Oset Prima Balerina’nın başarısı

Kuzey Osetya-Alanya Halk Sanatçısı ve Rusya Federasyonu (RF) Onur Sanatçısı Bolşoy Balesi’nin Oset Prima Balerina’sı Yekaterina Krysanova, Bolşoy Balesi’nin Romeo ve Juliet oyunundaki Juliet rolüyle RF’nin en prestijli ödülü olan, Bale Oscarı olarak da anılan Altın Mask Ödülü’nü 2017-8 sezonu itibari ile bir kez daha kazandı.
RF Oyuncular Birliği tarafından tiyatro, opera ve bale alanında 2004 yılından bu yana verilen bu ödülü sanatçımız daha önce 2015 yılındaki Hırçın Kız balesindeki Katerina rölüyle de kazanmıştı ve böylece bu ödülü iki kez kazanan ilk balerin oldu.
2003 yılından bu yana Bolşoy Balesi eski Prima Balerina’larından SSCB Halk Sanatçısı Oset balerin Svetlana Adyrkhayeva’nın çalıştırdığı Bolşoy Balesi’nin en genç “Prima Balerina’sı olan Yekaterina Krysanova 2015 yılında da “Positano Léonide Massine Prize” “Yılın Dansçısı” ödülünü almıştı. Sanatçımız teknik mükemmelliği kadar oyunculuk yeteneğiyle de övülüyor.

***

SOGMA Devlet Tıp Akademisi’nden Oset öğrencilere burs olanağı

Slav Öğretmenleri ve Çevirmenleri Derneği Başkanı ve Rus Eğitim ve Kültür Merkezi’nin Başkanı İkatı Karina’dan aldığımız habere göre Rektör yardımcısı Olga Bekuzarova yakında Türkiye’ye gelip Alan Vakfı’mızla ve buradaki resmi yetkililerle görüşüp verilmesi kararlaştırılan bu bursu resmileştirecekler.
RF bünyesinde verilecek bursun 3 adeti tüm TC vatandaşlarına açık olurken bunun iki misli kadar bir burs olanağı da Türkiye’deki Oset öğrencilerimize verilecek. İlk yıl Rusça hazırlık okuyacak öğrencilerimiz daha sonra tıp öğrenimine başlayacaklar. Ankara’daki görüşmeler sırasında denklik belgeleri de alınacağından mezunların diplomaları Türkiye’de de geçerli olacak.

***

Diaspora Haberleri

Alan Kültür ve Yardım Vakfı’nın yeni yönetim kurulu

30 yıl önce kurulan Türkiye Osetlerinin çatı kuruluşu olan Alan Kültür ve Yardım Vakfı, 7 Nisan 2019 Pazar günü genel kurulunu yaptı ve yeni Yönetim Kurulu’nu seçti.
Yeni Yönetim Kurulu’nda Sadrettin Kuşoğlu (Kuşate), Muammer Tekin (Bad’te), Mehmet Bakış (Hoşite), Nuh Kuş (Kuşate), Banu Sarıaslan (Tsarikate), İsmail Eyidoğan (Bimbaşate), Ayça Kayaş (Kabanate), Murat Altınok (Elbegate), Pervin Bakankuş (Kuşate) ve Metin Türkay (Puhate) yer aldılar. Denetim Kurulu’nda ise Safa Batıbay (Batıyate), İsmail Erdoğan (Elbegate) ve Nuriye Kanpolat (Khudaggate) yer alacaklar.
Bu yıl yönetimden ayrılacak olan Elbegatı İsmail Erdoğan, Elbegatı Adnan Kılıç, Şebetgoatı Can Aslan ve Kuşatı Ömer Kuşhan’a fedakarca gerçekleştirdikleri hizmetleri için teşekkür eder yeni Yönetim Kurulu’na da çalışmalarında başarılar dilerim. Bu arada yeni yönetimde bir süre önce vakfımızdan ayrılarak yeni bir dernek kurma yoluna giden soydaşlarımızın da yer alıp yuvalarına geri dönmeleri Oset Diasporası’nın birliği ve beraberliği için çok sevindirici olmuştur.

