Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Diaspora Sokakta

İSTANBUL
Soykırım Meşalesi
Çerkes Hakları İnisiyatifi, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Çoğulcu Demokrasi Hareketi, Kafkasya Forumu, NoSochi2014 İnisiyatifi, Jıneps Gazetesi ve İKKD Genç’in “Soçi’yi Bilin” çağrısıyla düzenlenen eylem, 2 Şubat’ta İstanbul Rusya Konsolosluğu önünde gerçekleştirildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi, “Katil Rusya Kafkasya’dan defol”, “Soykırım yapanlar olimpiyat yapamaz”, “Alanlarda birleş soykırımla yüzleş” sloganları ile Rusya Konsolosluğu’na yürüdü. Bildiri okunduktan sonra eylemciler, Soçi’ye götürülen ‘Olimpiyat Meşalesi’ne atfen taşıdıkları dikenli tellerle örülü ‘Soykırım Meşalesi’ni Rusya Konsolosluğu’na bıraktı.

Soçi’yi Bilin” Basın Bildirisi

Çerkes Soykırımı’nın 150. yılında gerçekleştirilecek Soçi 2014 Kış Olimpiyatları’na karşı yürüttüğümüz uzun soluklu mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Başından beri sürdürdüğümüz mücadelede amacımız, bugün hala sömürge siyasetiyle yönetilen soykırım coğrafyası Soçi’nin bu büyük buluşma için doğru bir seçim olmadığını anlatmaktır.

Dünya 150 yıl önce olduğu gibi bugün de uğradığımız haksızlığa kayıtsız kalmayı tercih etti. Beş gün sonra vatanımızda parlayacak Olimpiyat ateşini içine sindiremeyen biz Çerkesler ise dostlarımızla birlikte yeniden dünyanın dört bir yanında, Rusya konsoloslukları önündeyiz. Tüm itirazlarımıza rağmen vatanımızda yakılacak ateşin hiç değilse Soçi gerçeğini aydınlatması umuduyla kamu vicdanına sesleniyoruz.

Putin size Soçi’nin geleceğe açılan bir kapı olduğunu söylediğinde şu gerçeği hatırlayın:

Soçi bir soykırımla halkından arındırılmış ve geçmişinin gölgesinden kurtulamayan bir şehirdir. Bir buçuk milyondan fazla insanın soykırımla katledildiği Çerkesya’nın başkenti olan şehirde, Rus ordusu işini bitirdiğinde yalnızca 98 kişi hayatta kalabilmişti.
   Putin size Soçi’nin bir Rus Şehri olduğu söylendiğinde şu gerçeği hatırlayın:

Soçi, üzerinde Adıge, Abhaz ve Ubıh halklarının gelişip serpildiği tarihi bir Çerkes şehridir. Soykırımdan sağ kurtularak dünyaya dağılan 7 milyon Çerkes, Soçi’yi vatanı olarak kabul etmektedir. Çerkes diasporası, anavatanına dönüş hakkı olmadığı gibi vize ayrımcılığına maruz kalmakta ve sıklıkla sınır kapısından çevrilmektedir.
   Putin size Soçi’nin bir barış şehri olduğunu söylediğinde şu gerçeği hatırlayın:

İstisnasız Kafkas halkları Rus hegemonyasına karşı mücadele vermekte ve sert askeri yöntemlerle sindirilmeye çalışılmaktadır. Son yirmi yılda Kafkasya’nın tamamına yayılan çatışmalarda Putin rejimi yüzbinlerce Kafkasyalı’nın ölümüne sebep olmuştur.

Putin size Soçi’nin bir demokrasi şehri olduğu söylendiğinde şu gerçeği hatırlayın:

Kafkasya, yargısız infazlar, faili meçhuller, gazeteci cinayetleri, insan kaçırma, işkence yöntemlerinin uygulandığı bir bölgedir. Pek çok muhalif, olimpiyatın kendisi dahi bahane edilerek çeşitli yöntemlerle sindirilmiştir.

Putin size Soçi’nin kültürlerin buluştuğu bir şehir olduğu söylediğinde şu gerçeği hatırlayın:

Rusya, çok kültürlü yapısını 19. yy’da gerçekleştirdiği katliamlarla ele geçirdiği topraklarda yaşayan halklara borçludur. Bugün hala etnik Rus olmayan bu halklar, ayrımcılıkla karşı karşıya.
Putin size, Soçi’nin doğal güzelliklerinden bahsettiğinde şu gerçeği hatırlayın:

Putin’in bu güzelliklere tek katkısı kendisinden önce inşa edilmiş UNESCO’nun kültür mirası ilan ettiği milli parkı yok etmek ve pek çok ender türün varlığını tehlikeye atmak olmuştur. Üzerinde yarışmaların yapılacağı tesisleri inşa etmek için onlarca akarsu yatağı tahrip edilmiş, binlerce ağaç kesilmiş, geniş bir habitat yok edilmiştir.
   Putin size, tüm olumsuzluklara rağmen olimpiyatların barış ve kardeşlik için vesile olduğunu söylendiğinde şu gerçeği hatırlayın:

Adolf Hitler 1936 Berlin Olimpiyatları sayesinde Dünya’ya kendisini kabul ettirerek Almanya’ya hakim olmuştu. Tarihe Nazi Olimpiyatları olarak geçen Berlin Olimpiyatları’nda Hitler, ırkçı ve militarist karakterini dünyadan saklamayı başarmıştı.

