Abdullah Kubalı

1 yazı

Dağlı ruhunun dışavurumu

Kafkasya halkları, ünlü “dağlı mizacı”ndan dilsel ve kültürel benzerliğe kadar genetik yakınlıklardan kaynaklanan birçok ortak özelliğe sahiptir. Kafkasya halklarının kültürünün en ünlü ortak sembollerinden biri olan ve geleneksel dağlı dünya görüşünün...