Cevdet Yıldız (Hapi)

46 yazı

Bir anı – Libya Adıgeleri

Düzce’deki köyümüz (şimdi Düzce’nin bir mahallesi) Sarayyeri’nde Hacı Mahmud adlı Suriye Lazkiyeli yaşlı bir Çerkes yaşıyordu. Kendisini tanırdım. Köyümüzden Refiye adlı çocuksuz bir kadınla evliydi. Banka müdürü emeklisiydi. Ona ilişkin iki kişisel...

Bu festival ‘yaşam ve barış’ üzerineydi

“Güney Marmara Kafkas Festivali”, Bursa M.Kemalpaşa Karaorman köyünde 12-13 Haziran günleri yapıldı.  Karaorman, 1878 sonrası Kafkasya ve Balkanlar’dan sürülen Adığe/Çerkesler, özellikle Abzahlar ve Şapsığlar tarafından kurulmuş bir köy. 160 haneli ve 450 nüfuslu. 100 hanesi Adığe, kalanı sonradan köye yerleşen Gürcü,...

Adıgey köyünde kitap günü

УсэкIошхоу Хьаткъо Ахьмэд ыцIэкIэ щыт Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэу N 6-м ныдэлъфыбзэм иIэшIугъэ еджакIо пэпчъ лъыгъэIэсыгъэным Iофыбэ щыдашIэ.  Büyük Adıge şairi Hatko Ahmed’in adını taşıyan Hatığujıkoye köyü N 6 okulunda anadilinin güzelliğini her bir öğrenciye ulaştırmak için değişik çalışmalar yürütülüyor.  БэмышIэу, адыгабзэм имэфэкI хиубытэу, якъуаджэ къыщыхъугъэу, щапIугъэу, джы илъэ­сыбэ хъугъэу унагъо иIэу Мамхыгъэ щыпсэурэ бзылъфыгъэу Хьагъундэкъо Щамсэт ищыIэныгъэ ыкIи итхэн гъогу, усэн Iофым зэрэфежьагъэр, къыдэхъугъэр, къыдэмыхъугъэр зыфэпIощтхэм афэгъэхьыгъэ литературнэ урок щызэхащэгъагъ. Ащ анахьэу зыщытегущы­Iагъэхэр Щамсэт иятIонэрэ тхылъыкIэу «Къытферэпс ренэу Тыгъэр» зыфиIорэр ары.  Bir süre önce, Adıgece günü kutlamaları kapsamında, aynı köyde doğmuş olan, şimdi Mamhığ köyünde yaşayan Bayan Hağundeko Şamset’in yaşamı, yazarlığı, kat ettiği sanatsal yol,...

Masal: Kar Kaplanı

Nart Ülkesinde Nasıl Hayvanlar Kralı Olmuştu?  L’IH’ESE Svetlan  EVTIH Asé, alışıldığı üzere Adigey’de her bir yılın özelliğini bulup yansıtmada ustalaşmış olan ünlü bir ressamımız. Mezıtha’nın (1) sırtında dolaştığı domuz (2), koca devi (3) alt eden minik fare, varlık ve yasanın...

Rusya’daki yeni federal bölge (Okrug)

19 Ocak 2010 günü, sürpriz bir kararla, ‘Güney Rusya’da bulunan ‘Güney Federal Bölgesi’ (GFB; okrug) adlı idari bölgenin 13 regionundan 7’si çıkarıldı ve yeni kurulan ’Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’ (KKFB; okrug)...

Türkiye’deki darbe “oyunları”…

Türkiye’de bir türlü sivil demokrasi oturtulamıyor. Türkiye gericisi ve faşisti en bol olan Avrupa ülkesi. Gericilik devlet bürokrasisine de bulaşmış durumda.  Son örnek; terör ve darbe işlerine bulaşmış asker kişilerin sivil mahkemelerde...

Adıge Dilinin Sorunları’ konulu bir toplantı

Maykop  29 Ocak 2010 günü, okullarda ve çocuk yuvalarında Adıgece’nin öğretilmesi ve geliştirilmesi konulu bir ‘yuvarlak masa’ toplantısı düzenlendi. Toplantı AC Eğitim Bakanlığı ile Adıge Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlendi.  Toplantıya AC Parlamentosu Eğitim, Bilim ve Gençlik İşleri Komitesi...

Türkiye diyasporası yayınlarından seçmeler

Bölüm V  Kafkasya’da İçtimaiyat / Toplumbilimi / Sosyoloji (s. 239-244)  Bir toplumun toplumbilimi (sosyoloji), yönetim ve politika alanındaki fizyonomisi, o toplumun alt yapısına göre biçimlenir.  Çok sayıda değişik toplum tipi vardır. Ancak dış görünüş...

Yeni Bir Kitap, Ama Çok Daha Fazlası Gerekiyor

YEMIT’ITL Nurbıy  Bayan Ş’EVAPTS’EKO Nuriyet’in Maykop’ta yayınlanan “Adigeler ve Çerkesler” (Адыгэхэр ыкIи щэрджэсхэр) adlı kitabı toplumsal ve politik yönden önemli bir yapıt. Kitabın tanıtımı Adige Cumhuriyeti (AC) Ulusal Kütüphanesi’nde yapıldı. Toplantıyı kıdemli kültür emekçisi Bayan ŞEVGEN Bel yönetti.  Ş’evapts’eko Nuriyet, kitabını yayınlama konusunda hiçbir maddi zorlukla karşılaşmadı. Satılması için...

Adıgey Okullarındaki Adıge Xabze Dersleri 4. Bölüm

1990’dan sonra “Adıge Xabze” Adıgey Cumhuriyeti’ndeki okullara ders olarak kondu. 2007’ye kadar değişik kitaplar hazırlandı ve bunlardan yararlanıldı. 2007’de deneyimli araştırmacı ve bilim insanı Vınereko Mir’in hazırlamış olduğu 7 kitaptan meydana...