Kafkas Konfederasyonu’nun Tüm Dünya’ya Çağrısı

0
460

Dört yıldır Gürcistan’da egemen olan güçler, Güney Osetyalılara karşı bir soykırım yürütmektedirler. Bu soykırıma bir ara vermek zorunda kaldıkları için, bugün Abhazya’ya saldırdılar. Bunlar diğer Kafkas haklarını da felakete sürüklemek amacındadırlar.

Osetlere saldırdıkları zamanlar, bunlar durdurulmuş olsay­dı bugün Abhazya’ya saldıramayacaklardı. Bugün Abhazya’ya saldırıları da yanlarında bırakılırsa tüm Kafkasya’yı içine çeke­cek savaşı Gürcüler başlatacaklardır Bu nedenle Kafkas Konfederasyonuna bağlı bütün halklar Abhazya’nın yanında ola­caktır. Ayrıca, tüm dünyaya dağılmış olarak yaşamakta olan milyonlarca Kafkasyalı Abhazya’ya tam destek sağlamaktadır. Bu nedenledir ki, Gürcistan Kafkasya topraklarını ikinci Lübnan’a çevirirse bu tüm dünyayı felakete sürükleyen bir sonuç verecektir.

Kafkas halklarının Konfederasyonu tüm dünya uluslarına, başkanlarına, gazetecilerine, Kafkasya etnik kavgaların ateşi içinde yanarken duyarsız kalanlara sesleniyor; ölümü, kan akıt­mayı yeni bir yaşamı kurma yöntemi yapan Gürcistan kuvvetle­rini durdurun!

Bugün Abhazya’daki savaş durmazsa, yarın tüm Kafkasya’yı ateş kaplayacaktır. Bu ateşin içinde, tüm dünyaya faydası olan Kafkas medeniyetinin yok olma ihtimali vardır.

Kafkasya tüm dünyaya rica ediyor; çabuk bize yardımedi­niz, eğer duyarsız kalır da Kafkasya’yı ateşin içine atarsanız, kesinlikle pişman olacaksınız.

İstanbul, 17 Ağustos 1992

Musa Yure Şenıbe
Kafkas Halkları Konfederasyonu Başkanı

Sayı : 2013 09

Yayınlanma Tarihi: 2013-09-02 00:00:00