Başkan çok yönlü bir politika Abhazya tarafından izlenmeden diaspora meselelerini ve geriye dönüş problemini nasıl çözmeyi ya da katkıda bulunmayı düşünmektedir, ya da bu söylemiyle neyi kastetmek istemiştir anlamak çok zor. Ancak Abhazya Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı ilk günden beri söyledikleri gibi Rusya Federasyonu ile gelişen iyi ilişkilerin dışında başta diasporamızın yaşadığı diğer komşu ülkelerlede ilişkilerini geliştirmek istediğini her defasında dile getirmişlerdir. Sn. Başkan bu tür açılım politikalarını kastederek eleştiriyorlarsa diasporayı Rusya Federasyonu dışındaki ülkelerde temsil etmenin nasıl mümkün olabileceğini tahmin edemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle yapılacak çalışmalar ve geliştirilebilecek ilişkiler hem Abhazya’nın bağımsızlığının tanınması sürecine fayda sağlayacağı gibi hem de Abhazya’nın doğru demokratikleşme sürecine ve ekonomik gelişmesine faydalı olacak çalışmalardır. Bu tür çalışmalarda bir kaç yönlü bir çok denge politikalarının izlenmesi gerektiğini izah etmeme gerek olmadığını ve bu denge politikalarını bugüne kadar Abhazya Dışişlerinin takdire şayan bir şekilde yürüttüğünü değerli diasporamızın çok iyi bildiklerini tahmin ediyorum. Bu çalışmalar dahilinde Sn. Dışişleri Bakan Yardımcısı Maksim Gunciya’nın ve benim yaptığımız görüşme ve ziyaretleri, bir kaç kez yazı ve söylemlerimde dile getirmeme rağmen halen Sn. Başkan tarafından anlaşılamamış olması ve eleştirilmesini büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Hükümet yetkilileri olsun, Avrupa ülkelerindeki çalışma ve görüşmelerimiz olsun, Latin Amerika ülkelerindeki çalışmalarımız olsun hiç biri bizim şahsi çalışmalarımız değil Dışişleri Bakanlığımızın bilgisinde dışişleri politikaları dahilinde yapılan çalışmalardır. Bu çalışmaların eleştirilmesi yerine Sn. Başkanın bizlerin son 3 sene içerisinde yaptığımız faaliyetleri, kendi bünyelerinde organize ederek çalışma yapsalar ve Abhazya’nın tam yetkili Türkiye temsilcisini daha aktif çalışabilmesi için gerekli şartları yaratsalar şimdiye kadar çok daha fazla yol ilerler hem de diaspora olarak Abhazya hükümeti nezdinde değerimiz daha da artardı diye düşünüyorum. Sadece gündem konuları ile ilgili olarak yazı yazarak yayınlamakla ne yabancı devletler sizin bağımsızlığınızı tanır ne de sizi muhatap alırlar. Yazılarında belirttikleri gibi Abhaz diasporasının uzun bir zamandan beri rahatsızlıkları ve problemleri vardir. Ancak bu problemleri kendilerinde aramaktansa sürekli birilerini yerli yersiz suçlamak ne büyüklüğe ne de diplomasiye yakışmadığı kanaatindeyim. 

  

Komite Başkanımızın bir konuda karar vermesi gerekmektedir. Komite Abhaz diasporasını temsil eden bir kurum mudur, yoksa daha önce ifade ettikleri gibi Abhazya’nın politikalarını kayıtsız şartsız destekleyen bir lobi kuruluşu mudur. Diasporanın tamamı temsil ediliyorsa yapılanmasının reorganize edilerek halka açılması, seçimi, tüzüğü ve de kontrolu olan bir statüye sahip olması gerekmektedir. Eğer ki Abhazya politikalarını destekleyen bir lobi faaliyeti ise son dönemdeki açıklama ve çalışmaları anlamak zordur. Bu statünün bir an evvel belirlenmesi ilerideki günlerde yapılacak çalışmalar için acilen gereklidir. 

Değerli hemşerilerim, Abhazyamızın bir takım iç ve dış politikalarını yorumlarken Abhazya’nın sadece bugünkü değil önümüzdeki yıllardaki degişebilecek dengelerini de göz önüne alarak, Abhazya’nın realiteleri ve hassasiyetleri üzerine yapılırsa hepimiz için daha faydalı olacağı kanaatindeyim. SSCB dağılmasından sonraki sistem değişikliği, ardından 92-93 yıllarındaki savaş ve uzun yıllar süren ambargolara rağmen Abhazya ve Abhazyadakiler çok yönlü ve denge politikaları sayesinde ülkemizi bugünlere getirmişler, savaşı ve ardından da bağımsızlığımızı kazanmışlardır. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi hatta içerisinde bulunduğumuz dönemde yurt dışında yaşayan diasporamızın hemşerilerine, anavatanlarına daha da destek vermeleri gerekmekte olduğunu sizlerle paylaşarak hepinize sağlık, sıhhat, barış dolu bir dünya diliyorum. 

Saygı ve sevgilerimle. 

Abhazya Parlamentosu Milletvekili 

Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komisyonu Başkanı 

Soner GOGUA 

 

12.10.2009, Sohum – Abhazya 

 

Sayı : 2009 10