Hikmet Adal

4 yazı

Gerçeklik algısı

“Son 18 yıldır her alanda kesintisiz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz reformların en yoğun yaşandığı alanların başında yargı geliyor. Attığımız her adımda demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesini hedefliyoruz. İfade hürriyetinin bir parçası...

‘Taraftar, FK 1864’ü yürekten destekliyor’

Maç günleri Kuzey Kafkas halklarının bayraklarının dalgalandığı, akordeon seslerinin ve dansın eksik olmadığı Bakırköy Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tribünleri uzun süredir bir sessizliğin içinde. Üstelik bu sessizlik, tüm Kafkas kimliklerini bu...

‘Çerkesim diyorum ama isterdim ki çok daha fazlasını söyleyebileyim’

Ömer Utku Al… Henüz 22 yaşında başarılı genç bir basketbolcu. Türkiye’deki milyonlarca Çerkesten sadece birisi. Çerkes kültürel kimliğine uzak ama yabancı değil. İçimizden birisi. Aslında hepimiz gibi. Diasporada yaşayanlar olarak soykırımla...

‘Soy ismimiz kaybolursa kimliğimiz kaybolmuş demektir’

“Dil içinde bulunduğumuz kültürden etkileniyor. Yeni soy isimleri türemiyor artık. Nasıl türeyecek ki? Kim türetecek? En temel kültür varlığımızdı bu bizim. Nesillerle birlikte şimdi soy isimlerimizi de kaybediyoruz.” Medeniyet tarihinde soyadı kavramını...