**

ANKARA

Olimpiyat, soykırımı unutturamaz”

Jıneps-Ankara

""

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) çağrısı üzerine 1 Şubat’ta, Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan Çerkesler, Soçi Kış Olimpiyat Oyunları’nı protesto etti. Ellerinde Abhaz, Oset , Çeçen ve Adıge bayrakları ile üzerinde 'Olimpiyat kar üstünden yapılır kan üstünden değil', 'Kızılçayır kanlarını karlar örtmez', 'Olimpiyat, soykırımı unutturamaz' yazılı pankart ve dövizlerle Rusya Büyükelçiliği önüne doğru yürümek isteyen yüzlerce Çerkesle emniyet güçleri arasında kısa bir süre arbede yaşandı. Yapılan müzakerenin ardından güvenlik güçleri kısa bir mesafe geri çekildi. Bu tutum üzerine göstericiler ilerlemekte ısrar etmeyip basın açıklamasına başladı.

KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya’nın konuşması sık sık sloganlarla kesildi.  Başkan Aslankaya, Soçi’nin tarihsel Çerkes toprakları olduğunu, Ruslarla uzun yıllar süren orantısız savaş sonucunda Çerkeslere soykırım uygulandığını, özellikle Soçi Olimpiyatları’nın yapılacağı yerin Çerkeslerin en son toplandıkları ve katledildikleri yer olduğunu,  Soçi’nin soykırım toprağı olduğunu, soykırım topraklarında olimpiyat yapılamayacağını belirtti.  Aslankaya’nın konuşmasının ardından Çerkesler hep bir ağızdan, “Biz insanlık tarihinin en acımasız, sürgün ve soykırımını yaşamış Çerkesler olarak, nerde yaşıyor olursak olalım, yaşadığımız soykırımı unutmayacağımızı gelecek nesillere  de unutturmayacağımızı,  her türlü asimilasyona karşı çıkarak var olacağımıza, Soçi  ve 21 mayısları ulusal kültürel direniş günü yapacağımıza yaşadığımız tüm ülkelerde, anavatanımız Kafkasya’da ve tüm dünyada  barışı sağlayacağımıza, atalarımızın manevi huzurunda ant içeriz” dedi.

Sloganlarla devam eden eylem, daha önceden hazırlanan dilek balonlarının havaya uçurulması ile sona erdi.

Haber: Ahmet Cevat Benk

**
   REYHANLI

İntikam değil adalet istiyoruz”

Reyhanlı Çerkes Derneği, 2 Şubat günü saat 14:00'da Yenişehir mahallesi Antakya kavşağında yaklaşık 150 kişinin katıldığı eylemde, Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nı basın bildirisiyle protesto etti.
 

""

Basın bildirisini okuyan dernek başkanı Uğur Pihava, Soçi'nin Çerkeslere acımasız soykırım ve sürgünün yapıldığı, Çerkeslerin atalarının en fazla katledildiği yer olduğunu ve bir halkın mezarlarının üzerinde yapılacak olan olimğitarların haklar arasında dostluğu ve kardeşliğipekiştirmekten çok Öerles halkının acılarını tazeliyeceğini belirtti. Pihava ayrıca, kış oyunlarının özellikle Soçi'de yapılmak istenmesinin esas nedeninin RF'nin soykırım ve sürgünü inkar etmek istendiğinden ötürü olduğunu vurguladı.

Pihava, Çerkeslerin intikam değil adalet istediğini, bu nedenle “Soçi'ye Hayır” dediklerini ifade etti. Başbaan R.T. Erdoğan'ın, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin bu hassasiyetlerini ve acılarını görüp, Alman başbakan gibi Soçi Olimpiyatları'na gitmemesini dilediklerini belirten Pihava'nın açıklamasının ardından eyleme katılanlar, “NO SOÇİ-İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ” sloganları attı.

Haber: Mehmet Alhas

**
   ABD

ABD’de yaşayan Çerkesler, 7 Şubat saat 20:00’de New York’taki Times Meydanı’nda buluşarak Soçi Olimpiyat Oyunları’nı protesto edecek.
 

""

**

ÜRDÜN

Ürdün Çerkesleri 7 Şubat günü saat 16:00’da Amman’daki Rusya Federasyonu Konsolosluğu önünde eylem yapacak.
 

""

 

Sayı : 2014 02

Yayınlanma Tarihi: 2014-02-24 00:00:00

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img