Mezopotamya Sosyal Forumu

0
460
Çağrı ve Tartışma Eksenleri
İnsanlık için, kapitalizme ve sömürüye karşı,
“Özgürlük Kazanacak!”
Direnen Ortadoğu ve Dünya halklarını selamlıyoruz,
Mezopotamya Sosyal Forumu 20–25 Eylül 2011 tarihleri arasında Amed/Diyarbakır’da tekrar bir araya geliyor. Bütün yeryüzü siyasal, sosyal ve ahlaki olarak çalkalanırken bizler direniş içindeki sesimizi duyurmak ve başka sesleri duymak istiyoruz. Birlikte yürümek istiyoruz.
Mezopotamya Sosyal Forumu halkların alternatif arayışlarını görünür kılmaya, seslerini birleştirmeye,  Adalet, Onurlu Barış ve Özgürlük için dayanışmaya çağırıyor.
Tüm sömürgeci, baskıcı ve yıkıcı yapılara karşı durmak için Ortadoğu ve Dünya halklarını, ezilenleri ve bütün direnenleri Mezopotamya Sosyal Forumu’na davet ediyoruz.
Başka Bir Mezopotamya Mümkün
Eksen Başlıkları:
1. Ortadoğu, İsyanlar ve Gelecek
2. Uygarlık Krizi ve Alternatifler
3. İktidara Karşı Adalet ve Barışı Kurmak
4. Sınırsız Sürgün: Mültecilik ve Göç
5. Hak Mücadeleleri
-Çocuk Hakları, Su Hakkı, İletişim Hakkı, Sağlık Hakkı, Anadil Hakkı, Yaşlı Hakkı vb…
6. Geçmişle Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Süreçleri
7. Ekolojik Soykırım
8. Kültür-Kültür Yaratıcıları-Kültürel Soykırım
9. Emek Sömürüsü ve Arayışlar
10. Ortadoğu’da Kadın Kırımı ve Kadın Özgürlük Mücadeleleri
11. Değişim ve Dönüşüm Dinamiği: Gençlik

Sayı : 2011 08