Güney Osetya-Alanya’nın Türkiye temsilcisi

Alan Kültür ve Yardım Vakfı eski başkanlarından Güney Osetya-Alanya (GO-A) ve Türkiye vatandaşı olan Kanukatı Remzi Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti’nde GO-A Dışişleri Bakanlığı’nın yetkili resmi temsilcisi olarak atandı.
GO-A Dışişleri Bakanlığı basın servisinin açıklamasına göre GO-A Dışişleri Bakanı Dmitri Medoev yakınlarda yaptığı İstanbul ziyaretinde Remzi Yıldırım’a diplomatik pasaportunu ve genel temsilcilik sertifikasını teslim ettiğini açıkladı. Konu ile ilgili olarak GO-A’nın ilişkide olduğu ülkeler ve çalışmalarını işbirliği içinde gerçekleştireceği Alan Vakfı da bilgilendirildi. Yıldırım, Türkiye’de temsil faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’deki GO-A vatandaşları için konsolosluk görevlerini, yerel makamlarla iş ilişkilerini sürdürecek ve TC’de akredite olan diğer devletlerin resmi temsilcilikleriyle temas kuracaktır. Yeni görevinde başarılar dilerim Remzi başkanımıza.

Tebrikler Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen

 

Kars Belediye Başkanlığı’nı kazanan, anne tarafından Oset ve Çeçen olan soydaşımız Şevin Alaca kardeşimizi ve eşbaşkanı Ayhan Bilgen’i tebrik ediyorum. Umarım Belediye depolarına kaldırılmış olan Mehmet Aksoy’un İnsanlık Anıtı da, uygun bir yerde yeniden dikilir.

***

Flavius Ardaburius Aspar (2. Bölüm)

“A’dan Z’ye Alanlar” dizisindeki üçüncü yazı olan SOIGSI Tarih Bölümü’nden Tsıbırtı Aleksiy’in (Цыбырты Алексей) ASPAR isimli makalesinin çevirisinin ikinci bölümünü yayınlıyoruz. Çevirimi düzelten Ælbortı İrmæ Akdemir’e teşekkür ederim. 

