Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Düzce – 2 – Türkiye Çerkesleri – 40. Bölüm

Değerli okurlarımız,

Ahmet Cevat Benk’in hazırladığı bu araştırma dosyasında; Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yerleşimleri, tarihçeleri, nüfusları, ekonomileri, asimilasyon karşısındaki kayıpları gibi bilgiler paylaşılıyor.

Köyde yaşayan sülaleler başlığı, tek başına halen yaşamakta olan sülaleleri içermemektedir. Köyün kuruluşundan bu yana, tespit edilebilmiş olan bütün sülalelerdir. Yasal düzenlemeler sonucu bir kısım köyler mahalle yapılmıştır. Biz köy olarak ifade etmeye devam ettik.

Sizler de yaşadığınız bölgelerden ya da başka illerden bu konuyla ilgili arşiv bilgilerini ulaştırarak katkıda bulunabilirsiniz.

ahmetcevatbenk@gmail.com


Düzce merkez
Büyükaçma Köyü (Neğuj Hable) (Şapsığ)

Düzce ili merkez ilçeye bağlı bir köydür. İl merkezine 5 km uzaklıktadır. Batı Adigey grubundan Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. 40 hane Çerkes vardır.

Dil ve kültür

Köyde yabancı evlilik oranı %50’dir. Düğünler karma olarak yapılır. En düşük anadilini bilme yaşı 55’tir.

Köyde yaşayan sülaleler

Hatxı, Açümıj, Nepsew, Neğuj, Hağur, Şaguc, Şuace.


Düzce merkez
Değirmenbaşı (Mehmetbey) Köyü (Thawko Hable) (Şapsığ)

Düzce ili merkeze bağlı bir köydür. İl merkezine 7 km uzaklıktadır. 5 hane Çerkes kalmıştır. Batı Adigey bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50’dir. Anadilini bilen kalmamıştır. Düğünler yerel geleneklerle yapılır. Çerkes kültürü kalmamıştır.

Köyde yaşayan sülaleler

Turkaw, Thawko, Kalmık.


Düzce merkez
Kirazlı (Seyokoğlu-Hacıismail) Köyü (Tseyko Hable) (Şapsığ)

Düzce il merkezine bağlı bir köydür. İl merkezine 6 km uzaklıktadır. Batı Adigey bölgesi Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. 40 hane civarında Çerkes yaşamaktadır.

Dil ve kültür

Çerkes kültürünün etkisi azalmıştır. Düğünler yerel ve Çerkes enstrümanlarıyla karışık yapılır, sadece belli bölümünde Çerkes enstrümanları kullanılır. En düşük anadilini bilme yaşı 40’tır.

Köyde yaşayan sülaleler

Çüntıj, Ude, Şıbleku, Abıku, Açe, Açümıj, Bate, Ğunay, Yequaşe, Yinıku, Kaytıku, Kerzec, Kuşıj, Lıuj, Meliş, Nequku, Taymez, Xopeşej, Huray, Hurmi, Hamıtexu.


Düzce merkez
Karaçalı (Çalıcuma-Hacıhasanefendi) Köyü (Şapsığ)

Düzce ili merkez ilçeye bağlı bir köydür. İl merkezine 5 km uzaklıktadır. Batı Adigey’in Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. 40 hane Çerkes yaşamaktadır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50 civarındadır. Düğünler karma olarak yapılır. Anadilini bilme yaşı en düşük 50’dir.

Köyde yaşayan sülaleler

Hıdzel, Guser, Turkaw, Haratıku, Nepsew.

Düzce merkez
Doğanlı (Civit) Köyü (Haxu Hable) (Şapsığ)

Düzce ili merkeze bağlı bir köydür. İl merkezine 8 km uzaklıktadır. Batı Adigey Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. 30 hane Çerkes kalmıştır.

Dil ve kültür

Köyde anadilini bilme yaşı 25 yaş ve üstüdür. Yabancı evlilik oranı %40’tır. Düğünler karma yapılır.

Köyde yaşayan sülaleler

Thawko, Açümıj, Besniy, Demıder, Karden, Mefeud, Psıxoĺ, Hıdzel, Hağur, Hašaš, Şhaqumıd.

Düzce merkez
Paşaormanı (İbrahimbey) Köyü (Cise Hable) (Ubıh)

Düzce il merkezine bağlı bir köydür. İl merkezine 5 km uzaklıktadır. Batı Adigey’in Kıyıboyu’ndan gelen Ubıh Çerkesleri tarafından kurulmuştur. 25-30 hane Çerkes kalmıştır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50’dir. Düğünler karma olarak yapılmaktadır. En düşük anadilini bilme yaşı 50’dir.

Köyde yaşayan sülaleler

Pşawko, Amıć, Ćase, Napseku, Nedax.

Düzce merkez
Dağdibi (Ovapınar) Köyü (Texo Hable) (Şapsığ)

Düzce ili merkeze bağlı bir köydür. İl merkezine16 km uzaklıktadır. Yaşayan 15-20 hane nüfus kalmıştır. Batı Adigey Çerkesleri tarafından kurulmuştur. Abzeh ve Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler yaşamaktadır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %45’tir. Düğünler karma olarak, belli bölümleri Çerkes enstrümanlarıyla yapılır. Anadilini bilme yaşı en düşük 45’tir.

