Teftiş raporundaki ayrıntı

0
367

İlköğretim Müfettişi Abdurrahman Süreyya İşgör’ün, 75 yıl önce kaleme aldığı ilköğretim raporları, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuri Yazıcı tarafından “Samsun Vilayeti İlköğretim Teftiş Raporları” adıyla kitaplaştırıldı.

‘Çerkesce konuşmalarına mani olunmakta’

Çarşamba, Kızılot Köyü umumi ahvali (Teftiş tarihi: 16 Aralık 1938): Erkeklerin hemen hepsi okula kaydedilmişse de kızların çoğu kaydedilmemiştir. Halkın anadili Çerkescedir. Öğretmen bu hususla mücadele ederek çocukların okulda ve evlerde bu lisanla konuşmalarına imkan nispetinde mani olmaktadır.

 

Sayı : 2013 05