İşte itiraflar

0
441

Dünya imparatorluğu oluşturmaya ve tek merkezden yönetmeye çalışanların araçları IMF ve Dünya Bankası toplantıları İstanbul’da yapıldı. 

İki yarımadadan oluşmasına karşın ulaşımın ancak % 5 inin deniz yolu ile yapıldığı, lastik tekerlekli taşımacılığa mahkum edildiğinden trafik çilesi bitmeyen İstanbullular, oluşturduğu ek trafik çilesi nedeniyle bu toplantıları kızgınlıkla anacaktır. IMF Başkanının itiraf sayılabilecek açıklamaları ise tüm Dünyada yankı buldu. 

Açıklamalar, Dünyada yaşanan krizin sonuçları gibi sunulsa da, krizin bugünün konusu olmadığı, II. Dünya savaşından itibaren sürdürülen politikaların, uygulanan ekonomik sistemin sonuçlarının yaşandığı gerçeği gölgelenemedi. 

 “Bunca işsizlik, bunca yoksulluk, açlık, bölgesel savaş, .. Bitmedi, beklenen yeni işsizlik ve de yeni bölgesel savaşlar bu politikaların sonucudur. İflas etmiş politikaların sonucudur.” Bu gerçeği Dünyanın her bir köşesindeki protestolarda duymak olası. 

 

IMF Başkanının itirafları:  

-İşsizliği liste başına aldık, azalması için 8-10 ay gerekebilir. İşsizlik 2010’da artacak. 

-59 milyon kişi işsiz kalacak, 30 bin bebek ölecek. 

-Düşük gelirli ülkelerde toplumsal huzursuzluklar ve savaş bile görülebilir. 

-20. yüzyılın son 10 yılında uluslar arası ekonomik sistem zorlanmaya başladı. Ufacık yamalar ile geçiştirildi. 

-Uçurumun kenarından döndük. 

-Krizin bir daha olmayacağının bir garantisi yok. 

-Eski düzen bitti, şimdi vakit kaybetmeden, yeni normal büyüme ve sorumlu küreselleşmeyi sağlayacak kurumları yürürlüğe sokabiliriz. 

İtiraf ediliyor, ‘yamalarla geldik bugünlere’ denilerek ancak çözüm için önerilen de pansuman tedavisi. 

 

Sayı : 2009 10