Abdullah Kubalı

3 yazı

Afganistan’a sürülmüş Alban halkları

Emir Timur’un ordusu Şirvan’ı (bugünkü Azerbaycan ve Dağıstan’ın güneyi) işgali sırasında, Zengezur arazisinde hayli kayıp verdi. İşgalciler, 1395’te ele geçirdikleri birçok yeri harabeye çevirmiş, siyasi birlikten yoksun Alban asıllı ahaliden on...

Dağlı ruhunun dışavurumu

Kafkasya halkları, ünlü “dağlı mizacı”ndan dilsel ve kültürel benzerliğe kadar genetik yakınlıklardan kaynaklanan birçok ortak özelliğe sahiptir. Kafkasya halklarının kültürünün en ünlü ortak sembollerinden biri olan ve geleneksel dağlı dünya görüşünün...

Korkularımızdan kurtulmak

Antik Alban Devleti’nin varlığı konusundaki veriler, her geçen gün daha da artıyor. Yanı başımızdaki coğrafyada (Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan) yer alan bu devletin yarattığı medeniyete, bu medeniyetin varisi halklara sırtımızı dönerek mirasa...