Ahmet Cevat Benk

24 yazı

Türkiye Çerkesleri (3. Bölüm)

Antalya Değerli okurlarımız, Ahmet Cevat Benk’in hazırladığı bu araştırma dosyasında; Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yerleşimleri, tarihçeleri, nüfusları, ekonomileri, asimilasyon karşısındaki kayıpları gibi bilgiler paylaşılıyor. Sizler de yaşadığınız bölgelerden ya da başka illerden bu konuyla ilgili...

Türkiye Çerkesleri (2. Bölüm)

Samsun Değerli okurlarımız, Ahmet Cevat Benk’in hazırladığı bu araştırma dosyasında; Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yerleşimleri, tarihçeleri, nüfusları, ekonomileri, asimilasyon karşısındaki kayıpları gibi bilgiler paylaşılıyor. Sizler de yaşadığınız bölgelerden ya da başka illerden bu konuyla ilgili...

Türkiye Çerkesleri (1. Bölüm)

Konya (Likonya) Değerli okurlarımız, Bu sayımızdan itibaren Türkiye Çerkesleri başlığıyla yeni bir araştırma dosyasına başlıyoruz. Ahmet Cevat Benk’in hazırladığı bu araştırma dosyasında; Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yerleşkeleri, tarihçeleri, nüfusları, ekonomileri, asimilasyon karşısındaki kayıpları gibi...

Ahmet Cavit Alfabesi

Ahmet Cavit Alfabesi Miladi 1897 yılında yapılarak İstanbul’da basılmıştır. Alfabe, döneminde fazlaca kullanılmamıştır. Aynı alfabe Hicri 1327-Miladi 1911 yılında İstanbul Osmanlı İktisat Kütüphanesi’nde yeniden basılmıştır. Alfabe, Osmanlı alfabesindeki harflerin bazıları modifiye...

ADDER Alfabesi

ADDER alfabesi Naje Ali İhsan Tarı tarafından kurgulanmış bir alfabedir. Ali İhsan Tarı tarafından taslak haline getirilmiş ve “danef.com”adlı web sitesi aracılığı ile tanıtılmaya çalışılmış. 2012 yılında ise Adıǵe Dil Derneği...

Blenav Batıku Alfabesi

Blenav Batıku tarafından 1929 yılında hazırlanıp şimdiki Suriye devletinin başkenti Damas’ta (Şam) basılmıştır. Alfabe, Suriye’nin Fransızların işgali altında olduğu yıllarda Fransızlarla işbirliği halinde hazırlanmıştır. Alfabede bazı açıklamalar Fransızca olarak yapılmıştır. Alfabenin kullanımını...

Fahri Huvaj Alfabesi

  Fahri Huvaj Alfabesi 1999 yılında yapılmıştır. Aynı alfabe ile 2000 yılında Adige Yayınevi tarafından Adige Weredxer isimli Adığabze şarkıların yer aldığı bir kitap bastırılmıştır. Fahri Huvaj’ın alfabesi Latin karakterli harfler ile düzenlenmiş...

Kube Şaban Alfabesi

Kube Şaban’ın alfabesi diğer birçok alfabeden farklı olarak yazılmıştır. Alfabenin kurgusu biraz İngiliz alfabesi mantığı biraz da fonetik alfabe mantığıyla kurgulanmış. Bazı sesler diftong (iki sesin ortalaması) harflerle ifade edilmiş (ö=oe/ ü=ui...

Latin Alfabe

Kaf-Der Konferansı sonucu kabul edilen - 2003 16-19 Mayıs 2003 tarihleri arasında Kafkas Derneği Genel Merkezi (Kaf-Der) tarafından Ankara’da düzenlenen konferansta kabul edilen alfabe, Adigecenin doğu ve batı diyalektinin yanı sıra Abazaca...

Tsey Ağomıko Tenbolet Latin Alfabesi

Adıge Txıbze adıyla Tsey Ağomıko Tenbolet tarafından 1921 yılında hazırlanıp 1926 yılında Halep Yeni Asır Matbaası’nda basılan bu alfabenin temel amacı, İstanbul Beşiktaş’ta 1918-1923 yılları arasında eğitim-öğretim yapan Çerkes Örnek Okulu’nda...