Köyde yaşayan sülaleler

Huşt, Yeşü’tale, Kuace, Hatko, Wışiy, Xopeşej, Hokon, Şıw, Şewoşüı, Şexel.

Düzce merkez
Gökçe (Ortaköy-Hacınaş) Köyü (Naş Hable) (Şapsığ)

Düzce il merkezine bağlı bir köydür. İl merkezine 2 km uzaklıktadır. Yaklaşık 30-35 hane yaşamaktadır. Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50’dir. En düşük anadilini bilme yaşı 50’dir. Düğünler karma olarak yapılır.

Köyde yaşayan sülaleler

Kazeko, Yerğuj, Kofı, Mışe, Hatko, Naşe, Hurmi, Hağur, Hanejuku, Hataşıku, Hatıuj, Şhaqumıd, Şüše.

Düzce merkez
Pınarlar (Hampinaz) Köyü (Hampiy Hable) (Şapsığ)

Düzce il merkezine bağlı bir köydür. İl merkezine 6 km uzaklıktadır. 45-50 hane civarında Çerkes yaşamaktadır. Batı Adigey’in Kıyıboyu’ndan gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. Köyde yaşayanların büyük bölümü Şapsığ bölgesi Çerkesleri olmakla birlikte Abzeh ve Hatukuay aile de bulunmaktadır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50, en düşük anadilini bilme yaşı 40’tır. Düğünler karma olarak yapılır.

Köyde yaşayan sülaleler

Hatko, Haxu, Açej, Yinıxu, Karten, Tleserıku, Mastırıko, Wusteku, Hurmi, Çemıće.

Düzce merkez
Şıralık Köyü (Kasapköy) (Şeretlıko Hable) (Şapsığ)

Düzce il merkezine bağlıdır. İl merkezine 11 km uzaklıktadır. Yaklaşık 90 civarında Çerkes hane yaşamaktadır. Batı Adigey’in Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. Hatko, Tsey, Jajiy gibi Abzeh aileler de yaşamaktadır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50’dir. Düğünler karma olarak yapılır. En düşük anadilini bilme yaşı 50’dir.

Köyde yaşayan sülaleler

Koblı, Kezanç, Abreç, Bace, Gubaz, Guğej, Yekuaş, Jajiy, Ĺetserıku, Ĺıuj, Hatko, Soxt, Sinen, Tığu, Turkaw, Wışiy, Fedeude, Hıdzel, Xoreĺ, Hurmi, Hağur, Hamıtej, Hantıw, Hatxı, Tsey, Çemıće, Şıblaxu, Şüace, Şaguc.


Düzce merkez
Kazukoğlu Köyü (Kazuko Hable) (Şapsığ)

Düzce il merkezine bağlı bir köydür. İl merkezine 7 km uzaklıktadır. Batı Adigey’in Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. 70 hane civarında Çerkes yaşamaktadır.

Dil ve kültür

Düğünler Çerkes gelenekleri ve enstrümanlarıyla yapılır. Anadilini bilme yaşı en düşük 40’tır. Yabancı evlilik oranı %40 civarındadır.

Köyde yaşayan sülaleler

Şewmız, Taymez, Aleku, Guğeju, Dıwo, Nemer, Sećase, Xopeşej, Hurmi, Huşt, Hantıw, Haxurat, Şhaqumıd, Şuace, Bereku.

Düzce merkez
İstilli (Yediğey) Köyü (Kanoko Hable) (Besleney)

Düzce ili merkez ilçeye bağlı bir köydür. İl merkezine 6 km uzaklıktadır. Karaçay-Çerkes, Habez bölgesinden gelen Doğu Adigey grubu (Besleney) Çerkeslerinin kurmuş olduğu bir köydür. 10-15 hane nüfus kalmıştır. İskân dönemi 1860 yılıdır.

Dil ve kültür

En düşük anadilini bilme yaşı 60’tır. Yabancı evlilik oranı %70’lere ulaşmıştır. Düğünler karma yapılır.

Köyde yaşayan sülaleler

Kanaku, Berzeg, Sımha, Netabje, Sehoşko, Yeleçıe, Yenemıko, Donej, Peterez, Şıbzoko, Mamşiy, Afemğot, Deguf, Abate, Şekalıku.

Düzce merkez
Altınpınar (Hacıatıf) Köyü (Siyux Hable) (Abzeh)

Düzce ili merkez ilçeye bağlı bir köydür. İl merkezine 8 km uzaklıktadır. Batı Adigey’in Abzeh bölgesinden gelen Çerkeslerin kurduğu bir köydür. 50 hane Çerkes yaşamaktadır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %40 civarındadır. Düğünler Çerkes enstrümanlarıyla yapılır. Anadilini bilme yaşı en düşük 50’dir.

Köyde yaşayan sülaleler

Hatko, Brand, Guser, Dzıbe, Siyux, Xopeşej.

