Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Bilgi Üniversitesi Gezi Parkı Araştırması

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği, Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı tarafından hazırlanan online anket, 3-4 Haziran 2013 tarihlerinde yaklaşık 20 saat erişime açık kalarak 3000 kişi tarafından yanıtlandı.

 

Protestocuların yaşı

%39.6’sı 19-25,

%24’ü 26-30 yaşları arasında.

 

Eyleme katılış biçimi ve siyasi parti ilişkisi

%75.8’i eylemlere sokağa çıkarak katıldı.

%53.7’si daha önce hiç bir kitlesel eyleme sokağa çıkarak katılmadı.

%70’i kendini hiç bir siyasi partiye yakın hissetmiyor, %14.7’si bu konuda kararsız, %15.3’ü ise kendini bir siyasi partiye yakın hissediyor.

Yanıtlarda, “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum” seçeneklerinden birinin işaretlemesi istenen sorular şöyleydi:

 

Hangi niteleme sizi ifade eder?

“Özgürlükçüyüm” seçeneğine kesinlikle katılıyorum diyenler %81.2.

“Laikim” seçeneğine kesinlikle katılıyorum diyenler %64.5.

“Apolitiğim” seçeneğine katılmıyorum diyenler%54.5.

Protestolara destek verenler arasında, kendilerini tanımlarken “AKPseçmeniyim” nitelemesine katılmıyorum diyenler %92.1 oranında. “Muhafazakarım” seçeneğine katılmıyorum diyenlerin oranı ise %75.

 

Neden oradasınız? Ne istiyorsunuz?

Hangi gerekçelerin protestolara destek vermelerinde ne derecede etkili olduğu katılımcılara soruldu.

Başbakanın otoriter tavrının etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %92.4

Polisin protestoculara uyguladığı orantısız gücün etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %91.3

Demokratik hakların ihlal edilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %91.1

Medyanın suskunluğunun etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %84.2

Ağaçların kesilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %56.2

Bağlı bulunduğu siyasi hareketin yönlendirmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %7.7

 

Ne olmasını istersiniz?

Protestoların sonucunda ne olmasını istedikleri katılımcılara soruldu.

“Polis şiddeti dursun” önerisine %96.7 oranında kesinlikle katılıyor.

“Bundan sonra özgürlüklere saygı gösterilsin” önerisine %96.1 oranında kesinlikle katılıyor.

“Yeni bir siyasi parti kurulsun” önerisine %37.0 oranında kesinlikle katılıyor.

“Askeri müdahale olsun” önerisine %6.6 oranında kesinlikle katılıyor; %2.3 oranında katılıyor; %11.7 oranında bu konuda kararsız; %79.5 ise bu öneriye katılmıyor.

Kaynak: habervesaire.com – avrupagazete.com

 

Sayı : 2013 07

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img