Abdullah Kubalı

7 yazı

Lezgi Raga – Lezgi Güneşi

Dünya halkları arasında gökcisimlerine dikkat etmeyene rastlanmamıştır: Bulutlar, Güneş, Ay ve yıldızlar. Bilimsel bilgi ve teknik donanım eksikliği nedeniyle insan gökcisimlerine bazen büyülü özellikler atfederek olabildiğince iyi tarif etmiştir. Tarikatlar ve...

Lezgilerde seramik sanatı

Dağıstan’ da düzenlenen “Modern Geleneksel El Sanatları Sergisi”, birtakım gerçekleri ve sorunları su yüzüne çıkardı. Lezgi seramik sanatının geçmişi ve geleceği açısından yaşamsal önem taşıyan bu sergi hakkında sanat eleştirmeni Shary Pashayeva’nın makalesini paylaşıyorum:  K’ala Köyü, hayalet köy Kieled Huir mi...

Antik pencerenin taş kemerinde güreş müsabakası tasvirleri

Yukjuvarar, geleneksel Lezgi müsabakasıdır. İki türünün olduğu bilinir. Birinde mücadele rakiplerin omuzlar üzerine alınmasından sonra başlar, yere dokunmaksızın sürdürülen mücadelede çeşitli teknikler uygulanırdı. Kazanmak için rakibinizi ya yere atmalı ya da...

Vaynakh – Lezgi tarihinde paralellikler

Çeçen ve İnguş toplumlarında kraliyet fethinden önce neredeyse sınıf bölünmesi yoktu. İçselleştirdikleri âdetlerine göre tam olarak özgür Samur bölgesi Lezgi toplulukları gibiydiler. Lezgilerde hanlık yoktu, Samur ve Kuirin dağ toplumlarının...

Afganistan’a sürülmüş Alban halkları

Emir Timur’un ordusu Şirvan’ı (bugünkü Azerbaycan ve Dağıstan’ın güneyi) işgali sırasında, Zengezur arazisinde hayli kayıp verdi. İşgalciler, 1395’te ele geçirdikleri birçok yeri harabeye çevirmiş, siyasi birlikten yoksun Alban asıllı ahaliden on...

Dağlı ruhunun dışavurumu

Kafkasya halkları, ünlü “dağlı mizacı”ndan dilsel ve kültürel benzerliğe kadar genetik yakınlıklardan kaynaklanan birçok ortak özelliğe sahiptir. Kafkasya halklarının kültürünün en ünlü ortak sembollerinden biri olan ve geleneksel dağlı dünya görüşünün...

Korkularımızdan kurtulmak

Antik Alban Devleti’nin varlığı konusundaki veriler, her geçen gün daha da artıyor. Yanı başımızdaki coğrafyada (Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan) yer alan bu devletin yarattığı medeniyete, bu medeniyetin varisi halklara sırtımızı dönerek mirasa...