Ahmet Cevat Benk

13 yazı

ADDER Alfabesi

ADDER alfabesi Naje Ali İhsan Tarı tarafından kurgulanmış bir alfabedir. Ali İhsan Tarı tarafından taslak haline getirilmiş ve “danef.com”adlı web sitesi aracılığı ile tanıtılmaya çalışılmış. 2012 yılında ise Adıǵe Dil Derneği...

Blenav Batıku Alfabesi

Blenav Batıku tarafından 1929 yılında hazırlanıp şimdiki Suriye devletinin başkenti Damas’ta (Şam) basılmıştır. Alfabe, Suriye’nin Fransızların işgali altında olduğu yıllarda Fransızlarla işbirliği halinde hazırlanmıştır. Alfabede bazı açıklamalar Fransızca olarak yapılmıştır. Alfabenin kullanımını...

Fahri Huvaj Alfabesi

  Fahri Huvaj Alfabesi 1999 yılında yapılmıştır. Aynı alfabe ile 2000 yılında Adige Yayınevi tarafından Adige Weredxer isimli Adığabze şarkıların yer aldığı bir kitap bastırılmıştır. Fahri Huvaj’ın alfabesi Latin karakterli harfler ile düzenlenmiş...

Kube Şaban Alfabesi

Kube Şaban’ın alfabesi diğer birçok alfabeden farklı olarak yazılmıştır. Alfabenin kurgusu biraz İngiliz alfabesi mantığı biraz da fonetik alfabe mantığıyla kurgulanmış. Bazı sesler diftong (iki sesin ortalaması) harflerle ifade edilmiş (ö=oe/ ü=ui...

Latin Alfabe

Kaf-Der Konferansı sonucu kabul edilen - 2003 16-19 Mayıs 2003 tarihleri arasında Kafkas Derneği Genel Merkezi (Kaf-Der) tarafından Ankara’da düzenlenen konferansta kabul edilen alfabe, Adigecenin doğu ve batı diyalektinin yanı sıra Abazaca...

Tsey Ağomıko Tenbolet Latin Alfabesi

Adıge Txıbze adıyla Tsey Ağomıko Tenbolet tarafından 1921 yılında hazırlanıp 1926 yılında Halep Yeni Asır Matbaası’nda basılan bu alfabenin temel amacı, İstanbul Beşiktaş’ta 1918-1923 yılları arasında eğitim-öğretim yapan Çerkes Örnek Okulu’nda...

«Адыгэ бзэ хасэмрэ»

А. Джеват Бенк Тыркуем итхэу «Адыгэ бзэ хасэмрэ», ыкIи «ГъашIэмрэ гъэсэныгъэмрэ» зыфаIорэ къэралыгъо хасэмрэ зэIукIэ ашIыгъ. Тыркуем ис адыгэхэмэ апаекIэ, ныбжьым емылъытыгъэу, «Адыгэ бзэ хасэм» гъэсэныгъэ программэхэр адыгабзэр зымышIэхэрэм, ыкIи е макIэу...

Çerkes Teavün Cemiyeti Alfabesi

Adigecenin doğu ve batı lehçeleri için Dr. Pçıpćıh Yahya Haluk ve arkadaşları (Met İzzet Paşa-İlyas Bragon) tarafından Hicri 1326’da (Miladi 1908) hazırlanan Latin alfabe, Hicri 1327 (Miladi 1909) yılında Osmanlı matbaasında...

ADDER’in hazırladığı modülün eğitmen sınavları yapıldı

Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü’yle yapılan görüşmeler sonucunda gelen talep üzerine Adige Dil Derneği (ADDER) tarafından hazırlanan Adigece A1, A2, B1 düzeylerinde programlar içeren modülün MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 29/07/2016...

Šems Teydzapз Alfabesi

1922 yılında yapılan Latin alfabe 7 sesli ve 36 sessiz harften oluşturulmuş. Fonetik alfabe mantığı ile kurgulanan alfabede istisnai olarak 6 adet çiftli harf kullanılmış. Ayrıca alfabede 7 adette diakritik harfler...