Jiy Zafer Süren

145 yazı
1951’de Samsun’da doğdu. Üniversite’yi terk etmiş ve muhasebeci olarak çalışarak emekli olmuştur. Çeşitli dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Kafkasya üzerine yayın yapan, As Yayın’ın kurucuları arasında yer aldı. “Çipxe, Kafkas Aile Armaları” (derleme) ve “Tama Bahar Gelmeyecek” (şiir) isimli iki kitabı vardır. Nisan 2008 itibariyle Jıneps gazetesi yazarları arasında yer aldı, Ocak 2011 tarihinden bu yana yayın kurulu üyesidir.

Açaxu / Ace / Ake (16. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Önceki bölümlerde diller ve halklar üzerine, kimi biliminsanlarının öne sürdüğü savlar ışığında şunları söyleyebiliriz; Balkanlar, Attike Yarımadası (Yunanistan), Kikladlar (Ege Adaları), Anadolu, Yakın Ortadoğu halklarıyla Kafkasya’nın...

Açaxu / Ace / Ake (15. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- İnsanın uzun tarihi yolculuğuna S. Jared Diamond’ın1 sözleriyle kısaca göz atalım; “İnsanlık tarihi bundan yaklaşık 50.000 yıl önce, benim Büyük Sıçrama dediğim şeyle birlikte başladı. Bu sıçramanın...

Açaxu / Ace / Ake (14. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Pelasgların kim oldukları hakkında, George Thomson’un sözlerine bakalım… “Attika’nın bilinen en eski halkı, Helenlerden olmayan Pelasglardı. Bana öyle geliyor ki, Orgenoesler ilk başta Pelasgların klan üyeleriydiler. Bu...

Açaxu / Ace / Ake (13. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Tanrıça Artemis’in, en belirgin ve kutsal olarak kabul gördüğü antik kent Efes’tir. Efes bir İon (İyon) şehri olarak biliniyor. Artemis’in nereden geldiğini bulabilmek için öncelikle İonların...

Açaxu / Ace / Ake (12. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Mitolojide ve tarihte geçen, Abaza dilinde çağrışımlar yapan bazı kelimelere birlikte göz gezdirelim. “Hititlerde baştanrı Gök Tanrısı idi. O baştanrıça ile birlikte federal Hitit devletinin en önemli...

Açaxu / Ace / Ake (11. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- “Artemis kültünde raks etmekten daha yaygın bir şey daha yoktur. Rahiplerin arasında raksçı, şarkıcı ve çalgıları olan kadın ve erkeklerden oluşan gruplar vardı ki, bunlardan özellikle...

Açaxu / Ace / Ake (10. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- “Ma” kelimesinin, Abazacada “sahip, malik” anlamında ve güneş, ay, ateş kelimelerini oluşturan kök olduğunu geçen bölümde görmüştük. “Ma” aynı zamanda Anadolu’da Kapadokya bölgesinde bir tanrıça adıdır.1 Amazonların...

Açaxu / Ace / Ake (9. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Kibele, diğer bir deyişle Artemis’in Anadolu’daki eski adlarından biri de “Kubaba”dır. Abaza dilinde bunu çağrıştıran kelimeler vardır. “Kuba”: Kara görünüşlü, “Kabada”: miskin, “Kababa”: başı kabarık. Bütün Kibele/Kubaba betinlemelerinde, başının...

Açaxu / Ace / Ake (8. Bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Ateş, göktaşı, yıldırım ve anatanrıça ilişkisine kısaca göz atalım. “İnsanlar mağaralarda yaşarlarken ateş hemen hemen hayat demekti. Soğuktan korunmak için, gece ışık yakmak için, yemek pişirmek için...

Açaxu / Ace / Ake (7. bölüm)

-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- “Yağmuru bahşeden göktür, bitkiyi yaratan da toprak. Evlilikle birleşir onlar; Toprak Ana’yı boğa kişiliğindeki Gök Tanrı döller yağmurlarıyla; bitkide bedenleşen Tanrı Çocuk’ tur. Taş Devri Anadolu’sunda...