Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Çerkeslerin ‘kimlik’ mücadelesi AB desteğini hak ediyor

Çerkes Diasporası liderleri tarafından Avrupa Parlamentosu’na yapılan başvuru gereken ilgi ve desteği hak ediyor.
Çerkesler, etnik Kafkas halkları arasında en şiddetli zulümlerden birine maruz kalmışlardır. 18. yüzyılda Rus İmparatorluğu otoritelerinin yerli halkı toplu etnik temizlik ve sınır dışı etmeye başlamasının ardından 1.5 milyondan fazla Çerkesin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Rusya’nın kolonizasyon politikalarının sürdürülmesi bugünün Çerkesleri üzerinde dramatik etkiler yaratmıştır. Ve malesef, Çerkeslerin durumu 21. yüzyılda da hiç kolaylaşmamıştır.
Moskova 2014 Kış Olimpiyatlarına hazırlıklarını sürdürürken, Soçi ve çevresinin Çerkeslerin ata toprakları üzerinde yer aldığını göz ardı etmemek doğru olacaktır. 2014 Olimpiyatları oyun alanı, Sovyetlerin ardından uzun süredir tartışmalı kalan bölgeler arasında yer almaktadır ve bu tartışmalarda Rus Hükümeti sorumluluk almak zorundadır. 2008 yılında Rus Ordusu’nun Gürcistan’ı işgali ve Rusya’nın iki ayrılıkçı birimin Gürcistan’dan siyasal olarak ayrılmasına verdiği resmi destek gösteriyor ki bu tartışmalar hala çözüme kavuşmamıştır. Bu potansiyel itilaflar olimpiyatlara katılacak atletlerin güvenliği ve emniyeti için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır.
Rus otoritelerinin Kış Olimpiyatları hazırlıklarını gelişi güzel bir biçimde sürdürüyor olması, durumun sadece tek bir yerel halkın sorunu olmadığını ortaya koymaktadır. Bu sorun aynı zamanda tüm Avrupa’yı ve özellikle de olimpiyat oyunlarında yer alacak Avrupa milletlerini tabiatıyla ilgilendiren politik, sosyal, insani ve ekolojik bir sorundur.
Öncelikle, Olimpiyat hazırlıkları sürecinde, bölgedeki insan hakları dramatik bir biçimde kötüye gitmiştir.
İkinci olarak, bariz bir biçimde çevre standartlarının ihlali, bölgenin ekolojik dengesini zedelemiş ve bölgenin çevresel koşullarını ciddi bir biçimde zarara uğratarak yerel halk üzerinde geri dönülmez sonuçlara sebep olmuştur.
Üçüncü bir nokta da, çeşitli kanıtlar ve gözlemlere istinaden bölgedeki politik ve yönetici güçlerin istismarları ve yolsuzlukları artık tahammül edilemez seviyelere ulaşmıştır.
Tüm bu listelenen konular Olimpiyatların yüksek idealleri ile ciddi bir karşıtlık içindedir. Açıkça, Soçi Kış Olimpiyatları, yerli halkın sivil hakları ve kültürel kimliğinin sistematik biçimde baskı altına alınması ya da olimpiyat bayrağı indirildikten sonra hiç bir şekilde düzeltilemeyecek çevresel zararların göz ardı edilmesi pahasına bir başarı olarak kabul edilemez. Organizatörlerin Moskova’nın politik prestijini artırabilmeleri için Soçi Olimpiyatlarını yürütürken göstermeleri gereken ilk ve en önemli sorumluluk budur.
Çerkeslerin trajik ve gayritabii durumu ve diğer yerli Kafkas halkları, Avrupa Birliği üye ülkelerinden, müşterek Avrupa değerlerine dayanan hızlı bir tepki talep etmektedir. Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği’nin stratejik bir ortağı olarak çeşitli uluslararası müzakerelere katılmıştır. Dolayısıyla, Rusya bu antlaşmaların gereği olan standartları ve vaad ettiklerini yerine getirmelidir. Eğer pek çok sayıda vatandaşın ve yerli halkların hak ihlalleri ile çevresel ihlaller teyit edilirse, Avrupa Birliği bu duruma güçlü bir tepki vermelidir. Batı toplumları tarafından Soçi Olimpiyatları’nın boykotu göz ardı edilmemelidir. Çerkeslerin durumu ve söz konusu olimpiyatların risk ve maliyetinin tespiti ile gerçeklerin ortaya konulması misyonunu yüklenecek, bağımsız gözlemci ve araştırmacıların katılımı ile oluşturulacak bir heyetin Avrupa Birliği tarafından bölgeye gönderilmesi atılması gereken ilk adımlardan biridir.
Çerkeslerin politik diyalogları başlatmaya hazır tavırları cesaret vericidir. Bu tutum saygıyı hak etmektedir. Çerkeslerin haklarını savunan kuruluşlar, her türlü aşırılığı gündemleri dışında tutmakta, Çerkes hareketinin seküler ve makul yönünü vurgulamaktadırlar. Avrupa Birliği, Çerkesleri var olma mücadelelerinde yalnız bırakamaz. Sivil ve kültürel hakları ve bunların tümünün üstünde; dillerinin ve kimliklerinin yakın gelecekte garanti altına alınması, Kremlin’in otoriter yöneticilerinin resmi açıklamalarına emanet edilemez. Avrupa, kıtamızın bu parçasında sorumluluk almaya çağırılmıştır. (06.10.2010)
*Avrupa Parlamentosu Üyesi
Çeviri: Tsey Sine Kontbay (kafkasyaforumu.org)

Sayı : 2010 10

Yayınlanma Tarihi: 2010-10-01 00:00:00

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img