Kafkas Cumhuriyetleri: İnguşetya Cumhuriyeti*

0
529

Yüzölçümü: 3.300 km2 

Nüfus: 270.000 

Nüfusyoğunluğu: Km2’de 65kişi 

Başkent: Magas 

Gürcistan, Çeçenistan ve Kuzey Osetya ile ortak sınırları olan İnguşetya, Rusya Federasyonu’na bağlı bir cumhuriyettir. 

1860’larda Rus kolonizasyonuna tabi olan İnguşlar, Sovyet döneminde de büyük acılara maruz kaldılar. 

İnguşetya 1920’de Dağlı Halklar Cumhuriyeti’nde yer aldı. 7 Temmuz 1924’de İnguş Otonom Oblastı oldu, 1934’de ise yönetim yapısı yeniden şekillendirilerek Çeçenlerle aynı idari çerçeveye konuldu. Adı ise Çeçen-İnguş Otonom Oblastı olarak değiştirildi. 1936’da Çeçen-İnguş Cumhuriyeti oldu. 1930’ların sonlarında İnguş entellektüelleri sürgüne gönderildi ve İnguş dil ve edebiyatı yasaklandı. 1944 Şubatında, İnguş nüfusunun tamamı Orta Asya’ya sürüldü, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sı ile işbirliği yapmakla suçlandı. 

1956 yılında Komünist Partisi’nin sürgünü kınaması üzerine, 1957’de hakları ve itibarları iade edildi ancak bölgeye geri geldiklerinde başka bir felaketle karşılaştılar. İnguşların bütün mal ve mülkleri Sovyetlerce Slav yerleşimcilere verildiğinden kendi mülklerini yeniden satın almak zorunda kaldılar. 

Cumhuriyet yeniden kurulurken Prigorodnyi bölgesini içine alamadı. İnguşların karşılaştıkları bu sorunlar Rus karşıtı hislerin daha da artmasına yol açınca otonomi ve bağımsızlık sesleri yükseltmeye başladı. 

Sovyetlerin dağılmasından sonra Çeçenistan’la birlikte bağımsız Çeçen-İnguş Cumhuriyeti içinde yer alan İnguşetya Haziran 1992’de, bu ülkeden hukuken ayrıldı. Bu tarihten itibaren Rusya Federasyonu içerisinde İnguşetya Cumhuriyeti kurulmuş oldu. 

*Ajans Kafkas Arşivinden alınmıştır. 

  

Sayı : 2006 09