Eylem Akdeniz

8 yazı

Gazze Gettosu direniyor

  Hamas’ın 7 Ekim sabahı İsrail’e karşı başlattığı saldırılar ve sonrasında İsrail’in misillemesiyle tetiklenen savaş, taraflar açısından bir katliamın ilk işaretlerini verirken komplo teorisyenleri kanaatlerini büyük bir aymazlıkla kusmaya başladılar. Uluslararası ilişkiler...

Dersim’i önceleyen ilk iç sürgün: Gönen-Manyas Çerkes sürgünü

“Gönen-Manyas sürgünü, rejimin kurucu unsurlarının ‘biz’ ve ‘ötekiler’ arasındaki sınırları net biçimde çizdiği ilk örnektir”  Gönen-Manyas iç sürgünü, Kurtuluş Savaşı süresince Kemalistlerle ittifak içinde savaşmış ve Batı Cephesi’nin önderliğini yürütmüş olan Ethem...

Direnişin inşa ettiği bir kimliklenme

İçimizi dağlayan bir sıcakta, 2 Temmuz günü, Eren Keskin’le ofisinde buluştuk. Eren Keskin, kimlik inşasının çetrefilli boyutlarından Türkiye siyasal tarihinin netameli başlıklarına uzanan pek çok konuda görüşlerini paylaştı.     -Önce kendi çalışma alanımla da...

Göç ve kadın: Bilinmeze kanat çırpanlar

Göçün insanın tecrübe edebileceği en büyük travmalardan biri olduğunu öğrendiğimde çok da şaşırdığımı söyleyemem. Gündelik dilde göç ve travma sözcüklerini bir arada kullanmaya alışkın olmakla birlikte akademik literatürde de bu iki...

Sürgün içinde sürgün

Koç Üniversitesi’nden Prof. Ahmet İçduygu, Dr. İlke Şanlıer ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Eylem Akdeniz’in Suriye Çerkeslerinin Türkiye yolculuğunu konu edinen çalışmaları, Marje programında ele alındı. Çalışmanın saha boyutundan...

Charlie Hebdo. Katliamı Korku, Komplo ve Riya

Eylem Akdeniz Charlie Hebdo katliamı, katledilenlerin acısı henüz hafiflememişken bir dizi tartışma başlığı üzerinde fırtınalar kopartılmasına vesile oldu. Söz konusu tartışmalardan ilki ifade özgürlüğü ve sansür başlıkları etrafında şekillendi. İfade özgürlüğü ve...

Ortadoğu’nun yeniden inşası

Ortadoğu coğrafyası, ‘stratejik çıkar,’ ‘konjonktür’, ‘jeopolitik önem’ gibi yavanlaşmış kalıplarla yüklü tahlil ve perspektifler için her daim iştah kabartıcıdır. Söz konusu kalıplara tevessül etmeden ‘halkları’ merkeze alan bir yaklaşım geliştirmenin güçlüklerini...

Günlerden ‘Mahur Beste’ Cumartesi Anneleri 400’ncü buluşma

‘Zorla kaybedilme’ uluslararası metinlerde, kişinin güvenlik kuvvetleri veya devlete bağlı paramiliter örgütler tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmaması ve ‘gözaltında kayıp’ olgusunun devlet yetkililerince inkâr edilmesine karşılık geliyor...