Örencik Köyü – Hacıtuğuj Hable

0
799

Örencik köyü, bölgedeki diğer Çerkes köyleri gibi 93 Harbi denilen Türk- Rus Savaşı (1877-78) sonrası, Rus Çarlığı ile yapılan şartlı anlaşma gereği 1880 yılında güç ve zor şartlar altında, kutsal bildikleri Anavatanlarından Osmanlı’ya gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur.
Örencik köyü, Samanlı sıradağlarının kuzey eteğinde bulunmaktadır. Doğusunda Tefikiye köyü, güneyinde Samanlı sıradağları ve Sermayecik köyü, batısında Burhaniye ve kuzeyinde İlyasköy bulunmaktadır.
Köyün ulaşım sorunu yoktur. Yalova ili ile köyler arası belirli saatlerde yolcu minibüsleri ve servis araçları bulunmaktadır. Altınova ilçesine uzaklığı 30 km’dir. 1985 yılında Tefikiye köyüne kara yolu ile bağlanmıştır. 2004 yılında söz konusu yol asfaltlanmıştır. Köy 80 hane olup, 185 nüfusa sahiptir. 1967 yılında şose yola, 1973 yılında köy odası ve elektriğe kavuşmuştur. Köyün tarım arazilerinde, kuru tarım olarak buğday, arpa, yulaf, mısır ve ayçiçeği ekilmektedir. Sulu tarıma elverişli arazi yok denecek kadar azdır. Bu alanlarda aile bazında sebze ve meyvecilik yapılmaktadır.
Ormanlık alanı geniş olan köyde, genellikle geçim kaynakları odunculuk ve hayvancılıktır. Köyde 1958 yılında okul yapılmıştır. 1993 yılından itibaren ise öğrenciler taşımalı sistem ile Fevziye köyü ilköğretim okuluna gitmektedirler. Köy halkı mütevazi sakin bir hayat sürdürmektedir. Geçmişe nazaran köyde okuma yazma oranı iyi durumdadır. Köyün ekonomik yapısı diğer çevre köylere göre zayıf durumdadır.
1999 yılında Cami Yapma ve Yaşatma Derneği kurulmuş olup faaliyeti devam etmektedir. 1999 depreminde ağır hasar gören köy camisi yıktırılarak derneğin öncülüğünde yeni cami yapılmış, 2004 yılının mart ayında ibadete açılmıştır. 2001 yılında çocuk parkı yapılmıştır. Örencik köylüleri, örf, adet ve geleneklerinin yaşatılmasında önemle titizlik göstermektedirler.
Derleyen: Gute Fikri Baştürk
***
Sülale adı   Türkçe soyadı
Çetav               Mutlu, Çakar ve Yılmaz
Şapsuğ             Erdoğan
Davur             Güven ve Öztürk
Hapae            Çalıfidan ve Kurt
Kuay               Dinçbilek
Lışe                 Aktaş ve Güven
Avle                 Mert
Tuğ                  Özkaya
Zıbe                 Şahin
Tsey                Öztoprak, Aygün ve Çetin
Kabardey        Günay
Sapiy               Okul
Veteğey           Alptürk ve Ertürk
Huvaj             Çolpan
Haesuk                       Altun
Not: Soy isimlerinin bazı harfleri Çerkesçeye uymadığı için okurken kelime değişikleri olabilir. Bu nedenle okurlardan özür dilerim. Yaşlıların anlatımlarına göre düzenlenmiştir. 02.10.2006 – Gute Fikri Baştürk
Köyün adına dair söylence:
Örencik köyünün kuruluşunda, yakınlarında eski bir köyün kalıntıları bulunmaktaymış. Buraya yöre halkı tarafından “Virancık” deniliyormuş. Örencik köyün kurulduğunda da “Virancık” demişler, zamanla bu ad Örencik olarak söylenir olmuş.
Köyün güneyinde bulunan kum ocaklarında çalışmalar yapılırken mezarlar bulundu. Tek parça büyük kayanın oyulması ile yapılmış; 170 cm. boyunda, 90 cm. eninde ve 70 cm. derinliğinde. Kalınlığı 15 cm. Mezarların kapaklan yine tek parça ve uzunlamasına hafif balık sırtı şeklinde yapılmıştır. Mezarlar Bursa Müze Müdürlüğüne bildirildi ve yapılan incelemelerde 900 yıllık Bizans mezarları olduğu tespit edildi.

Sayı : 2010 08

Yayınlanma Tarihi: 2010-08-01 00:00:00