‘Ulus olma hakkımız onaylanmıştır’

0
393

Prince Alan DjaMirzé (Avustralya Adıge Xase):

 

İnanıyorum ki bütün Adıgeler, varlığımızın teyidi ve onaylanması demek olan Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ne destek vereceklerdir. Bize yerli halk olmamızdan doğan tüm hak ve özgürlüklerimiz ile diğer uluslar içinde hak ettiğimiz yeri sağlayacak olan, uluslaşma hakkımızı garanti eden bir bildirgeye dayanarak hareket etmek sanıyorum bizler için son derece doğal bir görev olmalı.
Kuzey Kafkasya’nın otokton halklarından ve Çerkesya’nın yerli halkı olan biz Çerkes-Adıge Milleti, Birleşmiş Milletler’in (BM) ilan ettiği BMYHHB’yi karşılıklı saygı ve ortaklık anlayışı içerisinde takip edilmesi gereken bir muvaffakiyet standardı olarak tanıdığımızı ve desteklediğimizi beyan ediyoruz.
Bu inanç ve arayıştan yola çıkarak bizler “BMYHHB”ni benimseyerek; bir yerli halk olarak egemenliğimizi ve ulusal varlığımızı ilan ve beyan ediyor, bu bildirgeden doğan tüm hak ve ayrıcalıklara sahip olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Şuan hangi coğrafyada yaşadığımız, hangi kabileye üye olduğumuz, dini veya politik inançlarımız fark etmeksizin bizler Tanrı’nın yarattığı tek bir milletiz, herşeyi yaratan Tanrı, bizlerin kardeşliğini ve ulus olma hakkını teyit etmiştir. O’nun rızası ve iradesi ile bizler bugün hala varlığımızı sürdürmekteyiz.
BM, AB, Rusya ve uluslararası kamuoyundan bizlere, BM İnsan Hakları Beyannamesi ve BMYHHB’den doğan, ayrıca yerli halk ve ulusların egemenlik hakları ile insan ve halkların haklarına ilişkin tüm uluslararası yasa, araç, sözleşme, yetki, beyanname ve anlaşmalardan doğan tüm haklarımızın verilmesi ve savunulmasını talep ediyoruz.

Sayı : 2011 11