Düzce merkez
Kuyumcuhacıali Köyü (Kazuko Hable) (Şapsığ)

Düzce il merkezine bağlı bir köydür. İl merkezine 8 km uzaklıktadır. 40 hane Çerkes yaşamaktadır. Batı Adigey’in Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %40, anadilini bilme yaşı en düşük 45’tir. Düğünler Çerkes enstrümanlarıyla yapılır.

Köyde yaşayan sülaleler

Huşt, Yemızeg, Guğeju, Gukapşe, Dıdı, Ĺepserıku (Tlepserıku), Karten, Nağo, Neğuj, Woçe, Wetah, Texu, Wusteku, Haxu, Şeretl, Şhaqumıd, Şewmız, Şuace, Şexeĺ.

Düzce merkez
Taşköprü Köyü (Şexel Hable) (Abzeh-Şapsığ)

Düzce ili merkez ilçeye bağlı bir köydür. İl merkezine 2 km uzaklıktadır. Büyük Çerkes köylerinden biridir. Nüfusu Batı Adigey bölgesinden gelen Şapsığ ve Natukuay Çerkesleri oluşturmaktadır. 130-150 hane civarında Çerkes yaşamaktadır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %30 civarındadır. Düğünler Çerkes gelenek ve enstrümanlarıyla yapılır. En düşük anadilini bilme yaşı 30’dur.

Köyde yaşayan sülaleler

Şexeĺ, Yeftale, Şewmuz, Kerez, Tığuj, Hağur, Besniy, Şhaqumde, Masterko (Hatukuay), Açümıj, Açwen, Dıdı, Wotah (Natukuay), Pexu, Netaxu’(Natukuay), Şhalako, Şaweşüı.

Düzce merkez
Muncurlu Köyü (Hatxı Hable) (Şapsığ)

Düzce il merkezine bağlı bir köydür. İl merkezine 10 km uzaklıktadır. 30 hane civarında Çerkes nüfus yaşamaktadır. Batı Adigey bölgesi Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. Abzeh bölgesinden gelen bir aile de vardır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50’dir. Düğünler karma olarak yapılır. En düşük anadilini bilme yaşı 50’dir.

Köyde yaşayan sülaleler

Çetaw, Ajewbek, Heğaće, Hatxı, Beykul, Açümıj, Hanewko.

Düzce merkez
Gümüşpınar (Hacıatıf) Köyü (Şıx Hable) (Şapsığ)

Düzce il merkezine bağlı bir köydür. İl merkezine 7 km uzaklıktadır. Batı Adigey bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur. 35 civarında hane yaşamaktadır.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50’dir. Düğünler karma olarak yapılır. En düşük anadilini bilme yaşı 50’dir.

Köyde yaşayan sülaleler

Pşawko, Hatko, Xopeşej.


Düzce merkez
Esenköy (Mergiç) (Dıjı Hable) (Abzeh-Ubıh)

Düzce il merkezine bağlı bir mahalledir. 14-15 hane Çerkes yaşamaktadır. Batı Adigey’in Ubıh bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur.

Dil ve kültür

Düğünler karma yapılır. Yabancı evlilik oranı %50’dir. En düşük dil bilme yaşı 50’dir.

Mahallede yaşayan sülaleler

Tığu, Dıjı, Ćeçe.

Düzce merkez
Ağaköy (Şapsığ)

 

Düzce ili merkez ilçeye bağlı bir köydür. İl merkezine 1 km uzaklıktadır. 7-8 hane civarında Çerkes yaşamaktadır. Batı Adigey’in Kıyıboyu Şapsığ bölgesinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur.

Dil ve kültür

Yabancı evlilik oranı %50 civarındadır. Anadilini bilme yaşı en düşük 60’tır. Düğünler yerel ve Çerkes enstrümanlarıyla karma olarak yapılır.

Köyde yaşayan sülaleler

Dıwo, Lıhuj.

Yazarın Diğer Yazıları

Düzce – 1 – Türkiye Çerkesleri – 39. Bölüm

Değerli okurlarımız, Ahmet Cevat Benk’in hazırladığı bu araştırma dosyasında; Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yerleşimleri, tarihçeleri, nüfusları, ekonomileri, asimilasyon karşısındaki kayıpları gibi bilgiler paylaşılıyor. Köyde yaşayan sülaleler başlığı,...

Çorum – 3 – Türkiye Çerkesleri – 38. Bölüm

Değerli okurlarımız, Ahmet Cevat Benk’in hazırladığı bu araştırma dosyasında; Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yerleşimleri, tarihçeleri, nüfusları, ekonomileri, asimilasyon karşısındaki kayıpları gibi bilgiler paylaşılıyor. Sizler de yaşadığınız bölgelerden...

Çorum – 2 – Türkiye Çerkesleri – 37. Bölüm

Değerli okurlarımız, Ahmet Cevat Benk’in hazırladığı bu araştırma dosyasında; Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yerleşimleri, tarihçeleri, nüfusları, ekonomileri, asimilasyon karşısındaki kayıpları gibi bilgiler paylaşılıyor. Sizler de yaşadığınız bölgelerden...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img