Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Bursa Gençlik Toplantısı

24 ekimde Bursa’da yapılan ‘Gençlik Toplantısı’, gerek katılımın fazla olması gerekse anlayışların (artık bir şeyler yapılmalı, ileriye bir adım atılmalı) ortak oluşu noktasında geleceğe yönelik oldukça umut veren bir toplantı idi. Toplantıda sunulan önerilerden biri derneklerde yapılan faaliyetlerde, daha geniş kapsamlı olarak Kafkasyalılara ulaşılması noktasında idi. Öneri; üniversite veya liseli gençlere derneklerde ders verilmesinin sağlanması, işsiz olanlara iş bulmaları için yardımcı olunması gibi derneklerde yapılan faaliyetlerin ekonomik sorunlarla ilintili hale getirilmesi idi.

Toplantı katılımcılarının tamamının;

*Oluşturulan Gençlik Komisyonlarının düğün, eğlence vb. organizasyonların dışına çıkması,

*Oluşturulan Gençlik Komisyonlarının dernek ile gençlik arasında köprü kurması, bunun için de genel toplantılara katılmaları,

*Bireyler değil kurumlar üzerinden çalışmalar yapılması,

*Dil kurslarının açılması için girişimlerde bulunulması,

*Diğer dernekler ile ortak etkinlikler yapılması,

*Marmara Bölgesinde büyük çaplı organizasyon yapılması,

*Bir ay sonrasında bir toplantı daha yapılarak hedef belirlenmesi ve çalışmalara başlanılması,

noktasında aynı düşüncede olması, alınan kararların uygulanacağı noktasında ip uçları vermekte.

Jıneps adına yapılan konuşmada; bu toplantının önemli olduğu ve gazetemiz sayfalarının Çerkeslere açık olduğu, istenildiği durumda başta Jıneps’in yazar kadrosu olmak üzere Çerkes aydınlarının etkinliklere katılımı konusunda destek verilebileceği iletildi.

Ayrıca yapılan faaliyetlerin tanıtımının yapılması konusunda, yapılan işlerin dört duvar dışında, dışarıda bir karşılığı olmadığı sürece cılız kalacağı iletilerek 21 mayıs etkinliğindeki katılımcı sayısı hatırlatıldı.

Program toplantı sonrasında yapılan çok keyifli bir düğünle sona erdi. Ve o günden geriye kalan Çerkes ulusunun artık ‘güzel günler göreceğiz çocuklar’ demesi ve var olan umutların artmasıdır..

Haber: Özer Kalafat, Jıneps

Güney Marmara Kafkas Dernekleri

Gençlik Toplantısı Sonuç Bildirisi

İlk ikisi Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği ve Karacabey Kuzey Kafkas Kültür Derneklerinde yapılan Güney Marmara Kafkas Dernekleri Gençlik Toplantılarının üçüncüsü 24 Ekim 2009 tarihinde Bursa Kafkas Derneğinde gerçekleştirilmiştir. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda diasporada yaşayan Çerkes gençlerinin görev üstlenmesi noktasında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

– Güney Marmara Bölge Derneklerinde Gençlik Komisyonlarının etkin hale getirilmesi,

– Bölge Dernekleri Gençlik Komisyonlarının etkili bir iletişim ağı kurarak yapılacak olan organizasyonlarla ilgili hızlı bir haber alma sağlaması,

– Kısa ve uzun vadeli hedeflerle ilgili yol haritasını belirleyecek ve çalışmaları organize edecek bir üst kurulun Bölge Dernekleri Gençlik Komisyonlarından temsilciler ile oluşturulması,

– Oluşturulan kurulun belirli aralıklarla (aylık, haftalık) toplanarak mevcut durumu güncel olarak analiz etmesi,

– Yapılacak çalışma, organizasyon ve etkinliklerin Dernek Yönetimleri ile eşgüdümlü  olarak sürdürülmesi,

– Bölgede şölen etkinlikleri dışında kültürel etkinliklerin (ulusal basında yer alabilecek nitelikte 21 Mayıs Sürgün Anma Programı yapılması vb.) gerçekleştirilmesi,

– Gençlerin Kafkasya’da eğitim imkanları, gezi programları ve geri dönüş ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi noktasında etkin çalışmaların yapılması,

Toplantıya Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Karacabey Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Yalova Çerkes Birliği, Balıkesir Kafkas Kültür Derneği, Kocaeli Üniversitesi Kafkas Topluluğu, Sakarya Üniversitesi Kafkas Topluluğu katıldı. Gece güzel bir düğünle sona erdi.

 

Sayı : 2009 11

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img