Kube Zeynep Şen İlçin

4 yazı

DERİn izler

Çerkes kültürüne yıllardır katkı sağlayan, deriyle derin izler bırakan, modacı, sanatçı, kültür insanı Mehmet Zeki Beştepe, Çağdaş Sanat Evi adıyla kurduğu atölyede edebiyat, resim, fotoğraf alanlarında başlayıp moda tasarım uygulamalarıyla devam...

Çerkeslerde sofra adabı ve yeme içme alışkanlıkları

Sofra adabı ya da yeme içme kuralları, ilk insanlara kadar götürülebilir. Kutsal kitaplarda ilk insan olarak kabul gören Hz. Âdem, ilahi bir kurala ya da bir tür yeme içme adabına uymayan...

‘Adige Ane’nin sosyokültürel işlevi ve önemi

Sofra yalnızca fizyolojik gereksinimlerin karşılandığı basit bir fiziksel ortam değil, aynı zamanda aile üyelerini bir araya getiren ve onların birbirleriyle çok boyutlu etkileşime girmelerini sağlayan, son derece kapsamlı bir toplumsal olgudur.  Sofra;...

Bilinmezlik

Geçmişten günümüze uzanan yolculuğunda “yemek yeme” olgusu toplumun kültür öğesi haline gelmiştir. Dünya üzerinde her millet farklı bir mutfak kültürüne sahiptir. Mutfak kültürü bir toplumun beslenmeyle ilgili hayat tarzını yansıtır. Yiyeceklerin...