Jiy Zafer Süren

184 yazı
1951’de Samsun’da doğdu. Üniversite’yi terk etmiş ve muhasebeci olarak çalışarak emekli olmuştur. Çeşitli dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Kafkasya üzerine yayın yapan, As Yayın’ın kurucuları arasında yer aldı. “Çipxe, Kafkas Aile Armaları” (derleme) ve “Tama Bahar Gelmeyecek” (şiir) isimli iki kitabı vardır. Nisan 2008 itibariyle Jıneps gazetesi yazarları arasında yer aldı, Ocak 2011 tarihinden bu yana yayın kurulu üyesidir.

Bölünmüş hayatlar 6. Bölüm

19 Temmuz 1919 tarihinden bu yana Yunan işgali altında kalan Eskişehir, Büyük Taarruz’un başlayacağı haberleri ile çalkalanıyordu. Halk heyecanlı, muhalifler ise tedirgindi. Yaklaşan savaş rüzgârları hemen herkeste bir tedirginlik, ne olacak...

Bölünmüş hayatlar 5. Bölüm

Kâmil, Eskişehir’de hemşerilerini bulur. Durumunu onlara anlatır. Onlar genelde kendisinden büyük, thamada-ayhabı kişilerdir. “Tamam, bizimle kal” derler. Geleneklere göre onlara hizmet etmek ve yolculuklarında refakatçi olmak durumunda kalır. Sıcak yatacak yer,...

29 Ekim

-200’üncü yıla adım atarken yolumuz-   Ben, dedesi  6-7 yaşlarında, bugünkü Rusya Federasyonu, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Labe Nehri kenarındaki Tamkıt/Tamhable  denilen köyden alelacele, bir gece yarası çarlık askerlerinin zorla söküp...

Tanıdı-Tanımadı sorunu!

-Gürcistan SSC’nin Abhazya SSC’yi tanıması hakkında- Kasım 1917’de Abhazya’da ilk temsili iktidar organı olan Abhaz Halk Konseyi kuruldu. Mayıs 1918’de Batum Konferansı’nda Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ilan edildi. Abhazya, destekçilerin planlarına göre bu...

Bölünmüş hayatlar 4. Bölüm

Kâmil, o geceyi nasıl geçirdiğini bilemedi. Düşler, yapmak istedikleri, gerçekler ve içinde bulunduğu durum... Hiç birbiriyle uyuşmuyordu. Hayat kendisine nasıl bir yol çizmişti ya da kendisi nasıl bir yol seçecekti, bilemiyordu....

Bölünmüş hayatlar – 3. Bölüm

Kâmil, külot pantolonu, aba ceketi, içinde yakasız özel düğmeli gömleği, belinde Çerkes kemeri ile acemi birliğine teslim oldu. Ordu, daha doğru dürüst askeri kıyafet dağıtamıyordu. Teşkilat yeni yeni oluşturuluyor, kıt bütçe...

Bölünmüş hayatlar 2. Bölüm

Yıl 1919... Anadolu, harmanlardan sonra kaynayan bulgur kazanları gibi kaynıyordu. Yöresel çeteler, asiler, asker kaçakları, Müdafaai Hukukçular, Kuvayı Milliyeciler, Kuvayı Seyyareciler, Anzavurcular, padişah yanlıları, mandacılar, hilafetçiler hepsi bir yerlerden çekiştiriyor, kimin kaybedip...

Bölünmüş hayatlar 1. Bölüm

Kuçakıta’nın tozlu yollarında jandarmalar göründüğünde, uzaktan onları gören köylüler, “Bu kara haberciler yine ne diyecekler bakalım” diye söylenmeye başladılar. Ağustos sıcağının altında ter içinde köylülerin yanına gelen jandarmalar, selam verdikten sonra, muhtarı...

159. yıl anmasına

Yüz elli dokuz çarpı üç yüz altmış beş gün… Kimse görmedi! Kimse duymadı! Ve kimse de bilmedi! Tuhaftır ki kimse de hatırlamadı… Benden başka;   Kırılmayı…. Sürülmeyi… Vatanımızdan kovulmayı…   Acı bir çığlığı idi Anka’nın, Ölümlere kükremesiydi, Yeşil dağ ve ovaların, vadilerin, Tepesi ak dağların, Karadeniz’in...

Prometheus’un meşalesi 8. Bölüm

-Bilimde beşik Anadolu, merkez İyonya-   “Hekataios Avrupa’nın Tasviri adlı eserinde Paionialıların arpadan yaptıkları bir içki içtiklerini söyler.” Bu ifadelerden Hekataios gibi, Hellanikos’un da Paionialıları anlattığı açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü Pausanias’a göre, “Paion Aiolos’un...