Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Aylık Arşiv: Haziran, 2021

Bakan atamaları

Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Bjania’nın imzaladığı kararname ile Eduard Butna (solda) ‘Sağlık Bakanı’, Dzhansuh Nanna (sağda) ise ‘Vergi ve Harç Bakanı’ olarak...

‘Ata toprağım Abhazya için ringde olmak istiyorum’

Bzagua Enver Aydoğan, Çorum’un Alaca ilçesinin Gökören Köyü doğumlu. Abaza. Türkiye’de çok başarılı bir boksörken şimdi aynı başarıyı anavatanda, Abhazya’da sürdürüyor. -Biraz daha ayrıntılı tanıyalım...

Oset dili ile İron ve Digoron diyalektleri

Oset dili İran dil ailesinin Kuzeydoğu kolundandır ve daha çok Merkezi Kafkasya’da bulunan Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya’da ve Güney Osetya’da yaşayan 1979 yılı...

Oset şeref yasası

(Алайнаджы Кад æмæ Намыс) Her zaman ve her yerde hatırlayın: Eski ve asil bir halkın soyundansınız ve bu nedenle değersiz bir eylem hakkına sahip...

Oset içkileri

Rong Osetlerin Alanlar ve Sarmatlar döneminden hatta daha da eskiden öğrendikleri ilk içkilerden biri Rong’dur. Rong şarap tekniğiyle yapılan sert bir içki idi; şerbetçiotu, bal...

Turizm hamlesi

Kuzey Osetya-Alanya’daki en popüler turizm rotalarına Mah Kond stüdyosunun genç sanatçıları tarafından yaratılan, ulusal tarzda 10 sanat eseri yerleştirilecek. Turizm Bakanı Zaurbek Kozaev, “Turizmin Gelişimi”...

Нэпсыкlэу щlаутхыкlыр жьэгу пащхьэм и хуабэм щыгугъырт

Жан мыгъуэм хьэкъугъыр къреш, Шэ пIэнкIри къыщелъэлъэхым, Жан и нэпситIыр къыфIолъэлъэх. Джаурыдзэр гум къыщилъэлъым, Жан гущэр къызэфIомахэ, ХэщIапIэм хэта и дэлъхур ФочпэбжкIэрэ кърахулIэжыр, ЛIы щауэм и псэуныгъэр А щIыпIэм щрагъэух. Сэ си дэлъхуу...

Açaxu / Ace / Ake (15. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- İnsanın uzun tarihi yolculuğuna S. Jared Diamond’ın1 sözleriyle kısaca göz atalım; “İnsanlık tarihi bundan yaklaşık 50.000 yıl önce, benim Büyük...