Kıp Gupse Altınışık

29 yazı

Geleneksel Adige kamış örme sanatı ‘Argen’ ve gurur kaynağı sanatçımız Mazlo Ruslan

Mazlo Ruslan Geleneksel argen işleme sanatının günümüzdeki temsilcisi olan Mazlo Ruslan, Kabardey-Balkar’ın Altud Köyü’nden. 33 yaşında. Evli ve iki çocuk sahibi. Nalçik’te yaşıyor. Ortaöğrenimini köyde tamamladıktan sonra, Nalçik’te önce Dizayn Koleji, sonra da...

Salgına teslim olmayacağız!

Anavatanda da oldukça dramatik bir süreç yaşıyoruz. Son görevimizi yerine getiremeden, sımsıkı çivilenmiş tabutların içinde, zamanından önce toprağa veriyoruz insanlarımızı. Çok azız, bu kadar ölüm çok fazla. Hastanelerimiz dolu, evlerde tedavi...

И лъэпкъ щэнхабзэр дунейпсо классическэ макъамэм хэзыухуэнэф

Хэкум сыкъыщихьэжагъащIэхэм хуабжьу згъэщIагъуэрт си лъэпкъэгъухэм симфоническэ музыкэм хуаIэ щытыкIэфIыр. Сабийхэм куэд яхэтт пианино еуэ, нотэхэр зыщIэ. Ахэр гъуазджэм щIапIыкIырт. Къып Гупсэ Дэри къэтщэхуат пианино, ауэ музыкэр IэщIагъэ хуэхъун хуэдизу хэгъуэзэфыр...

Besteci-piyanist Kabardokho Murat Kendi kültürüyle yoğrulmuş bir yaşam tarzı…

“Senfonik Müzik” dalında bizleri gururlandıran genç sanatçımız besteci-piyanist Kabardokho Murat ile sizler için sohbet ettik. Bu genç ve başarılı adamın, senfonik müzik ile Çerkesliğini nasıl harmanlayarak yeteneğini ortaya koyduğunu sizlerle paylaşacağız. Kabardokho...

Hatokşokho Gazi Adige Dil Derneği

7 yıl önce Nalçik’te kurulan “Hatokşokho Gazi* Adige Dil Derneği” olarak Adigece öğretmenlerini, öğrencileri ve gençliği kapsayan, anadilin kullanımını özendirici amaçla yıllık program oluşturarak çalışmaktayız. Türkiye’deki derneklerin işleyiş sistemi ve üye-katılımcı profilinden...

Gençler Adigecelerini konuşturdu

Önceden haberiniz olmadan, yani o anda size gösterilen bir resme bakarak, belirli yazım kurallarına uyarak ve verilen süreyi de aşmadan bir kompozisyon yazacaksınız. Yazdığınız yazı 190’ a yakın kişinin yazıları ile...

Abhazyalı sporcuların başarısı

Abhazyalı sporcular, Meksika’da madalyaları toplayarak ABHAZYA ve KUZEY KAFKASYA bayraklarını birlikte dalgalandırdı. 17- 21 Ekim tarihleri arasında Acapulco’da düzenlenen Karate-do Uluslararası Şampiyonası’nda; siyah kuşak mücadelesinde Ahra Abuhba 45 yaş ve üzeri “Kata”...

‘Mezdok Adigeleri’nde din

‘Mezdok Adigeleri’ bugün kuzey Kafkasya’da Mezdok bölgesinde yaşayan Çerkeslerdir. Mezdok, Rusya Federasyonu içinde yer alan Stavropol bölgesine bağlı; güneyinde Kuzey Osetya, batısında Kabardey-Balkar cumhuriyeti, doğusunda ise Terek nehri ile sınırı bulunan...

TARİHTE BU AY

02 Kasım 1943 Karaçay-Malkar sürgünü 05 Kasım 1977 Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği üyelerine açılan ateş sonucunda Tsey Mahmut Özden’in öldürülmesi 03 Kasım 1992 Tsıba Efkan Çağlı’nın Abhazya’da şehit oluşu 30 Kasım 1992 Kozba...

Dr. Nick Brauns: “Muharrem İnce teslim olmayı uygun gördü”

Alman gazeteci ve tarihçi Dr. Nick Brauns, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teslim olmayı uygun gördüğünü ifade ederek, “Muharrem İnce seçim gecesi gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve sadece...