Ana Sayfa 2011 Temmuz

Aylık Arşiv: Temmuz 2011

Dinle Hey Kutsal Kotıj !

0
Kibele ve Artemis Anadolu Tanrıçalarıdır. Onlar kutsal meşe ormanlarının koruyucuları ve sahipleriydiler. Dünyanın bilinen en eski efsanelerinden Argonaut Seferi, Kolhide’ ye, Kutsal Meşe ağacında...

Gurbetten Çerkes Hikayeleri -Hulusi Üstün

0
Yüz elli yıl önce büyük bir haksızlığa uğrayan, vatanları ellerinden alınan, zorla yurtlarından çıkartılan Çerkes halkı yaşadığı büyük trajediyi dünya kamuoyuna anlatacak araçlara sahip...

Rüzgârın Gözyaşları Dinecek Mi?

0
Elinizde tuttuğunuz gazete şu an altı yaşında ve Türkiye diasporasındaki Çerkeslerin tek gazetesi olmak gibi bir misyonla zorlanarak da olsa yoluna devam ediyor. Aslında sadece...

Baba evi…-K’enet Recep Genel

0
K’enet Recep Genel Bazen nerede durduğunuzu anlamak için, gerisin geri yola koyulup her şeyin başladığı yere kadar gitmek gerekir. Pınarbaşı’nı geçip Çerkes köylerinin arasında yol almaya başladığım...

Kafkas Toponim Adları IV

0
Adajidon - Kuzey Osetya’da nehir. Ardon Nehrinin sağında yer alır. Yukarı Unal köyüne doğru akar. Osetçe “ Dar ve derin nehir” anlamına gelir. Adaynkom -...

Anadolu’ya Göçmen Gelen Hint-Avrupalı Luviler

0
Luvi dilini yapı bakımından inceleyen bilim adamları Hint-Avrupalı yapıda olduğu konusunda görüş birliği içerisindedirler. Diğer taraftan bu dil, yine Hint-Avrupalı karakterli Hitit (Nesa) diline...

Asetin Aydınlanmacılığı

0
Asetinler Kafkasya coğrafyasında komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmüşlerdi. Kafkasya’da yaşayan tüm halklar gibi Asetinlerin de Ruslarla ilişkileri Moskova prensliğinin Moğolları yenmesiyle, 1475’lerde başlamıştı. Rusya’da Çarlık...

“Dil Kimliktir”

0
Evet dil kimliktir. Dil bir kimsenin kimliğidir. Doğrusunu söylersek, dil bir halkın kolektif kimliğidir. İyice biliyoruz, anadili de konuşmayla yaşar. Zaten bugüne kadar da...

Osetlerde Sofra Kültürü

0
Osetlerde geleneksel sofra hiçbir zaman sadece yemek içmek ve de sohbet yeri değildir. O bir dini törendir, yaşam ve davranışları ile sıkı sıkıya bağlı...

TARİHTE BU AY

0
23 Temmuz               Abhazya Bayrağı Günü 02 Temmuz 1864      Bir milyon Çerkesin Osmanlı Devletine göç ettirilmesi için kararname       çıkarılması 27 Temmuz 1922      Adige Özerk Bölgesinin kurulması 07 Temmuz...

KİTAP