Jiy Zafer Süren

135 yazı

Açaxu / Ace / Ake (8. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Ateş, göktaşı, yıldırım ve anatanrıça ilişkisine kısaca göz atalım. “İnsanlar mağaralarda yaşarlarken ateş hemen hemen hayat demekti. Soğuktan korunmak için, gece ışık yakmak için, yemek pişirmek için...

Açaxu / Ace / Ake (7. bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- “Yağmuru bahşeden göktür, bitkiyi yaratan da toprak. Evlilikle birleşir onlar; Toprak Ana’yı boğa kişiliğindeki Gök Tanrı döller yağmurlarıyla; bitkide bedenleşen Tanrı Çocuk’ tur. Taş Devri Anadolu’sunda...

Açaxu / Ace / Ake (6. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Ateş, Sanayi Devrimi’ni başlatmasının yanında aynı zamanda inançsal alanda da önemli bir yere sahip olmuştur. İlkel insanların yeme, içme ve barınmadan sonra en önemli gereksinimleri ısınma olmuştur....

Açaxu / Ace / Ake (5. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Görüldüğü gibi “7” (yedi) sayısı insanlık tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Tarih çağları, insan gelişiminin göstergelerini oluşturur. Çağlar, bilindiği üzere ikiye ayrılır: A. Tarih Öncesi Çağlar, B. Tarihi...

“Yüzleşmek Özgürleştirir”

Tarih boyunca pek çok kavmin uğrak alanı olan Kafkasya akına ve sürekli işgale uğrar. Çeşitli nedenlerle gerçekleşen göçlerin de geçiş alanıdır. Yaşamı derinden etkileyen büyük kitle kıyımları da yaşanır. Sonuçta Kafkasya'da,...

Açaxu / Ace / Ake (4. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Bir tutam saç bırakma, ilkel çağ inanç gelenekleri, madencilik sanatının gelişimi ve gizemi, yaşamın kutsallığı ve korunma içgüdüsü çerçevesinde, üç ana başlık altında toplayabileceğimiz nedenlerin bir...

Açaxu / Ace / Ake (3. Bölüm)

-Bir tutam saç’ın 5000 yıllık hikâyesi- Çerkes halkının yaşamının bizatihi kendisi başlı başına bir ritüeller, seremoniler geçididir; Doğum, beşiğe ilk yatırılma, ilk banyo, ad verme, ilk saç kesimi, ilk tırnak kesimi, ilk diş,...

Açaxu / Ace / Ake (2. Bölüm)

-Bir tutam saç’ın 5000 yıllık hikâyesi- Saç uzatma ve kesme ile ilgili bazı uygulamalara kısaca göz atalım: “Kimi tarihçiler Eski Yunanların uzun saçlı İskitleri kadın sandıkları ve bunlara Amazon adını taktıkları kanısındadırlar. Bkz....

Açaxu / Ace / Ake (1.Bölüm)

-Bir tutam saç’ın 5000 yıllık hikâyesi- Eski çağlardan günümüze uzanan, bir tutam saç bırakma geleneğinin izini sürmek için, önce dünyanın en eski destanı İLYADA’ya bakalım: Troya Savaşını (MÖ.1300-1200) anlattığı destanında Homeros şunları yazıyor; “Komutanları...

Ben Akua, yaşım 3520!

Dioskourlar (Kastor ve Polydeujes kardeşler), Troya prensi Paris’in kaçırdığı güzel Helene’in kardeşleridir. Yunan baş tanrısı Zeus ile Leda’nın çocukları olarak anılırlar. Leda, aslında Lakedaimon kralı Tyndareos ile evliydi. Bu nedenle Dioskourler...