Jiy Zafer Süren

160 yazı
1951’de Samsun’da doğdu. Üniversite’yi terk etmiş ve muhasebeci olarak çalışarak emekli olmuştur. Çeşitli dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Kafkasya üzerine yayın yapan, As Yayın’ın kurucuları arasında yer aldı. “Çipxe, Kafkas Aile Armaları” (derleme) ve “Tama Bahar Gelmeyecek” (şiir) isimli iki kitabı vardır. Nisan 2008 itibariyle Jıneps gazetesi yazarları arasında yer aldı, Ocak 2011 tarihinden bu yana yayın kurulu üyesidir.

Cenova: Karadeniz’de yükselişi ve düşüşü 3. Bölüm

Şehirler arasında en dikkat çekeni ise Azak Körfezi’nin batı yakasında bir nehir ağzında kurulu olan Kabarda (Cabarda) adlı yerleşimdir. Ortaçağ haritalarında da görülen bu yerleşim, adını, şüphesiz ki nüfusunun büyük oranını...

Cenova: Karadeniz’de yükselişi ve düşüşü 2. Bölüm

1293-1299 yılları arasında altı yıl süren bir dizi şiddetli savaşta Cenevizliler, Venediklileri mağlup ederek Karadeniz havzası ticaretini tamamen kontrolleri altına almayı başaracaklardır.1  Bizans ve Trabzon İmparatorlukları Cenevizlilere karşı denge politikaları kurmaya çalışarak...

Cenova: Karadeniz’de yükselişi ve düşüşü

Binli yılların başlangıcında, bilinen dünya olarak görülen Akdeniz Havzası, Ortadoğu ve Asya, istemsiz ve bilinçsiz olarak bir değişim rüzgârına tutulmuş, savaş ve göçlerin amansız girdabına yakalanmıştı. Arap fatihleri Afrika, Anadolu, Asya...

Anbzşa (Anadili)

Biliyor musunuz? Dünyada her iki haftada bir dil, dünya üzerindeki yaşam alanlarından bir daha konuşulmamak üzere, annemizi, babamızı, çocuğumuzu, geçmişimizi ve geleceğimizi toprağa verircesine yok olup, evrenin sonsuz boşluğuna gidiveriyor, ölüyor! Ubıh dilini...

Kattah’tan Axada’ya tarihsel bir yolculuk mu?

-Hattice bir kelimeyi çağımıza taşımak-  Abhazya Cumhuriyeti, yüzyılımızın en genç cumhuriyetlerinden biri. Kafkasya’nın batı kıyılarında, tarihi Kolxide’nin günümüze uzanan bir izdüşümü. Parlamenter sistemle yönetilen bir devlet. Ülke yönetiminin başında bulunan kişiye, Abaza...

Finans, savaş, işgal – 3

Altınorda devletinin yıkılışından sonra doğuya doğru ilerleyen Çarlık Rusya, 1581’de Sibir Hanlığı olarak bilinen Sibirya topraklarını işgali etti. 60 yıl içinde Ruslar Pasifik kıyılarına vardılar. Kazançlı kürk ticareti, Rus Ortodoks Hıristiyan inancını doğudaki “kâfir”...

Finans, savaş, işgal – 2

1450 yılında Johannes Gutenberg’in matbaayı icat etmesi yeni bir çağın adeta habercisiydi. Matbaa, zamanında, bugünkü internet gibi adeta bir iletişim devrimiydi. Tek tek elle yazılan ve dini kurumların ve kişilerin özel tekelinde olan...

Finans, savaş, işgal

Tarih boyunca insanlar, yiyecek peşinde koşarlarken kıtlık veya diğer doğal afetlere maruz kaldıklarında diğer komşu klanların alanlarına el koyma veya mevcut gıda stoklarını yağmalamayla başlayan ilkel savaşlar, özel mülkiyetin, merkezi iktidar...

Eşik aşılırken

“Halk” denen bir olgunun var olduğu ve “Halk”ın inkâr edilemeyeceği, bir dünya gerçeğidir.   Onun için diyoruz ki; bir başka halkın var olması benim halkımın varlığının ve var olmasının sebebidir, kendi varlığının ta kendisidir....

Uzayda kullanabilirsin, dünyada asla! (2. Bölüm)

“Self determinasyon, uluslararası alanda çok kullanılan bir terim olmasına rağmen içeriği konusunda devletler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise devletlerin parçalanma ya da hükümetlerin ihtilal korkusudur. Bu yaklaşımın doğal sonucu,...