Mısost Ayşen Dağıstanlı

1 yazı

HAFIZAMDA KALANLAR – Пэгъубжэ / Peğubje

Miladi takvime göre 7 Kasım 1917’de, Gregoryen takvime göre ise 25 Ekim 1917’de gerçekleşen Ekim Devrimi, dönemin Çarlık Rusya’sında yaşanan ekonomik krizler sonucu halkın Çar’a karşı ayaklandığı, hatta Osmanlı devletinde 1908...