İrfan Çağatay Aleksiva

19 yazı
Laz dil, tarih ve kültür araştırmacısı; Ogni ve Uncire dergilerinin editörü.

Lazcanın güncel durumu hakkında kısa bir değerlendirme

Bana göre Lazcanın en güncel sorunları; birincisi, Lazca 2013’ten beri Türkiye’de eğitimde kısmen kullanılıyor olsa da Lazcanın bir televizyona ihtiyacı var. Lazca yayın yapabilecek bir televizyon yayınına ihtiyacımız var. Bu en...

Lazların İslamlaşmasına dair notlar

 Hanefi Bostan’ın “XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağı’nda Sosyal ve İktisadi Hayat” adlı eserinden yararlanılarak oluşturulan tabloda 15. ve 16. yüzyılda dört tapu tahrir defterinden elde edilen veriler ışığında Atina Nahiyesi (yani Pazar,...

Yer adları dilimizin geçmişidir

Lazcada köy isimleri, kökeni nedir? Nereden geliyorlar? Hangi dilden geliyorlar? Bu sorular bana çok sorulur. Yer adları özel ilgi alanımdır ve mümkün olduğunca yer adı derlemeye çalışırım bir köye gittiğimde. Diğerlerini bilmem...

Laz edebiyatı görmezden gelinemez

Lazca 1929’dan beri yazılı bir dildir. Bu tarih Lazca ilk gazetenin yayımlandığı tarihtir. Yine bu tarih Türkiye’de Harf Devrimi olarak adlandırılan, Arap-Fars alfabesinden Latin alfabesine geçilen tarihtir (Kasım 1928). O günden...

Bir illüzyon: Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi

Geçen yıl mayıs ayında Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersleri hakkında çalışmaya başladığımızda, bu derslerden bahsederken “seçmeli anadili dersleri” ifadesini kullanıyorduk. Bunlar Türkiye’de konuşulan Türkçe harici anadillerin öğretimi için başlatılmış derslerdi....

Gürcü milliyetçiliğinin (Kartvelizm’in) Lazları keşfi (3. Bölüm)

Gürcü Kilisesi’nin dahli 1991’de bağımsızlığını kazanan Gürcistan’da iç karışıklıkların biraz yatışmasıyla birlikte ve güçlenen Gürcü Ortodoks Kilisesi’nin himayesinde yeni bir “halk diplomasisi” dönemi başladı. Kilise adamlarının gayri resmi olarak yürüttükleri bu süreçte,...

Gürcü milliyetçiliğinin (Kartvelizm’in) Lazları keşfi (2. Bölüm)

1920’de toplanan Londra Konferansı’nda Gürcü heyetinin bölgenin Gürcistan’a bağlanması gerektiğine dair sunduğu deliller, katılımcılar tarafından yeterli derecede inandırıcı bulunmadı. Konferansa başkanlık eden Kammerer’in, Lazların Gürcistan’la birleşmeyi hiçbir şekilde kabul etmediklerini ve...

Gürcü milliyetçiliğinin (Kartvelizm’in) Lazları keşfi (1. Bölüm)

Sanıldığının aksine, Gürcistan tarihinde ve literatüründe Lazlar hakkındaki bilgiler çok azdır ve bunların hemen hepsi dolaylı ve müphem anlatımlardır. Gürcülerin bölgeyle ilk ciddi temasları 1878’de yaşanan Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Kopmuş Burnu’nun...

“Kiana” ne dünyası?

Yeni Lazcada oldukça kabul görmüş birkaç neolojiden biri de Türkçe dünya sözünün karşılığı olarak kullanılan “kiana” kelimesidir. Evet, bu bir neolojidir, yani birileri tarafından dile yeni sokulmuş bir kelime. Ancak türetilmiş bir...

Ama hangisi: Lazika, Lazia, Lazistan, Lazona?

Tarih boyunca Lazların kendi ülkelerine verdikleri bir isim var mıydı? Bunu öğrenmemiz biraz zor. Çünkü geleneksel olarak Lazlar yaşadıkları ya da köken ilişkisi kurdukları ülkeyi, henüz sakıncalı değilken, sadece Lazistan olarak...