Roma’nın hizmetinde olan Flavius Ardaburius ve daha sonra oğlu Aspar kendilerini yalnızca cesur savaşçılar olarak değil, aynı zamanda askeri stratejistler olarak da kanıtladılar. 425’te birlikte, Batı Roma İmparatorluğu’nda iktidara el koyan John’a başarıyla karşı çıktılar. Flavius Ardaburius’un kariyerinin doruk noktası 427’de konsül ilan edilmesiydi. Flavius Ardaburius’un oğlu Flavius Ardaburius Aspar, Kuzey Afrika’daki Alan-Vandal Krallığı’nı bastırmak için 433’te gönderilen büyük orduda süvarilerin komutanı olarak görev aldı. Aspar, imparatorluğun sınırlarına yakın yaşayan Alanları da bu büyük sefere dahil etti. Meydan savaşında Gaiseric’in önderlik ettiği Alan-Vandallar Aspar’ın ordusunu yendi. Aspar, sonraki üç yılını Vandalların ihtiyaç duydukları imparatorluk ile anlaşmayı sağlamaya çalışarak Kuzey Afrika’da geçirdi. Anlaşma imzalandı ve 434’te Batı Roma İmparatoru III. Valentinian, bu anlaşmaya varılmasındaki özel rolünden dolayı Aspar’a konsül unvanı verdi.
Aspar hayattayken, uzun bir süre boyunca hem her iki Roma imparatorlukları hem de Kuzey Afrika’daki Alan-Vandallar arasındaki zımni saldırganlık sözleşmesine sıkı bir şekilde bağlı kalındı ki bunun nihayetinde imparatorlukların çıkarlarına zarar verdiğine inanılır. B.S. Bachrach, bu anlaşmanın etnik bir temele sahip olabileceğini ileri sürüyor. Diğer bir deyişle, Kuzey Afrika’nın Alanları, soydaşları olan Doğu Roma İmparatorluğu’nun birliklerinin komutanı ile ortak bir dil buldular.
Aspar Afrika’da savaşırken, imparatorluk Attila Hunlarının işgaline karşı savunmasızdı. Bizans, Hunlar tarafından 441, 443 ve 447’de yenilgiye uğratıldı ve Attila’ya karşı sağlam bir direniş sağlayamadı.
Askeri başarısızlıklar birçok askeri liderin kariyerine de yansıyordu, ancak Trakya’da Hunlara karşı iki başarılı sefer yapmış olan Aspar etkisini korumayı başardı. Doğu Roma İmparatorluğu’ndaki tartışmasız otoritesi devam etti. İmparator II. Theodosius’un 450’deki ölümünden sonra Konstantinopolis Senatosu Aspar’a imparatorluk teklif etti. Aspar bu teklifi “imparatorluğun kaderini olumsuz yönde etkileyebilecek bir emsal oluşturabileceği” gerekçesiyle reddetti. Araştırmacılar, Aspar’ın imparator olmak için Roma vatandaşı olma geleneğini ihlal etmek istemediğine inanıyorlar, “barbarlar” bu mevkiye uygun kabul edilmezlerdi. B.S. Bachrach, bu reddin temeli olmadığını düşünüyordu, çünkü Roma tarihinde zaten benzer bir emsal vardı.
Bu tarihten yaklaşık iki yüzyıl önce, babası bir Got (ya da yine “barbar” bir kavim olan Trakyalı Gatae – UG) ve annesi bir Alan olan I. Maximinus, İmparator Severus Alexander’ın yerini almıştı [Ayrıca, Roma İmparatoru Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus), 212 yılında, Constitutio Antoniniana olarak da bilinen Caracalla Fermanı ile Roma vatandaşlığını Roma İmparatorluğu topraklarında hür doğmuş tüm erkeklere genişletti ve imparatorluktaki tüm özgür kadınlara, Roman kadınlarıyla aynı hakları vermişti. Yine de, Senato’dakiler Roma kökenlilerin ayrıcalıklı olduklarına inanıyorlardı – UG].
Bilim insanlarına göre daha önemli olan bir başka neden de Aspar’ın dini idi. Gerçek şu ki, tüm barbarlar gibi Aspar da Ariyan dinine mensuptu, yani kurucusu İskenderiyeli rahip Arius olan erken Hıristiyanlık akımlarından birine bağlıydı. (Ariyanizm’i Alanların ata dini olan İrano-Aryan diniyle karıştırmamak gerekir. Ariyanizm 256–336 yılları arasında yaşayan İskenderiyeli papaz Arius’un fikirlerini takip eden bir Hristolojik doktrin olup İsa’nın sonradan yüceltildiğine inandıkları için 325 ve 381’deki Ekümenik Konsiller tarafından aforoz edilmişlerdi. Gotlar ve Vandalların en başta Ariyanizm mezhebini kabul etmeleri Ariyanizmin 7. yy’a kadar Roma İmparatorluğu’ndaki çeşitli savaşlarda dini bir faktör olmasına yol açtı. – UG)
Dini tartışmalar, Aspar’ın tamamen meşru bir imparator olmasına izin vermezdi. Bir Roma imparatoru olarak özellikle de barbar olan bir Ariyani seçilseydi bu karar o dönemde Romalılar arasında destek bulamayacaktı ve hem Konstantinopolis’te hem de imparatorluk genelinde büyük öfkelere neden olacaktı. Bununla birlikte, başkomutan Aspar siyaseti etkilemeye devam etti ve onun doğrudan yardımıyla Marcian imparator oldu. Tahta olan yakınlığı, Aspar-Ardaurius’un imparatorluktaki en yüksek pozisyona ulaşmasına izin verdi. 453 yılında İmparator Marcian, Flavius Ardaburius Aspar’ın, 447 yılında konsül olan oğlu Flavius Ardaburius Junior’ı Doğu’daki bütün birliklerin komutanı olarak atadı: Doğu Ordusu Başkomutanı unvanını aldı. Marcian’ın talimatlarıyla Aspar 434’te konsül ve daha sonra da patricius (ya da patrician) oldu. İmparator Marcian’ın saltanatının sonuna gelinceye değin Aspar-Ardabur ailesi üyeleri iki kez patricius’luk, üç kez de konsüllüklerle onurlandırıldılar. Aspar’ın gücünün bir başka kaynağı ise, teyzesi Aspar ile evli olan Ostrogoth Kralı Theodoric Strabo idi. (Devam edecek)

Çeviri: Ufuk Güneş

***

Osetya’dan Haberler

Müzeler işbirliği yapacak
Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi müzeleri işbirliğine gidiyor. Ulusal Çağdaş Sanat Merkezi’nin Kuzey Kafkasya Şubesi’nin (ROSIZO) direktörü Galina Tebieva’nın bildirdiğine göre hali hazırda Kuzey Osetya-Alanya’nın (KO-A) yanı sıra Kabardey-Balkar ve Dağıstan müzelerine bu amaçla yapılan ziyaretlere yakında Çeçenya, Karaçay-Çerkes, İnguşetya ve Stavropol bölgelerindeki müzeler de dahil olacak ve işbirliği ile sergiler ve seminerler düzenlenecek. Dağıstan ziyareti sonrası bu bağlamdaki ilk proje olan ve Dağ Yahudilerini ele alan “Temir-Han Şura Sinagogu’nu Keşfetmek” başlatılmış bile. Proje kapsamında ayrıca kültürel gazetecilik okulu da açılacak. Tebieva 11 yıldır KO-A’da yapılagelen Uluslararası ALANIKA Çağdaş Sanat Sempozyumu’nun, 2018’de ilk kez kaynak yetersizliğinden yapılamamasının ardından, 2019’da “folklorik formların modern sanat süreçlerindeki yerini” ele alacak olan 12.’sinin “Geleceğe Bakış” başlığı altında ve bu kez Kuzey Kafkasyalı genç sanatçıların yer alacağı “ART Caucasus NEXT” sempozyumu ile beraber Ağustos’ta gerçekleştirileceği müjdesini de verdi.

