Yeni anayasa’ taslağınızı açıklayın

0
377

**Seçim dönemine giren Türkiye’nin en önemli gündemi anayasadır.

12 Eylül referandumunda “Evet” isteyen AKP iktidarının, ‘yeni anayasa’ için ön açacağı ve ‘darbecilerin yargılanacağı’ propagandası halkın yüzde 58 gibi büyük çoğunluğunun onayına mazhar oldu. Ancak aradan 6 ay, bir başka ifadeyle yarım yıl geçti ama ne 12 Eylül darbecileri yargılandı, ne de iktidarın ‘yeni anayasa’dan nasıl bir anayasayı kast ettiği anlaşıldı.
Daha da ötesi iktidarın ortaya attığı ‘demokratik açılım’, ‘özgürlük’, ‘eşit vatandaşlık’, ‘ileri demokrasi’ gibi kavramların içi dolmazken, Kıbrıs meselesi de Ermeni meselesi de kilitlendiği noktada dondu kaldı. Yine AKP iktidarının önemli vaatlerinden AB’ye girme hedefinin gündemden hızla düşürülmesinin yanı sıra, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar nedeniyle AP’den iktidara oldukça sert bir uyarı geldi.
**Bu olgular ışığında, önümüzdeki seçimlerin Türkiye’nin kaderinde hayati öneme sahip olduğu gerçeği göz önüne alınarak, seçimlerde iktidar için yarışacak tüm partileri ve başta iktidar adayı AKP’yi ‘yeni anayasa taslağını’ açıklamaya davet ediyoruz. ‘Anayasa’da ilk üç maddeyi dokunulmaz gören iktidar ve muhalefet partilerinin nasıl bir değişiklikle anayasayı ‘yeni’ hale getireceklerini merak ediyoruz. Yeni anayasayı nasıl bir yöntemle hazırlamayı düşündüklerini, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken bakımından eşitliği nasıl sağlayacaklarını bilmek istiyoruz. Seçim yasası, yüzde 10 barajı, partiler yasası ve özellikle başkanlık-yarı başkanlık sistemine yönelik düşündükleri değişiklikleri kamuoyuna deklare etmelerini bekliyoruz.
Önümüzdeki üç aylık sürenin kaderimizi belirleyecek kilometre taşları olduğunu hatırlatarak, tüm demokratik kamuoyunu partiler üzerinde bu yönde baskı kurmak üzere harekete geçmeye ve başlattığımız kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.

 

Sayı : 2011 03