Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Aylık Arşiv: Nisan, 2019

Ütopyasız Bir Çağda Yüzyıllık Yalnızlık

Sevdiğiniz herhangi bir yazarı anlatmak kolay olabilir. Fakat tanıdıkça sadeliğine ve zenginliğine hayranlık duyduğunuz birini; Latin Amerika gerçeğini ironi ve hüzünle işlediği romanlarında, tarihin...

Hakaret ve karalama bir eleştiri yöntemi midir?

Çerkes Hakları İnisiyatifi’nden Çoğulcu Demokrasi Partisi’ne... Yakın geçmişe kısa bir yolculuk gerek. 2011 yılında bir platform kuruldu; Çerkes Hakları İnisiyatifi (ÇHİ); “Çerkes hakları” ve “özgür Çerkes”...

Süreli Yayınlarımız 27

Birleşik Kafkasya – Eskişehir – (1994-2000) Kafkasya Bibliyografyası Sefer E. Berzeg Chiviyazıları - 2004 Birleşik Kafkasya (1994-2000) Eskişehir’de, Kuzey Kafkasya Karaçay-Balkarlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organı olarak üç ayda...

14 Mart Adığabze Anadili Günü

Anadilinin anlamı ve değeri anlaşıldıktan sonra, 1999 yılı kasım ayında UNESCO Genel Konferansı’nda, 21 Şubat, Dünya Anadili Günü ilan edildi. O tarihten bu yana,...

Kafkasya: Gen ve kültürlerin ilişkisi

Nature Communications dergisinde yayınlanan makaleye göre, Kafkasya’nın eski halklarıyla ilgili ilk geniş kapsamlı ‘nüfus sayımını’ yapan paleogenetik uzmanları, bu halkların göç geçmişini ortaya çıkardı...

İş insanlarımıza ve Dostluk Kulüpleri üyelerine çağrı

1- Anayasa Mahkemesi 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101. maddesinin üçüncü fıkrasını Anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etmiştir. Bu kararla; Vakıflar da artık yeni...

Gençlerimize çağrı

1- Okumakta olduğunuz ya da görevli olduğunuz üniversitelerin kütüphane ve arşivlerini tarayıp Kuzey Kafkasya veya Çerkesler konulu bilmediğimiz herhangi bir kitap, bir tez ya...

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı’nı destekleyelim

Tüm hemşerilerimize çağrı 1- Geleneksel Kafkas kültürünü derlemek, tanıtmak ve yaşatmak amacıyla 2000 yılında kurulan vakfımız, altyapı çalışmalarını tamamlamış, imkânları ölçüsünde bilimsel ve kültürel çalışmalar...

Aydınlarımıza çağrı

1- Basıma hazırlanmakta olan yeni eserlerin son tetkikleriyle gerekli düzeltmelerini yapacak, Kafkas tarihi ve kültürü konusunda birikimli, kitap okuma alışkanlığı bulunan, anlatımı güçlü, halen...

Atlar, İstingler, Kuleler

Tam da anlamına (arkadaşlık, yarenlik, konuşma, görüşme, birlikte oturup söyleşmeye) yakışır bir ‘söyleşi’ oldu bizimkisi. Ne ararsak vardı.  Hatta üzerine birkaç doz da gülüşme ekledik...