Çerkesk’te Miting

0
455

Çerkes Gençliği Politize Oluyor

Çerkes Gençlik Forumu; 26 Kasım 2009 günü KÇC Habez ilçe merkezi şehir girişindeki alanda planladığı şekilde gerçekleştirildi.

Forumda gençler tarafından hazırlanan KÇC tarihçesi ve KÇC’ ndeki sosyo-politik durum anlatıldı. Ardından Çerkesk’teki mitinge önerilecek olan sonuç bildirgesi okundu ve oylanarak kabul edildi.

200’e yakın araba ve dolmuşlarla birkaç Rusya bayrağı, Abhazya gönüllüleri bayrağı ve çok sayıda Adığe, Abaza bayraklarıyla konvoy oluşturarak Çerkesk’e yönelen 1000’e yakın katılımcı Lenin Meydanına ulaştı.

Mitingde önce yine KÇC tarihçesi, daha sonra sosyo-politik durum, Çerkeslerin ve diğer halkların durumu anlatıldı.

Bir konuşmacı KÇC başkanı Ebzeyev’in dar milliyetçi politikasının cumhuriyette durumu sürekli daha kötüye götürdüğünü, ulusal kökenli sıradan kavgaların çoğaldığını, örneğin son 1 ay içinde çıkan dört olayda yalnızca Çerkesce konuştukları için dövülen gençlerin olduğunu söyledi.

Diğer bir konuşmacı Cumhuriyeti Karaçayların teslim aldıklarını, hükümet binasında çalışanların çoğunun Karaçay kökenli olduğunu zaten başka bir halkın temsilcisinin şansı olmadığını söyledi.

Başka bir konuşmacı, Cumhuriyetteki yalancı tarihçilerden bahsetti. “Buraya daha dün gelenler, bugün Çerkeslerin bu topraklara dışarıdan geldiklerini söylüyorlar” dedi.

Konuşmacıların çoğunluğu KÇC yönetiminin Adığelere ve diğer halkların gelişimlerine izin vermediğini, cumhuriyetin ikiye bölünerek Karaçay ve diğer halkların yer alacağı Çerkes Cumhuriyeti olarak ayrılmaları gerektiğini söylediler.

Sonuç bildirgesine göre “Çerkeslerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin ettiği Çerkes özerk bölgesinin Cumhuriyet statüsünde” kurulması ve geçen yıl Kasım 2008’de Çerkes Halkı Ulusal Kongresinde şimdiye kadar yayınlanmayan Sonuç Bildirgesi’ndeki talepler doğrultusunda Çerkes Ulusal Kongresinin çalışmaya yeniden başlaması kabul edildi.

Sonuç Bildirgesinin oybirliğiyle kabulünden sonra KBC delegasyonunun kente ulaşıncaya kadar dağılmama kararı alındı.

Nalçik’ten 2 otobüs ve 2 dolmuşla sabah 8.00’da yola çıkan grup, 8 saat geçmesine rağmen Çerkesk’e ulaşamamıştı. Köpeklerle silah ve patlayıcı maddeler arama, sayısız kimlik kontrolleri, bir otobüse Nalçik çıkısında, diğer araçlara KÇC girişinde el konulması gibi engelleme ve provokasyon girişimleri sonucu, Nalçik’ten gelenler araçlardan inip bayraklarını açarak yaya olarak yola devam ettiler. 5 km. kadar yürüyen grubu karşılamak için miting alanından arabalar yola çıkarıldı. Miting alanına yetişen grup büyük bir coşkuyla karşılandı.

Aynı şekilde Maykop’tan yola çıkan bir dolmuşa da polis tarafından evrak eksikliği bahanesiyle el konulmuştu. Diğer bir dolmuş ta bir polis noktasında 2,5 saat bekletilmiş, ancak mitinge yetişebilmişlerdi.

KBC’nden gelen 3 sivil toplum örgütü liderinin ateşli konuşmalarında hedef, Karaçay-Balkarlar değil, Adığelerin kendi içinden çıkan bugünün yönetimlerinde yer alanlardı. (26 Kasım 2009) (Cherkessia.net) (Kısaltılarak alınmıştır-Jıneps)

KÇC: Karaçay Çerkes Cumhuriyeti

KBC: Kabardey Balkar Cumhuriyeti

 

Sayı : 2009 12