KO-A’ya federal destek
KO-A, 8’i sağlık alanında olmak üzere 12 ulusal proje için yaklaşık bir milyarı yatırım olmak üzere toplam 5.5 milyar ruble federal destek alacak. Sağlık dışında en büyük projeler konut ve ulaşım alanında olacak ve 2020’den itibaren iş verimliliği alanında da kaynak desteği sağlanacak. KO-A’nın RF Finans Bakanlığı’na karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirilmiş olmasının destek miktarının geçmiş yıllara göre artmasındaki en önemli neden olduğu bildirildi, bu sayede KO-A’nın GSMH’si 7.4 milyar ruble artmış, bütçesi dengelenmiş ve ulusal borcu da düşmüş oldu geçtiğimiz yıl.

İşsizlik artıyor
Elektroliz bölümündeki yangın sonrasında KO-A’da kapatılan tartışmalı Elektrozink fabrikasında artakalan ham maddelerin UMMC’nin Chelyabinsk’deki fabrikasına taşınma işi bitti. Fabrika yetkilileri fabrikadaki makinelerin ve tesislerin nihai korunma işlemlerinin Nisan ayında başladığını da duyurdu. Bu arada zorunlu izne çıkarılıp maaşlarının 2/3’ünü alabilen yaklaşık 1800 çalışandan 110’unun iş ilişkilerinin bittiği duyuruldu. Fabrika tamamen kapatıldığında şu anki KO-A’daki mevcut açık pozisyonların sayısının dört misli kadar işsiz eklenmiş olacak KO-A’nın işsiz ordusuna.

Oset güreşçilerin zaferi
Bükreş’teki Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Oset güreşçiler Vladislav Valiev 86kg serbest stilde, Vitaly Kabaloev ise 55kg Greko-Romen stilde Dünya Şampiyonu oldu. Her iki stilde de birinci olan RF milli takımının 7 altın madalyasından dördünü Kafkasyalı sporcular almış oldu. (İki Oset, bir Avar-Abdulraşid Sadulaev, bir de İnguş-Musa Evloev), geçen ay Sırbistan’da yapılan Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda ise Radik Valiev 79 kiloda, Batırbek Tsakulov ise 92 kg’da serbest stilde şampiyonluk olmuşlardı.

“Amıran Ruhş Festivali
KO-A’da Osetçe Çocuk ve Gençlik Oyunları Festivali “Amıran Ruhş” gerçekleşti. Ödül töreninde konuşan Başbakan Taymuraz Tuskayev, “Kültür, bizim ulusal geleneksel ve moral değerlerimizi korumada, dolayısıyla da ulusal gelişimimizde başat rol oynamaktadır” diyerek çocuk ekiplerine verdikleri değeri gösterdi.
Alan Gimnasyumu ekibinin sergilediği “Turp” oyunu festivalde birincilik ödülünü kazandı. Bu arada “Sabi” çocuk Tiyatrosu da “Nartlar ve Altın Elma” oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Nartların kökenindeki Akhşar ve Akhşærtæg kardeşlerin doğumlarından başlayarak hayat hikayelerini anlatan oyun hem Rusça hem de Osetçe versiyonları ile

ülkenin, köyler dahil, dört bir yanında sahnelenecek. Ekibin direktörü Aslan Galaov bu oyunun Nart Efsaneleri’nin işleneceği serideki ilk oyunları olduğunu ve bu oyunlarla çocuklarımızda Oset tarihine ve kültürüne bir ilgi uyandırmak istediklerini belirtti.
KO-A Çocuk Folklor Ekibi ARTAR, 600’den fazla ekibin katıldığı Moskova’daki “Open Europe, Open Planet” Yarışması’nda “örnek dans ekibi” kategorisinde ikinci oldu. ARTAR daha önce 48 ekibin katıldığı RF Ulusal Dans Ekipleri Yarışması’nın Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi elemelerinde birinci olarak bu festivale katılma hakkı kazanmıştı. Folk dans ekibimiz İR ise 19 ekibin yarıştığı “III. Dans Dünyası” Festivali’nde büyük ödülü (Grand Prix) kazandı. GO-A’nın onur sanatçısı olan Spartak Lagkuev de 107 filmin yarıştığı IX. Uluslararası Kalpya Korku ve Aksiyon Filmleri Festivali’nde en iyi kısa film yönetmeni ödülünü kazandı. Başrolünde KO-A halk sanatçısı Lazar Kachmazov’un oynadığı GOLOS filmi Vladikafkaslı bir grubun işbirliği ile çekilmişti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz