Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Süreli Yayınlarımız 31-2

Nart dergisine devam ediyoruz.
Eylül sayımızda Nart dergisinden söz ederken Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (Kaffed) kurulması sürecini de kısaca anımsamış/anımsatmış olduk. Federasyondan önceki birlik olan Kafkas Birliği Derneği’nin yayın organı olan Nart’ın ilk sayısı Mart-Nisan 1997’de yayınlanmış, federasyon sürecinin tamamlanması ile yeni süreli yayına alan açmak için 36. sayıda (Mayıs-Ağustos 2003) yayın yaşamı sonlandırılmıştı. Bu son sayıdan “Son merhaba” yazısı ile federasyonun kuruluşu haber yazısını veriyoruz.
Nart dergisi sayı 37 / Mayıs-Haziran 2004, Kaffed’in yayın organı olarak aslında ilk sayıdır. Yayınladığımız “Merhaba” yazısından anlaşılacağı üzere, Mayıs-Ağustos 2003 tarihinde son sayısı yayınlanan dergi ile aynı adı taşımasına karar verilince, Kültür Bakanlığı ilgili birimi aynı ISSN numarası ile ve sayı 37 olarak yayınlanmasını istemiş.
2 aylık periyottaki derginin ilk sayısındaki baskı dikkat çekici; 5 bin adet. Sonrasında baskı sayı azaldı. Ekonomik sorunlar nedeniyle 2014 yılında birleşik sayılar –gecikmelerle- çıkmış ve baskı sayısı 2 bin adete indirilmiştir. 90. sayı ve Temmuz-Eylül 2014 tarihli 90. sayı ile yayın yaşamı sonlandırılmıştır.
Yıllık abone ücreti son sayıda 45.- tl.’dir. Yani adeti 7.5 tl., iki ayda bir 7.5 tl., aylık 3.75,-tl. Bütçelere bir yük müdür?
Bu noktadan sonra bir düşünmek gerek. Dernekler… 50 civarı dernek… Federasyon… 5 milyon Çerkes… Dernekler üyesi 15-20 bin civarı Çerkes… Verseler x lira gibi hesaplara girmeden düşünmeli, değerlendirmeli.
Yayın gereksiz kararı verilmiş olsa… Hani anlaşılır bir gerekçe üretmek için… Öyle de değil.
Bir yerde eksik bir şey/bir şeyler var diyebilir miyiz? Diyorsak eksiklikleri tespit edebilir miyiz? Tespitte ortaklaşabilir miyiz? Tespitle yetinmeden çareler üretebilir miyiz? Çare üretmede ortaklaşabilir miyiz?
Nart dergisi sayı 37’den “Merhaba” ve “Kaf-Fed Kültürel Haklarımızın Kullanımında Kararlıdır” yazılarını yayınlıyoruz. Önceki sayılarda Nart derisinin farklı sayılarından seçme yazılar verdiğimizi hatırlatıp bir sonraki sayıda Neps dergisi ile devam edelim.

***

Nart

Sayı:36 Mayıs,Ağustos 2003

Son Merhaba

Beş yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdüren Nart dergisi son sayısıyla son kez yayınlanıyor.
Kaf-Der’in Kafkas Dernekleri Federasyonu’na katılarak alacağı yeni isim ve içerik doğrultusunda, yayın anlayışında da bazı yeniliklere gidilmesi kararının alınmış olması, Nart Dergisi’nin görevini tamamlamasını gündeme getirmiştir. Aboneliği devam eden okurlarımızın eksik sayıları, federasyonun çıkartacağı yeni yayın organı ile sizlere sunulacaktır.
Bundan sonra Federasyonun yeni yayın organı olacak bir bülten formatıyla çalışmalarımız sürdürülecektir. Bu yeni yapılanmanın hepimiz için yararlı ve hayırlı olacağını umuyor, diliyoruz.
Beş yılı aşkın bir süredir desteğini eksik etmeyen tüm okurlarımıza en içten teşekkürümüzü sunuyor yeni bir dönemde yeni umutlarla:
“Her ne kadar sürçü lisan ettikse, affola” diyoruz.
Hoşçakalın!

***

Nart

Sayı: 36 Mayıs, Ağustos 2003

Kafkas Dernekleri Federasyonu Kuruldu

Bildiği üzere 18 aya yakın bir süredir derneklerimizin güçlü tek federasyon çatısı altında toplanabilmesi için çalışmalar yürütüle gelmiştir.

5 Mayıs 2003 tarihinde, İstanbul’dan komisyon başkanlığınca, federasyonun 15 Haziran’da Ankara’da “Türk Demokrasi Vakfı” salonlarında kurulacağına ilişkin olarak gönderilen yazı çok sayıda derneğe ve şubeye ulaşmadığından ancak, önceden hazırlıklarını tamamlamış olan dernek temsilcileri ve gözlemci birçok dernek başkanının iştirakiyle merkezi Ankara’da olan “KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU”nun kuruluş bildirgeleri ve tüzükleri imzalanarak yıllardır özlenen adımın ilki atılmıştır. Bu adım atılırken kongre aşamasında olup da imza gününe yetişemeyen derneklerin de kurucu olarak katılımına imkân tanımak üzere 01.07.2003 tarihine kadar yazılı başvurunun bekletilmesi de prensip olarak benimsenmiştir.
Müracaat süresinin son günü itibariyle;
-Kafkas Derneklerinden: Sivas Kafkas Derneği, Göksün Kafkas Derneği, Eskişehir Kafkas Derneği, Düzce Kuzey Kafkas Derneği, İstanbul Abhaz Derneği, İstanbul-Bağlarbaşı K.D, İstanbul-Esenler Uzunyayla KKYD, Aydın Kafkas Derneği (Nazilli Şubesini de muhafaza ederek), Biga Kafkas Derneği, Bandırma Kafkas Derneği, Mersin Kafkas Derneği (Kaf-Der Şubesi ve dernek birleşerek), Merzifon Kafkas Derneği, Afyon Kafkas Dernekleri ve
-Kaf-Der’in şubesi iken bağımsız dernek haline dönüşen: Samsun Kafkas Derneği, Çorum Kafkas Derneği, Turhal Kafkas Derneği, Kayseri Kafkas Derneği, Tokat Kafkas Derneği, Mustafa Kemal Paşa Kafkas Derneği, Antalya Kafkas Derneği, Kafkas Derneği Genel Merkezi (halen 22 şubesi bağımsızlaşma sürecinde, 22 şubeli haliyle).

15 Haziran Ankara toplantısında federasyonun geçici (kurucu) yönetimi de aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
Genel Başkan : Muhittin Ünal (Ankara)
Genel Başk. Yrd: Prof. Dr. Günsel Avcı (İstanbul)
Genel Başk. Yrd: Muharrem Tanboğa (Eskişehir)
Genel Sekreter: Cumhur Bal (Ankara)
Genel Sayman: Orhan Özmen (İstanbul)
Üye: Seyfettin Diyner (Kayseri)
Üye: İlhan Kıymet (İstanbul)
Geçici yönetim kurulu 03.07.2003 tarihi itibariyle kuruluş evraklarını Ankara Valiliği’ne teslim etmiş ve federasyona hükmi şahsiyet kazandırmıştır.

Çerkes toplumunun kültürel örgütlerinin sorumlulukları dünle mukayese edilemeyecek şekilde artmıştır. Kafkasya’ya, diasporada darmadağın yaşayan halkımıza, gelecek kuşaklarımıza ve tarihimize karşı yükümlülüklerimiz vardır… Gün; kararsız olarak kenarda kalma ve parçalılığımızı devam ettirme zamanı değildir. Gün; hem yukarıya doğru birlikteliğimizi güçlendirirken hem de mahallelere, gecekondulara ve köylere doğru geniş tabana ulaşacak şekilde (tabela dernekleri olmaktan çıkıp) gerçek anlamda temsil gücü olan dernekler ve bir üst kuruluş haline gelme zamanıdır.

Saygılarımızla. (Kısaltılmıştır).

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetimi Adına
Muhittin Ünal (Kurucu Gen. Başkan)
Cumhur Bal (Kurucu Gen. Sekreter)

***

Nart

Sayı: 37 Mayıs, Haziran 2004

Merhaba Değerli Okurlarımız

Nisan 1997 tarihinde ilk kez sizlerle tanışan NART Dergisi, aralıksız altı yıl yayın yaşamını sürdürmüş, 03.07.2003 tarihinde kurulan Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun kendi yayın organının adını, içeriğini ve misyonunu özgürce belirleyip yayınlayabilmesine imkân vermek, yeni yapıya saygılı olmak adına Ağustos 2003 tarihinde 36. sayı ile yayın yaşamına son vermiş ve keyfiyet okurlarımıza da duyurulmuştu.
NART dergisinin yayını durdurulduktan sonra, özgün kültürümüzden adını almasını sağlamak üzere, yeni dergi için isim arayışına girişildi. Değişik öneriler arasından belirlenen üç alternatif üzerinde Başkanlar Kurulanda uzun tartışmalar ve görüşmeler yapıldı. Sonuçta kurulda yapılan oylama sonucunda Kaf-Fed’in yayın organının adının da yeniden NART olması kararı çıktı.

Federasyon olarak amacımız, NART’ın özlenen kalitede ve içerikte, zamanında okuyucusuna ulaşan, uzun ömürlü, yeni kalemlerin ve daha çok da genç kalemlerin ürünlerine yer veren ve olabildiğince kısa aralıklarla çıkan bir yayın organı olmasını sağlamaktır…
Toplumsal sorunları çok, okuma alışkanlığı az, dili ve kültürel özellikleri önemli oranda aşınmaya uğramış ve yok oluş sürecinde mesafe kat etmiş bir toplum olduğumuz göz önünde bulundurularak yeni dergi ne tür yazılar ve konular içermelidir, hedef kitlemiz ne olmalıdır, gibi birçok soru 5 ayrı toplantıda geniş katılımlarla enine boyuna tartışıldı.
Bu tartışmalarda ciddi ve seviyeli bir dergi ile haftalık bir haber-iletişim gazetesinin yayınlanması düşüncesi ağırlık kazandı. Ne var ki henüz yeterli düzeyde profesyonel eleman istihdam etme noktasında değiliz. Ama hedefimiz; en kısa zamanda profesyonel kadrolar oluşturmak ve onların yönetiminde daha profesyonel yaklaşımla hazırlanmış, sorunlarımızın bir bir tartışıldığı, toplum tabanımızın zevkle takip edebileceği ve farklı işlevleri olan yeni yayın organlarına kavuşmaktır…

Yeni NART dergisini, yeni bir kurumun yeni bir yayını olması nedeniyle 1. sayıdan başlatmak ve ISSN numarası almak üzere Kültür Bakanlığı’na yapmış olduğumuz başvuruya karşılık aynı ISSN numarası verilmiş ve 1. sayı yerine 37. sayıdan başlanması gerektiği hatırlatıldığından 37. sayı olarak numaralandırmak zorunda kaldık.
Nart dergisine abone kaydedilmesi ve derginin abonelerine ulaştırılması konusunda derneklerimiz ve onların belirleyeceği temsilcilerden faydalanacağız…

Satırlarıma son verirken, anadilde yayınların, anadilde okuma-yazma kurslarının ve federasyonumuzun yeni yayın organı NART dergisinin toplumumuz için güzelliklerle dolu gelişmelere vesile olmasını diliyorum. (Kısaltılmıştır).
Saygılarımla
Muhittin Ünal

Nart
İki Aylık Kültür Dergisi
Mayıs-Haziran 2004, Sayı 37

Sahibi (İmtiyaz Sahibi): Kafkas Dernekleri Federasyonu adına Muhittin Ünal
Genel Yayın Yönetmeni: Cumhur Bal
Yazı İşleri Müdürü: Behice Yeşilbağ
Yayın Kurulu: Adnan Özveri, Behice Yeşilbağ, Çetin Öner, Erol Taymaz, Hakan Eken, Mürşide Fidan Şen, Özdemir Özbay, Veli Özdemir.
Katkıda Bulunanlar: Belül Çetgin, Hicran Bolat, İbrahim Cetao, Oğuz Demir, Özlem Barbaros, Şamil Yurdusever.
Reklam ve Halkla ilişkiler Md.: Filiz Kaplan
Bu sayı 5.000 adet basılmıştır.

***

Nart

Sayı: 37 Mayıs, Haziran 2004

Kaf-Fed: Kültürel Haklarımızın Kullanımında Kararlıdır

03.07.2003 tarihinde 21 derneğin katılımıyla kurulmuş olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-FED) bu gün itibariyle 43 üyeye ulaşmıştır. Katılım hazırlıkları devam etmekte olan derneklerin de 1-2 ay içerisinde çalışmalarını tamamlamaları sonucu üye sayısı 50 rakamını aşabilecektir. Ortaya çıkmış ve gün gün gelişmekte olan bu yeni yapı, kültürel kuruluşlarımızın kurulu bulundukları yöreler itibariyle Çerkes toplumunun ciddi ekseriyetini temsil etme konumuna ulaşmakla yükümlülüğü de o oranda artmıştır.
Bu durumun bilincinde olan Kaf-Fed, demokratikleşme çalışmaları ve insan hakları alanında atılan her adımı ve yürürlüğe konulan her yasayı ve yönetmeliği yakından izleyerek kendi toplumu adına atılması gereken adımları atmaktan bu güne kadar çekinmemiştir. Bu cümleden olmak üzere yapılan çalışmalarla ilgili birkaç örnek vermek mümkündür.
1-İnsan Hakları Danışma Kuruluna üye olmuştur. Böylelikle 81 sivil toplum kuruluşu arasında Çerkes toplumu adına hareket etmeye başlamıştır. Ayrıca üyesi bulunan dernekler de kurulu bulundukları il ve ilçelerde İnsan Hakları Kurullarına üye olarak, üyeleriyle ve hemşerileriyle ilgili insan hakları sorunlarını ilgili kurullara taşımaya başlamıştır…
2- Türkçe dışında geleneksel olarak kullanılmakta olan mahalli dil ve şivelerde resmi öğrenim kursları açılmasına olanak veren yasanın ve ilk yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği gün başlamak suretiyle uygulama kabiliyeti olmayan hususlar için ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde ve toplumumuz adına kurs açma talebinde bulunmuş ve gereken taslak müfredat programlarını hazırlamıştır. Talebi olumlu karşılanan Kaf-Fed, üye derneklerden birer usta öğretici adayını eğitip, Milli Eğitim Bakanlığından sertifikalı ve kurs açabilmek için gerekli yetki belgeleriyle donatılmış olarak geri göndermek amacıyla Ankara’da ilk kurslara Eylül ayı sonlarında başlamayı hedef edinmiştir.
Bu günkü üye yapısı itibariyle öncelikle Adigece ve Abazaca dilleri için alfabe, sözlük, deyimler ve atasözleri kitapçığı, alfabeden sonrası için yardımcı ders kitapçıkları ve görsel materyal üretimine başlama hazırlığı içerisindedir. Üye yapısının uygun hale gelmesi halinde Alan, Çeçen ve Dağıstan dillerinde de kurs açma girişiminde bulunacağı tabiidir.
3- Ana dil öğrenimi kursları yanında toplum kesimlerinden bazılarının sıcak karşılamadığı bir diğer girişim ve istem de Radyo-Televizyonlarda öncelikle Adigece ve Abazaca yayınlar yapılması istemidir. TRT tarafından Çerkes toplumunun en kalabalık kesimi olan sadece Adıgeler için yayın yapma tercihine karşılık Kaf-Fed, ikinci kalabalık kesim olan Abazalar için de yayına başlanması halinde diğer üç dil gurubu için de dönüşümlü imkân yaratılmasının mümkün olduğunu savunmaktadır…
4- Ülkemizde yaşayan çok sayıda kültür gurubunun yarısının yayın taleplerine TRT’nin tek başına cevap verebilmesi bu günkü yasal yapıyla mümkün değildir. O itibarla yakın gelecekte ulusal özel televizyonların da görev üstlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Böylesi bir duruma hazırlıklı olmak üzere özel spikerlik kurslarına ana dilini bilen birkaç gencimizin katılımını sağlayarak daha sonra da onların Kafkasya’da kısa süre staj yapmaları için gerekli çalışmaları yapmaya başlamış bulunmaktadır.
Kaf-Fed olarak son derecede açık olan kültürel talep ve söylemlerimiz, 21 Aralık 2003 tarihli kongre sonrasında medya tarafından kamuoyuna çok çok farklı şekilde ve özellikle bir başka kültür gurubuyla özdeş tutularak sunulmuş olmasının yaratmış olduğu yanlış anlamalar, yakında başlamış olan Tv yayınlarından sonra da Çerkes toplumunu iyi tanımayanlarca sık sık gündeme getirilmiş, çirkin yazılara ve eleştirilere de konu edilmiştir.
Oysa istenen şey insanın insan olmasından doğan ve en doğal hakkı olan anadilini ve kültürünü öğrenme ve yaşatma istemidir. Hükümetler tarafından çıkartılmış ve her Türk yurttaşına tanınmış olan kültürel hakların kullanılması istemidir ve Devlet tarafından da özellikle teşvik edilmektedir. Dileyen bu hakkını kullanır, dileyen kullanmaz.
Çerkes toplumu gibi vatan kaybetmenin acısını çok iyi bilen, geleneksel terbiye anlayışları sonucu sorumluluk anlayışları yüksek, çalışkan, hem anavatanı Kafkasya hem de doğup büyüdüğü ikinci vatanları Türkiye gibi cennet örneği iki vatan sahibi olmakla öğünen, tarihi geçmişlerinin tümünde laik ve demokrat yaşamış, tarihi boyunca dünyada hapishanesi olmayan yegane halklar olmuş, tüm kültürlere saygılı, savaş ve terörün her türlüsüne karşı olan barışsever bir halkın, sırf kültürel haklar kullanıyor olması nedeniyle bölücülükle suçlanması, cevap verilmeye bile değmez cehalet örnekleridir, zavallı düşüncelerdir ve tümüyle iftiradır… Öyle yazanların, Kafkas tarihini, Anadolu’nun arkaik geçmişini, antik çağlardan gelen derin köklere sahip özgün Kafkas kültürünü, Türk Kurtuluş Savaşı tarihini, ülkemizin spor, sanat, kültür, siyaset ve askeri tarihini çok iyi incelemeleri ve ondan sonra konuşup yazmaları gerekir. (Kısaltılmıştır)

Yaşar Güven
Yaşar Güven
1958’de, Düzce Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde doğdu. 1980 yılında İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Üyesi olduğu Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 50. yıl ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin (İKKD) 60. yıl Andaç çalışmalarının editörlüğünü yaptı. Her iki kurumun yönetim kurullarında görev aldı. Kurucusu olduğu firmada iş yaşamı devam ediyor. 2005 yılı aralık ayında yayın hayatına başlayan Jıneps gazetesinin kurulduğu tarihten itibaren yayın kurulu üyesi.

Yazarın Diğer Yazıları

KAFFED Genel Başkanı Ünal Uluçay’a itirazımdır

Nisan (2024) sayımızda yaptığımız söyleşide, sorduğumuz sorulardan birine verdiği yanıt nedeniyle Ünal Uluçay’a itirazım var. Soru ve yanıtı hatırlatayım: Jineps: Programınızda; “Siyasete katılımı destekleyen KAFFED; Yerel...

“Çerkeslerin anavatana nakilleri için ne anavatanda ne de Türkiye’de bir organizasyon bulunmamaktadır”

Suriye’deki “iç savaş” yani aslında “vekâlet savaşı”, önemli bir göç hareketliliği yaşanmasının nedeni oldu. Kafkasya’dan 19. yy’da sürgün edilen Çerkesler dönemin Osmanlı İmparatorluğu topraklarına...

Kayseri’den bağımsız Çerkes milletvekili adayı Mutlu Akkaya: ‘Bağımsız adaylık ortak kararımızdır!’

Mutlu Akkaya 1977 yılında Kayseri, Pınarbaşı, Kaftangiyen Köyü’nde doğdu. Eğitim hayatı sonrasında uzun yıllar ticaretle ilgilendi. Halihazırda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim faaliyeti sürdüren bir...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img