Kube Zeynep Şen İlçin

9 yazı

Dığeğaze (Sozreş) Bayramı, Çerkeslerde yeni yıl ve Noel

Din, milliyet, etnisite Kafkasya halkları arasında yüzyıllardır süregelen, bugün de varlığını sürdüren bir dinsel ve inanç çeşitliliğinden söz edilebilir. Yüzyıllarca pagan inancı dediğimiz çoktanrılı dinsel sistemi sürdüren Kafkas halkları panteonunda baştanrı Tha’nın...

‘Dönem değişir, gelenek kalır’*

Konukseverlik, biz Çerkeslerin en büyük erdemlerinin başında gelir. Bu konuda kusur göstermek istemediğimiz gibi gösterenleri de hoş karşılamayız. “Şöhret için keskin bir kılıç veya kırk sofra gereklidir” atasözümüz bile bu tezi...

Kutsal tahılımız darı (fug)

“Ekseriya darı unundan yapılmış pasta yerler, yani darı ununu katınca pişirip top top edip sıcak sıcak sızbala batırıp yerler” der annesi tarafından Abaza olan ünlü seyyah Evliya Çelebi eseri “Seyahatname”de.   Tahıl,...

Benlik tohumu, çocuklukta ekilir

Mamreş Aytek Atalar, Yalova’da doğdu. Göksun Kahramanmaraşlı bir ailenin iki çocuğundan ilki. Adige; Mamreş (Kabardey) sülalesine mensup. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da gördü. Üniversiteyi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat...

Mekândan kültüre bağ

Zaman Nostalji ve bellek Yakın zamanda telefon galerimi temizlerken dikkatimi bir fotoğraf çekti. Köydeki evimizde kerpiç duvardaki bir motifin fotoğrafını çekmişim birkaç sene önce... Hatıralarım beni çocukluğumda sık sık babaannem ve...

DERİn izler

Çerkes kültürüne yıllardır katkı sağlayan, deriyle derin izler bırakan, modacı, sanatçı, kültür insanı Mehmet Zeki Beştepe, Çağdaş Sanat Evi adıyla kurduğu atölyede edebiyat, resim, fotoğraf alanlarında başlayıp moda tasarım uygulamalarıyla devam...

Çerkeslerde sofra adabı ve yeme içme alışkanlıkları

Sofra adabı ya da yeme içme kuralları, ilk insanlara kadar götürülebilir. Kutsal kitaplarda ilk insan olarak kabul gören Hz. Âdem, ilahi bir kurala ya da bir tür yeme içme adabına uymayan...

‘Adige Ane’nin sosyokültürel işlevi ve önemi

Sofra yalnızca fizyolojik gereksinimlerin karşılandığı basit bir fiziksel ortam değil, aynı zamanda aile üyelerini bir araya getiren ve onların birbirleriyle çok boyutlu etkileşime girmelerini sağlayan, son derece kapsamlı bir toplumsal olgudur.  Sofra;...

Bilinmezlik

Geçmişten günümüze uzanan yolculuğunda “yemek yeme” olgusu toplumun kültür öğesi haline gelmiştir. Dünya üzerinde her millet farklı bir mutfak kültürüne sahiptir. Mutfak kültürü bir toplumun beslenmeyle ilgili hayat tarzını yansıtır. Yiyeceklerin...