Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Gökçeışık Köyü-Eskişehir

Çerkesce adı Hanhable olan Gökçeışık Köyü Eskişehir iline 22 km uzaklıktadır. Köyün tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır.Köy Frig Vadisi‘nin en kuzey noktasındadır. Köyde önceleri Tatar ve Ermenilerin yaşadığı bilinmektedir.
1864 yılında Kafkasya’dan sürgüne uğrayan ve yalnızca oğlunu Osmanlıya getirebilen Şevtuk Arslanbek, Hastakua-Akpınar köyüne yerleşir. Yüzelli hanelik Besleneyler de bu köye yerleştirilir. Köyün kıraç olmasından dolayı 1870 yılında o zamanlar ‘Hanönü’ adıyla bilinen Gökçeışık köyünü beğenen Şevtuk Arslanbek, buraya yerleşmek için arazi alır. Köyün ismini Adıgeceye çevirerek ‘Hanhable’ olarak adlandırır. 1875-1880 yıllarında köyün içinden geçen demiryolu hattı inşa edilir, istasyon binası kurulur. İstasyona Gökçeışık ismi verilir.
Köyün eski yerlileri olan Tatar ve Ermenilerle, Şevtuk Arslanbek arasında arazi anlaşmazlıkları çıkar ve uzun süren çatışmalara dönüşür. Bu yıllarda çoğunluğu Akpınar ve komşu köylerden gelen Adıge aile göçleri ile Adıge oranı çoğalır.
Porsuk Çayı köyün içinden geçer. Porsuk Barajında biriken su havzasından gelen çay köye ulaşana kadar herhangi bir endüstriyel kirliliğe maruz kalmadığından temiz ve berrak bir görüntüyle akar. Debisi eski yıllara göre azalan çay etrafındaki tarım arazilerine temiz su sağlayarak köyü özellikle bahar ve yaz aylarında yeşile bezer. Yakın civarda bulunan granit, bazalt, kireçtaşı, kalsedon ve kuvarz kristali madenleri küçük ocaklarca işletilmektedir.
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Porsuk Çayı sayesinde bol sulama imkânı bulunduğundan tarımsal açıdan ürün çeşitliliği gösterir. Ancak bölgesel karasal iklim bu çeşitliliği sınırlar. En çok şekerpancarı, balkabağı gibi kışa dayanıklı bitkilerin tarımı yapılır.
Özellikle 90’lı yıllar sonrası nüfusun büyük çoğunluğu Eskişehir’e göç etmiştir, köyde 2-3 hane dışında sadece istasyon şefi ve karakol jandarmaları yaşamaktadır. Bu olay TRT´nin gözünden de kaçmamış ve ‘Sessizliğin Ortasında Gökçeışık İstasyonu’ adlı ödüllü bir belgesel yapmıştır.
1970’lerde Gökçeışık Köyü, Frig Mezar Mağaralarından ve yakınındaki Hasırca Devlet Aygır Deposundaki atlardan dolayı birçok sinema filmine, özellikle Osmanlı dönemi tarih filmlerine set olmuştur. Karaoğlan, Tarkan ve Malkoçoğlu serileri buralarda çevrilmiştir. Küçük Ağa dizisine de set olmuştur.
Köydeki sülalelerden bazıları: Çud, Şovgen, Kander, Canbot, Jilku, Ped, Muda, Kuç, Cefaw, Abzeh Heşıç, Ubıh Çukua, Abazin Şovtuk.

Sayı : 2011 10

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img